Firmos auditas


Ekonomikos referatas.

Įvadas. Uab”x” rizikos vertinimas. Uab „X“ reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida. Uab „X“ santykiniai rodikliai. Laiškas vadovybei. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Išvados.


Darbo tikslas – išanalizavus UAB „X“ finansines ataskaitas ir jų netikslumus, parengti laišką vadovybei ir audito išvadą.

Darbo uždaviniai :

Atlikti UAB „X“ rizikos vertinimą.

Apskaičiuoti reikšmingumo lygį ir toleruotiną klaidą.

Atlikti UAB „X“ 2014 m. finansinės būklės įvertinimą, paskaičiuoti finansinės būklės įvertinimo rodiklius.

Bendrojo pardavimų pelningumo rodiklis rodo, kad paslaugos atliktos pelningai. Bendrojo pelningumo rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų litui tenka bendrojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Šio rodiklio kitimo ribos yra 10 – 35 proc. UAB “X” bendrasis pardavimų pelningumas rodo didelį pelningumą.

Grynasis pardavimų pelningumas rodo kokia dalis grynojo pelno tenka vienam pardavimų vienetui. Išsivysčiusios rinkos sąlygomis jis svyruoja nuo 10 iki 25 procentų. Įmonės grynasis pardavimų pelningumas yra pakankamai aukštas.

Bendrojo likvidumo koeficientas rodo kiek kartų bendrovės savininkų nuosavybė viršija bendrus įsipareigojimus. Kuo didesnis koeficientas, tuo aukštesnis mokumo lygis ir mažesnė finansinė bei bankroto grėsmė. Skaitoma, kad rodiklio reikšmė tarp 1.2 ir 2.0 yra priimtina. Aukšta reikšmė taip pat gali rodyti nesugebėjimą efektyviai panaudoti įmonės turtą. Atlikus skaičiavimus pastebime, kad UAB „X“ bendrasis likvidumo koeficientas yra mažesnis nei rekomenduojama. Tai rodo, kad įsipareigojimai yra didesni už savininkų nuosavybę.

Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas, dienomis rodo gautinų sumų apyvartumą dienomis, t.y. per kiek dienų bendrovės pirkėjai sugrąžina skolas. UAB „X“ pirkėjai atsiskaito per 39 dienas.

Audito išvadai pagrįsti naudojome UAB “X” visų balansinių straipsnių, apskaitytų metinėse finansinėse ataskaitose analitinės apskaitos, sąskaitų žiniaraščių bei didžiosios knygos duomenis.

Auditą atlikome naudodami finansinės apskaitos informaciją ,Bendrovės apskaitos politiką, akcininkų susirinkimo bei valdybos protokolus, veiklos , personalo įsakymus , Bendrovės sudarytas sutartis su pirkėjais ,tiekėjais bei kitais ūkio subjektais ar fiziniais asmenimis.

Finansinės ataskaitos bendrovėje yra suprantamos, patikimos, palyginamos, laiku parengtos.

Auditui atlikti medžiagą rinkome 2 etapais: sudarę audito planą ir audito metu. Auditą planavome rinkdami medžiagą iš metinių finansinių ataskaitų, susitikimų su akcininkais, įmonės vadovybe, darbuotojais, praėjusių metų audito ataskaitos bei audito praėjusių metų darbo dokumentais, pokalbių su Bendrovės darbuotojais, testų , kitų procedūrų pagalba, ir kitais, mūsų nuomone, tinkamais būdais.

Iš surinktos informacijos stengėmės efektyviai įvertinti būdingą finansinėms ataskaitoms netikslumų riziką, nustatyti rizikos, susijusios su įmonės tęsiamos veiklos principu, veiksnius, įtakojančius Bendrovės veiklos tęstinumo problemas ir galimybes, atsižvelgti į vadovo lūkesčius (pateikti kuo daugiau informacijos ir patarimų, kas būtų naudinga klientui plėtojant ir valdant verslą) .

Bendrovės AB “X” aptiktas nepilnai suformuotas įstatymų numatytas privalomasis rezervas. Taip pat pažymėta, kad nuomojamam automobiliui, kuris yra įsigytas lizingo būdu (nuomos pajamos per metus sudarė 24000 lt) nesudaryta nuomos sutartis.

  • Ekonomika Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Zenia
  • 15 puslapių (2647 žodžiai)
  • Ekonomikos referatai
  • Microsoft Word 43 KB
  • Firmos auditas
    10 - 4 balsai (-ų)
Firmos auditas. (2016 m. Vasario 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/firmos-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:30