Finansų valdymo pagrindai konspektas


Bendrasis pelningumas = bendrasis pelnas / pardavimai *. Parodo, kiek bendrojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų eurui Veiklos pelningumo rodiklis = veiklos pelnas / pardavimai *. Parodo, kiek veiklos pelno tenka vienam pardavimo pajamų eurui Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimai *. Santykis atspindi finansavimo veiklos efektą Turto pelningumas = grynasis pelnas / visas turtas *. Parodo, kiek vienam turto eurui tenka grynojo pelno Nuosavo kapitalo pelningumas = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas *.


Finansų valdymo sprendimai nukreipti savininkų turto vertei didinti. Įmonė priklauso savininkams, todėl didėjant jų turto vertei, didėja ir įmonės vertė.

Strateginius sprendimus sąlygoja situacija, susidariusi tarp įmonės ir jos ekonominės aplinkos. Jei įmonės aplinka keičiasi finansų valdytojas priima strateginį sprendimą. Strateginių sprendimų pavyzdys gali būti naujos technologinės linijos įsigijimas, akcijų ir obligacijų išleidimas, ilgalaikės banko paskolos paėmimas.

Operatyvieji sprendimai iš esmės būna trumpalaikiai. Jie dažniausiai susiję su racionaliu vidinių išteklių paskirstymu, pavyzdžiui, pardavimų stabdymas konkrečiam klientui, skolų išieškojimas iš jo, laikomų žaliavų ir medžiagų kiekio pakeitimas, laikomų pinigų likučio pakeitimas.

Plačiąja prasme – didinti savininkų turto ir kartu įmonės vertę.

Kokius veiksnius apima strateginiai finansavimo sprendimai ir kaip jie sąlygoja kapitalo kainą?

Kur mes norėtume būti? (pasitelkiame konkurentinę analizę, kurios esmė yra tai, kad pagrindinis įmonių tikslas yra įgyti konkurentinį pranašumą, kuris apibūdinamas kaip skirtumas tarp pardavimo pajamų ir parduotų prekių savikainos – bendrasis pelnas. Jį galima maksimizuoti, pateikiant geresnės kokybės prekes, mažinant kainą (sumažinus savikainą) ar pasiūlant unikalią prekę, kurios negalima gauti iš kitų gamintojų. Įmonė atsakydama į šį klausimą nustato savo strateginius tikslus ir kryptis);

Kaip mes ruošiamės tai pasiekti? (reikia įvertinti kiekvienos iš paminėtų strateginių krypčių veiklos ir finansinį gyvybingumą. Sudaromas verslo planas, kuriame pateikiama verslo esmė, rinkos tyrimai, rinkodaros planas, veiklos planas ir finansinis planas. Finansinį planą sudaro išlaidų sąmata, pelno, pinigų srautų, balanso prognozinės ataskaitos);

Kapitalo kaina: jei ji yra didesnė nei konkurentų – tai yra įmonės trūkumas. Investuotojams tampant konservatyvesniems, didėja pageidautinas pelningumas, t. y. kapitalo kaina. Kapitalo kaina didėja ir kapitalo struktūrą formuojant iš brangesnių finansavimo šaltinių. Akcininkams daugiau išmokant dividendų, reikia daugiau pritraukti išorinių finansavimo šaltinių (jie brangesni už vidinius dėl akcijų leidimo išlaidų), todėl kapitalo kaina taip pat didėja. Ji gali ir mažėti, jeigu vietoje nuosavų finansavimo šaltinių bus pasitelkiami skolinti.

Įmonės verslo plano perskaičiavimo į finansinį pelną; (finansininko uždavinys – įvertinti būsimus pinigų srautus ir pasirinkti tokį projektą, kuris užtikrintų didžiausią naudą ateityje).

Finansavimo pakankamumo užtikrinimo; (svarbu įvertinti ar užtenka finansavimo šaltinių. Jei ne reikia ieškoti papildomų šaltinių finansų rinkoje, realiai įvertinant šių šaltinių kainą ir jų tinkamumą projektui finansuoti).

Finansinio plano įvertinimo, norint įsitikinti jo pagrįstumu didinti akcininkų turto vertę; (būsimus investicijų projekto pinigų srautus perskaičiuoti į dabartinę vertę, kad jie taptų tarpusavyje palyginami).

Plano įdiegimo; (finansinis planas įgyvendinamas tada, kai įmonės savininkams užtikrina galimybę užsidirbti pageidaujamą pelningumą prisiimant atitinkamą riziką. Priešingu atveju neigiamas sprendimas dėl investicijų reikalingumo gali būti priimamas bet kuriuo finansinio plano įvertinimo momentu).

Plano įdiegimo kontrolės; (kontroliuojamas pasitelkiant sąmatas ir nuokrypių analizę. Tik vykdant finansų kontrolę galima nustatyti faktinių rezultatų nuokrypius nuo planinių ir identifikuoti šių nuokrypių priežastis).

Raportavimo apie plano įdiegimą visoms suinteresuotosioms šalims. (apie veiklos rezultatus yra informuojami vadovai ir akcininkai. Be to, finansinės ataskaitos pateikiamos darbuotojams, bankams, mokesčių inspekcijoms ir kitiems suinteresuotiems informacijos vartotojams).

  • Microsoft Word 24 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (3017 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Finansų valdymo pagrindai konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Finansų valdymo pagrindai konspektas. (2017 m. Lapkričio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansu-valdymo-pagrindai-konspektas.html Peržiūrėta 2019 m. Kovo 24 d. 00:55
×