Fizikos konspektai

183 dokumentai
Fizikos formulynas su paaiškinimais
Mechanikos formulės. Greičio formulė. Pagreičio formulė. Kintamojo judėjimo kelio. Formulė. Linijinio greičio formulė. Įcentrinis pagreitis. Dažnio formulė. Jėgos formulė. Sunkio jėgos formulė. Kūno svorio formulė. Trinties jėgos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 12 02
VGTU fizika 2 egzamino klausimai ir atsakymai
Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stipris. Laukų superpozicijos principas. Elektrinė slinktis , Gauso Ostrogradskio Gauso teorema. Slinkties srovė. Darbas , atliekamas krūviui judant elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2014 06 07
Fizikos užduotys
10kl. fizikos užduotys iš visų skyrių. Pagrindinė teorija sukonspektuota ir testai. Labai tinka mokymuisi 10kl. mokiniams.Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Šviesos sklidimas, atspindys ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2012 02 23
Ktu fizikos egzamino konspektas
Fizikos egzaminui konspektas. Elektros krūviai ir jų sąveika. Elektrostatinis laukas. Gauso dėsnis elektrostatiniam laukui. Elektrostatinio lauko potencialas. Dielektrikų poliarizacija elektriniame lauke. Elektrostatinis laukas dielektrike. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2012 04 30
Formulės fizikos egzaminui
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 06 10
Teorinė mechanika konspektas
Statikos pagrindinės sąvokos ir aksiomos. Statikos objektas ir sąvokos. Jėga. Statikos aksiomos. Trijų jėgų teorema. Ryšiai ir jų reakcijos. Ryšių aksioma. Jėgų sudėtis. Susikertančių jėgų sistema. Geometrinis jėgų sudėties ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 12 06
Fizika 1 egzamino konspektas
Elektrostatinis laukas vakuume. Elektrostatinis laukas dielektrikuose ir laidininkuose. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas vakuume. Magnetinis laukas medžiagoje. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2012 06 03
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 26
Skysčių transportavimas. Siurbliai
Siurblių klasifikacijos schema. Pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Viengubas horizontalusis su paprastu stūmokliu siurblys. Vertikalusis plunžerinis siurblys. Membraniniai siurbliai. Diafragminiai siurbliai. Stūmoklinių ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2011 02 10
Fizika 2 egzamino konspektas
De broilio hipotezė ir eksperimentiniai pagrindimai:. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšiai:. Stacionariosios šredingerio lygties taikymas dalelei potencialo duobėje:. Stacionariosios šredingerio lygties taikymas mikrodalelės sąveikai su ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2013 04 19
Teorinė Mechanika Uždavinių sprendimo vadovas
Turinys. Pratarmė. Statikos uždavinių sprendimo principai. Susikertančiųjų jėgų sistemos pusiausvyra. Plokščioji jėgų sistema. Kūnų sistemos pusiausvyra. Slydimo trintis. Plokščiųjų santvarų skaičiavimas. Erdvinė jėgų sistema. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 56 puslapiai
2011 01 14
Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos
Elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūras. Elektrinė varža. Virpesių kontūras. Laisvieji virpesiai idealiame kontūre. Slopinamieji elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūro slopinimo dekrementas. Virpesių kontūro kokybė. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2012 05 30
Fizikos uždavinynas 10 klasei jau nebeparduodamas bet reikalautinas mokytojų.
Fizikos konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2015 03 18
Teorine mechanika Kinematika
Kinematika. IX Taško kinematika. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Trajektorija. Ryšys tarp koordinatinio ir natūralaus judėjimo nusakymo būdų. Taško greičio ir pagreičio vektoriai. Taško greičio ir pagreičio radimas, kai taško ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 05 21
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2010 03 03
Transformatoriai ir jų rūšys
Transformatoriai. Prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Ritė. Indukuojama įtampa. Pagamintą elektros energiją. Elektrinėse ir pastotėse statomi. Taip atrodo transformatorius. Pagal paskirtį transformatoriai ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2013 02 27
Hidraulika konspektas
Fizikiniai hidraulikos pagrindai. Kas yra hidraulika, pritaikymas, privalumai ir trūkumai. Kas yra hidraulika? Energijos perdavimo būdai. Energijos perdavimo būdų palyginimas. Hidraulinių sistemų privalumai. Hidraulinių sistemų trūkumai. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2014 04 21
Fizika egzamino bilietai su atsakymais
Fizika. Egzamino bilietai. Klausimai su atsakymais. Molekulių spektrų samprata. Atomų sąveikos molekulėje rūšys. Rentgeno spindulių spektrai. Franko ir herco eksperimentas. Vandenilio atomo spektrai. Elektronų pasiskirstymas atome. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 01 05
Statybinė fizika konspektas
Statybinė fizika. Šiluminė energija. Šilumos kiekis. Šilumos srautas. Apskaičiavimas. Vienetai. Termodinaminis. Molekulinis. Šilumos kiekis. Kokie yra šilumos perdavimo būdai. Paaiškinkite jų fizikinę prasmę, pateikite pavyzdžių. Nuo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2014 05 27
Vidinė kūnų energija ir jos kitimas
Šiluminis judėjimas. Vidinė energija. Vidinės kūno energijos kitimas atliekant darbą. Šilumos laidumas. Konvekcija. Šiluminis spinduliavimas. Šilumos kiekis. Šilumos kiekio apskaičiavimas. Kuro degimo šiluma.
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 05 08
Įtampos transformatoriai
Įtampos transformatoriai. Bendros žinios. Įtampos transformatorių jungimo schemos. Transreaktoriai. Talpiniai įtampos dalikliai. Relinė apsauga (RA) ir matavimo prietaisai įtampą gauna iš įtampos transformatorių (ĮT). Pagrindiniai ĮT ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2010 03 03
Molekuline fizika ir termodinamika konspektas
Molekulinė kinetinė teorija. Molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Molekuliniai dydžiai. Pagrindinės idealiųjų dujų teorijos lygtys. Barometrinė formulė. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Termodinamikos pagrindai. Sąvokos. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 05 08
Termodinamika
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Termodinamikos objektas. Termodinaminės sistemos. Darbo kūnai ir jų pagrindiniai parametrai. Absoliučioji temperatūra. Specifinis tūris. Termodinaminė būklė. Dujų būklės lygtys. Termodinaminis ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2013 01 14
Fizika 1 konspektas egzaminui
Fizikos įvadas. Fizikos tyrimo objektas. Fizikos mokslo sandara. Fizikos vystymosi etapų apžvalga. Pagrindinės fizikos neišspręstos problemos. Fizikos mokslo metodai. Kietojo kūno ir materialiojo taško slenkamojo judėjimo kinematika ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2013 09 27
Fizikinių jutiklių pagrindai
Temų sąrašas. Kietakūniai jutikliai istorija, dabartis, vystymosi tendencijos. Jutiklių klasifikacija. Jutiklių charakteristikos. Fizikiniai reiškiniai, naudojami jutikliuose. Kondensatorius. Terpės dielektrinė konstanta. Magnetizmas. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 63 puslapiai
2015 02 12
Fizikos egzaminas konspektas
Inercinė atskaitos sistema – yra rimties būsenoje arba juda pastoviu greičiu atskaitos sistema , kurios atžvilgiu galioja I Niutono dėsnis. III asis. – jėgos , kuriomis du kūnai veikia vienas kitą visada yra lygios ir priešingų ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 03 21
Elektrostatika konspektas
Elektrostatika. Elektros krūviai ir jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrinis dipolis ir jo laukas. Darbas nevienalyčiame elektriniame lauke. Potencialas. Ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir įtampos. Laidininkai ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 12 02
Fizikos 1 semestro teorija
Atskaitos sistema. Greitis. Pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. Slenkamojo judėjimo dinamika. Inercinės atskaitos sistemos. Mechaninė energija. Jėgų laukas. Potencialinės jėgos. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2010 03 03
Fizika 2 VGTU konspektas
Gauso teorema. Kam ji taikoma? Elektrinio lauko srauto sąvoka. Kokia elektrinio lauko srauto vektoriaus kryptis? Kokia elektrostatinio lauko potencialo prasmė, ir, kaip jis susijęs su elektrostatinio lauko potencine energija? Kam lygus ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2016 03 21
Fizikinių dydžių ir konstantų lentelės
Fizikinių dydžių ir konstantų lentelės. Matai ir saikai. Ilgis. Plotas. Tūris. Masė. Temperatūra. Pagrindinės fizikos konstantos. Pagrindiniai si sistemos vienetai. Si fizikinių dydžių matavimo vienetai. Nesisteminių ir si vienetų ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2010 03 03
×