Fizikos konspektai

303 dokumentai
Fizikos formulynas su paaiškinimais
9,5( 4 atsiliepimai )
Mechanikos formulės. Greičio formulė. Pagreičio formulė. Kintamojo judėjimo kelio. Formulė. Linijinio greičio formulė. Įcentrinis pagreitis. Dažnio formulė. Jėgos formulė. Sunkio jėgos formulė. Kūno svorio formulė. Trinties jėgos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 12 03
Formulės fizikos egzaminui
9,3( 3 atsiliepimai )
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 06 11
VGTU fizika 2 egzamino klausimai ir atsakymai
9,5( 2 atsiliepimai )
Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stipris. Laukų superpozicijos principas. Elektrinė slinktis , Gauso Ostrogradskio Gauso teorema. Slinkties srovė. Darbas , atliekamas krūviui judant elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 08 05
Teorinė mechanika konspektas
10( 2 atsiliepimai )
Statikos pagrindinės sąvokos ir aksiomos. Statikos objektas ir sąvokos. Jėga. Statikos aksiomos. Trijų jėgų teorema. Ryšiai ir jų reakcijos. Ryšių aksioma. Jėgų sudėtis. Susikertančių jėgų sistema. Geometrinis jėgų sudėties ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 12 09
Ktu fizikos egzamino konspektas
Fizikos egzaminui konspektas. Elektros krūviai ir jų sąveika. Elektrostatinis laukas. Gauso dėsnis elektrostatiniam laukui. Elektrostatinio lauko potencialas. Dielektrikų poliarizacija elektriniame lauke. Elektrostatinis laukas dielektrike. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2012 04 30
Fizika 1 egzamino konspektas
Elektrostatinis laukas vakuume. Elektrostatinis laukas dielektrikuose ir laidininkuose. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas vakuume. Magnetinis laukas medžiagoje. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2012 06 03
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 29
Fizikos uždavinynas 10 klasei jau nebeparduodamas bet reikalautinas mokytojų.
Fizikos konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2015 03 25
Teorinė Mechanika Uždavinių sprendimo vadovas
Turinys. Pratarmė. Statikos uždavinių sprendimo principai. Susikertančiųjų jėgų sistemos pusiausvyra. Plokščioji jėgų sistema. Kūnų sistemos pusiausvyra. Slydimo trintis. Plokščiųjų santvarų skaičiavimas. Erdvinė jėgų sistema. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 56 puslapiai
2011 01 14
Skysčių transportavimas. Siurbliai
Siurblių klasifikacijos schema. Pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Viengubas horizontalusis su paprastu stūmokliu siurblys. Vertikalusis plunžerinis siurblys. Membraniniai siurbliai. Diafragminiai siurbliai. Stūmoklinių ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2016 06 18
Fizika 2 egzamino konspektas
De broilio hipotezė ir eksperimentiniai pagrindimai:. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšiai:. Stacionariosios šredingerio lygties taikymas dalelei potencialo duobėje:. Stacionariosios šredingerio lygties taikymas mikrodalelės sąveikai su ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2013 04 20
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 22
Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos
Elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūras. Elektrinė varža. Virpesių kontūras. Laisvieji virpesiai idealiame kontūre. Slopinamieji elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūro slopinimo dekrementas. Virpesių kontūro kokybė. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2012 05 30
Fizikinių dydžių tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai
Fizikinių dydžių tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai. Kas yra fizikinių dydžių tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai? Apibūdinkite matavimo paklaidas (sistemines, atsitiktines, absoliučiąsiasKas yra vienkartinio matavimo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 10 17
Teorine mechanika Kinematika
9,5( 2 atsiliepimai )
Kinematika. IX Taško kinematika. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Trajektorija. Ryšys tarp koordinatinio ir natūralaus judėjimo nusakymo būdų. Taško greičio ir pagreičio vektoriai. Taško greičio ir pagreičio radimas, kai taško ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 05
Transformatoriai ir jų rūšys
Transformatoriai. Prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Ritė. Indukuojama įtampa. Pagamintą elektros energiją. Elektrinėse ir pastotėse statomi. Taip atrodo transformatorius. Pagal paskirtį transformatoriai ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2013 03 06
Hidraulika konspektas
Fizikiniai hidraulikos pagrindai. Kas yra hidraulika, pritaikymas, privalumai ir trūkumai. Kas yra hidraulika? Energijos perdavimo būdai. Energijos perdavimo būdų palyginimas. Hidraulinių sistemų privalumai. Hidraulinių sistemų trūkumai. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2014 04 23
Statybinė fizika konspektas
Statybinė fizika. Šiluminė energija. Šilumos kiekis. Šilumos srautas. Apskaičiavimas. Vienetai. Termodinaminis. Molekulinis. Šilumos kiekis. Kokie yra šilumos perdavimo būdai. Paaiškinkite jų fizikinę prasmę, pateikite pavyzdžių. Nuo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2016 08 05
Vidinė kūnų energija ir jos kitimas
Šiluminis judėjimas. Vidinė energija. Vidinės kūno energijos kitimas atliekant darbą. Šilumos laidumas. Konvekcija. Šiluminis spinduliavimas. Šilumos kiekis. Šilumos kiekio apskaičiavimas. Kuro degimo šiluma.
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 10
Fizikos egzaminas konspektas
Inercinė atskaitos sistema – yra rimties būsenoje arba juda pastoviu greičiu atskaitos sistema , kurios atžvilgiu galioja I Niutono dėsnis. III asis. – jėgos , kuriomis du kūnai veikia vienas kitą visada yra lygios ir priešingų ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 03 21
Termodinamikos Klausimai Atsakymai
10( 2 atsiliepimai )
Ką nagrinėja termodinamika. Ką vadiname darbo kūnu ? Koks yra darbo kūnas garo mašinose , vidaus degimo varikliuose. Kokias agregatines būkles gali turėti fiziniai kūnai. Ka vadiname dujomis garais. Ką vadiname idealiomis dujomis ? Kuo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 04 07
Molekuline fizika ir termodinamika konspektas
Molekulinė kinetinė teorija. Molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Molekuliniai dydžiai. Pagrindinės idealiųjų dujų teorijos lygtys. Barometrinė formulė. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Termodinamikos pagrindai. Sąvokos. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 05 08
Fizika egzamino bilietai su atsakymais
Fizika. Egzamino bilietai. Klausimai su atsakymais. Molekulių spektrų samprata. Atomų sąveikos molekulėje rūšys. Rentgeno spindulių spektrai. Franko ir herco eksperimentas. Vandenilio atomo spektrai. Elektronų pasiskirstymas atome. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 01 05
Fizikos konspektas apie astronomiją
27. Kokie stebėjimai rodo, kad, Žemei skriejant orbita, sukimosi ašies padėtis nesikeičia?28. Dangaus šviesulys pateka tiksliai rytuose. Kur jis bus po 12 h?43. Kas įvyktų per kiekvieną jaunatį, jeigu sutaptų Žemės ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 05 25
Termodinamika
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Termodinamikos objektas. Termodinaminės sistemos. Darbo kūnai ir jų pagrindiniai parametrai. Absoliučioji temperatūra. Specifinis tūris. Termodinaminė būklė. Dujų būklės lygtys. Termodinaminis ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2016 07 29
Ktu fizika 1 koliokviumas
Kas yra greitis. Kokiems atvejams greitis dr dt gali būti išreikškimas formule. Kas yra pagreitis ? Kokiam judėjimui esant normalinis pagreitis lygus , o tangentinis yra pastovus. Kokią atskaitos sistemą vadiname inercine atskaitos sistema. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2015 06 02
Fizikinių dydžių ir konstantų lentelės
Fizikinių dydžių ir konstantų lentelės. Matai ir saikai. Ilgis. Plotas. Tūris. Masė. Temperatūra. Pagrindinės fizikos konstantos. Pagrindiniai si sistemos vienetai. Si fizikinių dydžių matavimo vienetai. Nesisteminių ir si vienetų ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 02 20
Fizikinių jutiklių pagrindai
Temų sąrašas. Kietakūniai jutikliai istorija, dabartis, vystymosi tendencijos. Jutiklių klasifikacija. Jutiklių charakteristikos. Fizikiniai reiškiniai, naudojami jutikliuose. Kondensatorius. Terpės dielektrinė konstanta. Magnetizmas. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 63 puslapiai
2016 08 11
Įtampos transformatoriai
Įtampos transformatoriai. Bendros žinios. Įtampos transformatorių jungimo schemos. Transreaktoriai. Talpiniai įtampos dalikliai. Relinė apsauga (RA) ir matavimo prietaisai įtampą gauna iš įtampos transformatorių (ĮT). Pagrindiniai ĮT ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2011 12 29
Niutono dėsniai
Egzistuoja tokios atskaitos sistemos, kurių atžvilgiu slenkantys kūnai išlaiko pastovų greitį, jeigu jų neveikia kiti kūnai (arba kitų kūnų poveikiai kompensuojasi). 1,2,3 Niutono dėsniai.
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 03 10
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo