Fizika Egzamino klausimai su atsakymais


Fizika Egzamino klausimai su atsakymais.


De Broilio hipotezė.1924 m. prancūzų fizikas de Broilis priėjo išvadą, kad dvejopa prigimtis būdinga ne tik šviesai; šis reiškinys mikropasaulyje yra universalus, t. y. kiekviena dalelė pasižymi ir bangų, ir korpuskulų savybėmis.

Pavyzdžiui, 103 m/s greičiu judančią l g masės dalelę atitinka 10-25(m ilgio de Broilio banga.

Šiandien neįmanoma stebėti šitokio ilgio bangų. Dėl Planko konstantos mažos vertės visų makroskopinių dalelių, net ir mažiausių, banginės savybės nėra esminės. Kaip matysime toliau, visai kitaip yra su mikrodalelėmis.

eksperimentai, patvirtinantys de Broilio hipotezę paremti dalelių difrakcija. Dalelės praleidžiamos pro dirfakcinę gardelę. Jei dalelės pasižymi bangų savybėmis ir jų de Broilio bangos ilgis yra trumpesnis už gardelės periodą, praėję pro gardelę jos difraguoja.

Kūno masės centro koordinatės, jos judesio kiekis bei šių dydžių funkcijos (energija, judesio kiekio momentas ir kt.) vadinamos kūno dinaminiais kintamaisiais.

Koordinačių x verčių intervalą, kurį galime priskirti nagrinėjamai dalelei, pažymėkime (x. Šį dydį toliau vadinsime koordinatės x neapibrėžtumu.

Analogiškai apibrėžiame judesio kiekio projekcijos pxneapibrėžtumą (px. Taigi vienu metu matuojant dydžius x bei px, jų nustatymo paklaidos negali būti mažesnės už šių dydžių neapibrėžtumų (x ir (px vertes.

Analogišką tokio tipo nelygybę galima parašyti dydžių y ir py, z ir pzarba dar kai kurių kitų dydžių poroms. Tokios dydžių poros fizikoje vadinamos kanoniškai jungtiniais dydžiais.

Jeigu sužadintos būsenos gyvavimo vidutinė trukmė yra (, tuomet jos energijos neapibrėžtumas yra ne mažesnis kaip (W(h/(.

Su potencialo duobės sąvoka taip pat susiduriame nagrinėdami kai kuriuos mikropasaulio reiškinius.

Mažiausios energijos W0 = h2/(8ml2) būsenoje (n=1) didžiausias tikimybės rasti dalelę tankis yra ties duobės viduriu (x= l/2), sužadintoje būsenoje (pvz., n=2) —ties, x = l/4 ir, x = 3l/4. Taigi didėjant sužadinimo energijai (ir n), atstumai tarp gretimų tikimybės tankio maksimumu mažėja.

Todėl 1 ir 2 sričių riboje (x = 0) de Broilio banga iš dalies atsispindi, iš dalies praeina. Vadinasi, dalelė gali pereiti į 2 sritį ir toliau judėti ta pačia kryptimi, tačiau yra tam tikra tikimybė jai nuo barjero atsispindėti.

mikrodalelės praėjimo tikimybė pro baigtinio pločio barjerą priklauso nuo potencialinio barjero skaidrumo D

, Dalelės energijos W, barjero aukščio V0 ir barjero pločio l.

Taikant klasikinę mechaniką dalelė praeina potencialo barjerą, kurio energija yra mažesnė už dalelės energiją, dalelės greitis staiga sumažėja, tačiau ji toliau netrukdomai juda ta pačia kryptimi. Tikimybė jai atsispindėti nuo barjero lygi 0. Pro barjerą, kurio energija yra didesnė, nei dalelės energija pagal klasikinę fiziką dalelė praeiti negali. Visiškai kitokie rezultatai gaunami taikant kvantinės mechanikos dėsnius. Čia dalelės tikimybė atsispindėti nuo barjero, kurio energija yra mažesnė, nei dalelės energija, nelygi nuliui, taip pat dalelė gali praeiti pro didesnės energijos barjerą.

Ši lygtis vadinama Boro dažnių sąlyga. Kai Wn> Wm, fotonas emituojamas, jį absorbuojant atomas pereina į didesnės energijos stacionarią būseną.

Linijinio spektro linijas galima suskirstyti į grupes, vadinamas spektro linijų serijomis.

čia esantis dydis R = 3,29·1015 s-1 vadinamas Rydbergo konstanta.

Kai n=l, o m = 2, 3, 4, ..., (, gaunama Laimono serija;

Spektro regimojoje srityje stebima Balmerio linijų serija, ultravioletinėje – Laimano, o infraraudonojoje – Pašeno.

Eksperimento schema parodyta 1.13 paveiksle, a. Elektroninis vamzdis 1, išsiurbus orą, pripildytas gyvsidabrio garų, kurių slėgis apie 10 Pa.

  • Microsoft Word 1229 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 47 puslapiai (10294 žodžiai)
  • Giedrė
  • Fizika Egzamino klausimai su atsakymais
    9.5 - 2 balsai (-ų)
Fizika Egzamino klausimai su atsakymais. (2016 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizika-egzamino-klausimai-su-atsakymais.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 27 d. 13:54
×