Fizika 1 konspektas egzaminui


Adiabatinis procesas grafikas. Elektro fizikos formules ir savokos mokslo baze.lt.

Fizikos įvadas. Fizikos tyrimo objektas. Fizikos mokslo sandara. Fizikos vystymosi etapų apžvalga. Pagrindinės fizikos neišspręstos problemos. Fizikos mokslo metodai. Kietojo kūno ir materialiojo taško slenkamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Niutono dėsniai. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinė atskaitos sistema. Galilėjaus reliatyvumo principas. Galilėjaus transformacijos. Klasikinis greičių sudėties dėsnis. Jėgos ir masės sąvokos. Impulsas (judesio kiekis). Antrasis Niutono arba pagrindinis dinamikos dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Mechaninės sistemos judėjimo dėsnis. Vidinės ir išorinės jėgos. Impulso tvermės dėsnis. Kintamos masės kūnų dinamika. Kietojo kūno sukamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Sukamojo judėjimo samprata. Kampinis greitis ir pagreitis. Linijinio ir kampinio greičių ryšys. Sukamojo judėjimo dinamika. Jėgos momentas taško ir ašies atžvilgiu. Materialiojo taško inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Impulso (judesio kiekio) momentas. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Impulso (judesio kiekio) momento tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Darbas, energija, gravitacinis laukas. Mechaninis darbas. Kintamosios jėgos darbas. Medžiagos dalelių sąveika ir jėgų laukas. Centrinių jėgų laukas. Lauko stipris. Potencinė energija ir jos pokytis. Tampriai deformuoto kūno potencinė energija. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Mechaniniai svyravimai, bangos ir akustikos elementai. Svyravimų klasifikavimas. Harmoniniai svyravimai. Fizinė svyruoklė. Matematinė svyruoklė. Vienos krypties svyravimų sudėtis. Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūros. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Tampriosios bangos. Skersinės ir išilginės bangos. Vienmatės ir sferinės bangos lygtys. Bangos energija. Bangų interferencija. Stovinčioji banga. Garso bangos ir jų pagrindinės charakteristikos. Tobulųjų (idealiųjų) dujų fizika. Sistemos būsena. Termodinaminiai parametrai. Būsenos lygtis. Procesas. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Molekulių pasiskirstymas pagal greičio modulius. Maksvelio skirstinys. Barometrinė formulė. Bolcmano skirstinys. Bolcmano skirstinys. Idealiųjų (tobulųjų) dujų vidinė energija. Molekulės laisvės laipsniai. Molekulės vieno laisvės laipsnio energija. Molekulės vidutinis lėkis ir susidūr

Termodinamikos pagrindai. Dujų savitoji ir savitoji molinė šilumos. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo taikymas idealiųjų dujų izoprocesams. Dujų plėtimosi darbas. Izochorinis procesas. Izobarinis procesas. Izoterminis procesas. Adiabatinis procesas. Jo lygtis ir grafikas. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas. Cikliniai procesai. Karno ciklas. Idealiosios Karno mašinos naudingumo koeficientas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Realių dujų savybės ir kondensuotų medžiagų savybės. Van der Valso lygtis ir jos izotermės. Realiųjų dujų izotermės. Skysčiai. Slėgis nejudančiame skystyje. Paskalio dėsnis ir Archimedo keliamoji jėga. Skysčio paviršiaus įtemptis. Papildomas slėgis po iškreivintu paviršiumi. Kapiliarumas. Pernešimo reiškiniai. Šilumos laidumas. Dujų klampa.

  • Fizika Konspektas
  • Adobe PDF 872 KB
  • 2013 m.
  • 42 puslapiai
  • Raimonda
  • Fizika 1 konspektas egzaminui
    10 - 3 balsai (-ų)
Fizika 1 konspektas egzaminui. (2013 m. Rugsėjo 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizika-1-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 03:13
×