Kodėl aukštai kalnuose žmonės turi kalbėti garsiau nei įprastai ?

Rozalija

Kodėl aukštai kalnuose žmonės turi kalbėti garsiau nei įprastai ? 

KlausimaiFizika1 atsakymasKlausimas atsakytas
Rugpjūčio 26 d. 23:52
Išsamiai atsakykite į klausimą ir galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti dokumentą iš mūsų svetainės. Dovanų kodą gaunate, kai jūsų atsakymas atsako į klausimą su paaiškinimais ir išrenkamas geriausiu atsakymu. Visi atsakymai tikrinami administratoriaus.

Atsakymai (1)

juozelija

Balso garsas yra slenkantis slėgio svyravimas terpėje (dujose, skysčiuose, kietuosiuose kūnuose), kuris yra girdimas žmogaus ar gyvūno ausimis.

Beorėje terpėje garso nėra, nes nėra dalelių, kurios perduotų slėgio svyravimą. Taigi garso sklidimas priklauso nuo terpės. Mūsų atveju jūros lygyje oro tankis yra didesnis negu aukštai kalnuose, taigi kalnuose teks kalbėti garsiau, norint, kad klausytojas jus išgirstų.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garso priežastis yra mechaniniai aplinkos virpesiai. Kalbant ir dainuojant virpinamos balso stygos, trenkus per būgną, jo paviršius suvirpa ir išgirstame smūgio garsą; iš grotuvo garsiakalbio sklinda muzika dėl to, kad virpa jo membrana.

Virpantis kūnas verčia virpėti arčiausiai esančias oro molekules. Virpesiai sklinda ore, sudarydami garso bangą, tačiau oras banga neslenka. Ten kur molekulės susispiečia, susidaro didesnio slėgio sritis (sutankėjimas), o ten, kur jų lieka mažiau – žemesnio slėgio sritis (praretėjimas). Pakaitomis einančios sutankėjimų ir praretėjimų sritys sklinda ore kaip garso banga. Pasiekus ausį, ji virpina ausies būgnelį, ir žmogus girdi garsą.

Kuo stipresni daikto virpesiai, tuo didesnis sutankėjimų ir praretėjimų slėgio skirtumas, ir garsas yra stiprus.

Garso bangos ore ties jūros lygiu sklinda iš šaltinio visom kryptimis apie 300 m/s greičiu. Dideliame aukštyje garso greitis yra mažesnis, nes oras yra retesnis, o vandenyje ar metale garso greitis didesnis, nes šios medžiagos yra daug tampresnės negu oras, ir virpesiai jose sklinda sparčiau. Garsas vakuume nesklinda, nes jame nėra dujų molekulių, gebančių virpėti ir perduoti garsą.

Rugsėjo 4 d. 16:38 Geriausias atsakymas
Šis klausimas jau atsakytas ir išrinktas geriausias atsakymas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!