Finansų valdymo analizė


Įvadas. AB „JOVIN“ veiklos aprašymas. AB ,,JOVIN“ santykinių rodiklių analizę. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. Pelningumo rodikliai. AB „JOVIN“ įmonės finansinių ataskaitų analizė. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Esminės ab “ jovin“ finansų valdymo problemos ir galimi problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūra. Priedas.

Bendrovėje 2013 m. dirba 1600 darbuotojai. Didžioji dalis darbuotojų turi vidurinį ir spec. vidurinį išsilavinimą. Darbuotojai motyvuojami, t. y. dalyvauja mokymuose, jiems mokami priedai prie darbo užmokesčio, nuolat investuojama į darbo aplinkos sąlygų gerinimą.

Atsargų apyvartumas apibūdina sugebėjimą valdyti ir kontroliuoti lėšų, investuotų į atsargas, apsivertimą. Kuo atsargų apyvartumo rodiklis didesnis, tuo daugiau apyvartų per metus atliko turimos atsargos, tačiau per didelis santykis gali reikšti mažas atsargas ir didelį pakartotinų užsakymų skaičių. 2010 metais turimos atsargos per metus atliko daugiausia apyvartų, 2011 metais šis rodiklis sumažėjo, tačiau 2012 metais rodiklis vėl pakilo iki 6,13.

Viso turto apyvartumas apibūdina sugebėjimą panaudoti visą turtą pardavimų pajamoms uždirbti. Turto apyvartumo rodiklis 2010 m. ir 2011 m. buvo vienodas, t.y. buvo lygus 1,58, tačiau 2012 m. šis rodiklis išaugo iki 1,89. Taigi didžiausia pardavimų apimtis 1,89 tenka kiekvienam turto piniginiam vienetui 2012 metais.

Įsiskolinimų ir viso turto santykis apibūdina, kokią viso turto dalį sudaro įsiskolinimas. Didžiausias koeficientas buvo 2011 metais, jis buvo lygus 0,67. Tai reiškia, kad 2011 m. 0,67 įsiskolinimų tenka kiekvienam viso turto piniginiam vienetui, o 2010 ir 2012 m. šis rodiklis buvo lygus 0,35.

Skolos-nuosavybės koeficiento rodiklis parodo, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų. Matome, kad daugiausiai skolintų lėšų nuosavybės litui tenka 2011 m.(0,67), mažiausiai – 2012 m. (0,35). Kuo mažesnis rodiklis, tuo įmonės padėtis geresnė.

Pardavimo pelningumo rodiklis parodo veiklos efektyvingumą. Kuo aukštesnis koeficientas, tuo pelningumas didesnis. Matome, kad AB “ JOVIN ” pardavimų pelningumas didžiausias buvo 2012 metais (PP(2012)=0,05), o mažiausias – 2011 metais (PP(2011)=0,03).

Turto pelningumas parodo, kokia viso turto dalis susigrąžinama pelno pavidalu, tai yra apibūdina firmos sugebėjimą pelningai naudoti turtą.

Iš 1 priedo skaičiavimų matome, kad didžiausias koeficientas buvo 2012 m. (TP(2012)=0,09), o mažiausias 2011 metais (TP(2011)=0,04), t.y. daugiausiai pelno kiekvienam viso turto piniginiam vienetui buvo gaunama 2012 metais.

Iš 5 priedo matome, kad AB „JOVIN“ turtas, o kartu ir savininkų nuosavybė bei įsipareigojimai 2010-2012 metrų laikotarpiu padidėjo 1,1 karto.

Iš horizontaliosios balanso analizės matome, kad bendrovės bendra turto suma 2010-2012 m. padidėjo 22 781 tūkst. Lt. arba 7,1 %, tačiau 2 146 tūkst. Lt. per nagrinėjamą laikotarpį (2010-2012 m.) ilgalaikis turtas sumažėjo. Ilgalaikio turto sudėtyje nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo ilgalaikis materialus turtas (2012 m. sumažėjimas lygus 35 872 tūkst. Lt arba 29,21 %), nematerialus turtas (206 tūkst. Lt arba 37,56 %).

Trumpalaikis turtas 2012 m. (lyginant su 2011 m.) sumažėjo 2,76 %.. trumpalaikio turto sumažėjimui įtaką turėjo atsargų sumažėjimas (3 325 tūkst. Lt. arba 3,24 %), prekybos ir kitos gautinų sumų sumažėjimas 19,9 % .

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 166 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (2877 žodžiai)
  • Kolegija
  • Martynas
  • Finansų valdymo analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Finansų valdymo analizė. (2015 m. Lapkričio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-valdymo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 21:27
×