Fizika egzamino konspektas


Elektros krūviai ir jų sąveika. Elektros krūvio sąvoka, dviejų rūšių krūviai, elementarusis krūvis, krūvio diskretiškumas. Krūvio tvermės dėsnis, krūvio tankis (ilginis, paviršinis, tūrinis). Kulono dėsnis, užrašykite ir paaiškinkite jo skaliarinę ir vektorinę išraiškas. Kulono jėgų kryptys ir priklausomybė nuo atstumo tarp krūvių. Elektrostatinis laukas. Elektrostatinio lauko sąvoka. Lauko stipris, jo vienetas. Taškinio krūvio lauko stipris. Laukų grafinis vaizdavimas, jėgų linijos (pateikite pavyzdžių). Krūvių sistemos laukas, laukų superpozicijos principas. Gauso dėsnis elektrostatiniam laukui. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Srautas per uždarąjį paviršių. Suformuluokite ir paaiškinkite Gauso dėsnį. Gauso dėsnio taikymo pavyzdys (begalinės, tolygiai įelektrintos plokštumos elektrostatinio lauko stiprio skaičiavimas). Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko taško potencialo apibrėžimas ir vienetas. Taškinio krūvio lauko potencialas. Ekvipotencialiniai paviršiai. Potencialų skirtumas. Lauko stiprio ir potencialo sąryšis. Dielektrikų poliarizacija elektriniame lauke. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Kas yra dielektrikai, jų rūšys. Dielektriko molekulių dipolių momentai. Dielektrikų poliarizacijos vektorius. Paaiškinkite elektroninę ir orientacinę dielektrikų poliarizaciją. Elektrostatinis laukas dielektrike. Lauko stipris dielektrike. Santykinė dielektrinė skvarba. Elektrinė slinktis. Elektrinio lauko stiprio ir slinkties sąryšis. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrostatinis laukas ir potencialas įelektrintame laidininke. Elektrostatinio lauko stipris prie įelektrinto laidininko paviršiaus. Elektrostatinis laukas neįelektrintame laidininke esančiame elektriniame lauke. Elektrostatinė apsauga. Laidininko elektrinė talpa. Kaip susijęs įelektrinto laidininko krūvis ir potencialas. Atskiro laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai, plokščiojo kondensatoriaus talpa. Įelektrinto kondensatoriaus energija. Elektrinio lauko energijos tūrinis tankis. Nuolatinė laidumo srovė. Elektros srovės sąvoka ir atsiradimo sąlygos. Srovės stipris ir jos tankis, jų vienetai. Srovės tankio ir krūvininkų judrio bei koncentracijos ryšys. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Omo dėsnis. Pašalinės jėgos ir elektrovara. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Įtampos sąvoka.
  • Fizika Konspektas
  • Microsoft Word 668 KB
  • 2014 m.
  • 14 puslapių (5420 žodžiai)
  • Zygis
  • Fizika egzamino konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Fizika egzamino konspektas. (2014 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizika-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 21:15
×