Fizikos kursiniai darbai

21 dokumentas
Atsinaujinančios energijos panaudojimas sodyboje
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės vienkiemio tipo sodybose. Turinys. Įvadas. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas Lietuvoje ir Europoje. Sodybos elektros poreikiai. Vėjo energija. Vėjo elektros jėgainės ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 07 22
Ekskavatorius
Užduotis. Mašinos atliekamų technologinių operacijų analizė. Darbinio veleno pavaros tipo parinkimas. Darbo sąlygų ir mašinos pravažumo analizė, varytuvo tipo parinkimas. Transmisijos elementų parinkimas, pagrindinių parametrų ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 08 10
Elektronikos įtaisų kursinis darbas
Elektronikos įtaisų kursinis projektas. Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas. Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Dvipolio tranzistoriaus ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2013 05 27
Deguonies jutiklių lambda zondas tyrimas
Įvadas. Lambda zondo (degonies daviklio) veikimo principas. Deguonies jutikliai (lambda zondai). Cirkoniniai davikliai. Lambda davikliai „planar“. Titaniniai deguonies davikliai. Plačiajuosčiai deguonies davikliai. Lambda zondo parametrai ir ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 01 21
Branduolinė energetika. Kursinis darbas
Įvadas. Branduolinė energetika. Branduolinė energetikos pradžia. Atominė elektrinės principinė schema. Branduolinis reaktorius. Branduolinių reaktorių tipai. Reaktoriaus valdymo pagrindai. Reaktoriaus apsinuodijimas ir šlakavimasis. ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2011 02 13
Energijos transformavimo mašinos
Energijos transformavimo mašinos. Kursinis projektas. Vgtu. Saulės energijos naudojimo vandens šildymui galimybės. Literatūra.
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2012 12 05
Elektros srovė dujose
Įvadas. Jonizacija. Nesavaiminis išlydis dujose. Savaiminis išlydis dujose. Tamsusis išlydis. Žėrintysis išlydis. Lankinis išlydis. Plazma. Išvados. Literatūra.
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 04 09
Infraraudonieji ir ultravioletiniai spinduliai
Infraraudonieji spinduliai ir jų naujausios technologijos. Ultravioletiniai spinduliai ir jų naujausios technologijos. Infraraudonieji spinduliai yra naudojami šilumą matuojančiose kamerose, kurios nustato tiriamo objekto paviršiaus ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 12
Vandens tekėjimas dirvožemyje
Įvadas. Vanduo. Vandens ištekliai. Dirvožemis. Dirvožemis ir vanduo. Dirvožemio drėgmės rūšys. Dirvožemio drėgmės potencialas ir sorbuotoji galia. Dirvožemio drėgmės režimas ir jo tipai. Vandens judėjimo principai dirvožemyje. ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 11 22
110kv dvipusio maitinimo linijos su atšaka projektavimas ir analizė
Perdavimo elektros tinklo skaičiavimas. Elektros tinklo schemos parinkimas. Pagal oro linijų suminį ilgį ekonomiškai tikslinga yra žiedinio tinklo schema. Elektros tinklo vardinės įtampos parinkimas. Linijų laidininkų skerspjūvių ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 03 28
Energijos transformavimo kursinis
Fotoelektra. Saulės elektrinių tipai ir sandara. Fotoelektriniai moduliai. Akumuliatorių baterija. Akumuliatorių įkrovikliai. Inverteris. Energijos gamybos saulės elektrinėse ypatybės. Įdiegimo pavyzdžiai. Naudota literatūra. ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 07 28
Technologiniai procesai Šilumokaičio projektavimas
Užduotis. Įvadas. Šilumokaičio projektavimas Darbo agentų fizikinių – cheminių charakteristikų nustatymas. Šilumokaičio šiluminio apkrovimo skaičiavimai. Preliminarus šilumokaičio ploto parinkimas. Agentų tekėjimo režimų ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2017 02 14
Pakeičiamumas ir matavimai
Konstrukcijos veikimo principas. Cilindriniai sujungimai. Kalibras – kamštis ir kalibras – šakutė. Matavimo priemonių parinkimas. Svarbiausios paviršių geometrinės formos ir padėties tolerancijos. Riedėjimo guoliai. Matmenų grandinė. ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 21
Magnetinės medžiagos, jų savybės, taikymas
Įvairių medžiagų magnetinės savybes apsprendžia elektronų judėjimas medžiagos atomuose, o taip pat elektronų ir atomų magnetiniai momentai.Sukamasis elektronų judėjimas apie atomų branduolius analogiškas tam tikro kontūro ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 12 03
Mašinų ir prietaisų projektavimas
Mašinų ir prietaisų projektavimas. Sprendimas. Geometrinės progresijos vardiklis. Tarpiniai paskutinio veleno sukimosi dažniai. Pasirenku greičių dėžės konstruktyvinį variantą, kurio pavarų skaičius grupėse ir grupių išsidėstymo ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 03 10
Krano kėlimo užduotis
Krano darbo režimas. Krovinio sunkio jėgos nustatymas. Lyno maksimali apkrova. Suktuvo būgno parinkimas pagal skersmenį. Krano produktyvumo įvertinimas. Apskaičiavimas darbo režimo nustatymas. Lyną veikianti maksimali jėga. Visos kėlimo ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 10 03
ASiH sluoksnių gamyba karštos vielos metodu
A-si:h sluoksnių gamyba karštos vielos metodu. Įvadas. Literatūros apžvalga. Amorfiniai puslaidininkiai. H – įtaka a-si savybėms. Dydžiai, apibūdinantys kokybines sluoksnių savybes. A-si:h sluoksnių gamybos technologijos. Dulkinimo ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2011 12 29
Brauno dujų panaudojimo vidaus degimo variklyje galimybių tyrimas Ekologinis aspektas
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Vidaus degimo varikliai. Vidaus degimo variklių klasifikacija. Dvitaktis vidaus degimo variklis ir jo veikimo principas. Degalai. Autotransporto deginių išmetimai į aplinkos orą. Oro taršos ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2018 06 20
Optinės geležinkelio sistemos
Valdymo atstumas naudojant SOM6 - A19/A20 jungtis. Blokuotės signalizacijos sistemos funkcijos. Kitos funkcijos, kurias galima atlikti sąsajos pagalba.
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 10 05
Sunkiųjų avarijų metu branduoliniuose įrenginiuose vykstantys procesai
Sunkiųjų avarijų metu branduoliniuose įrenginiuose vykstantys procesai. Įžanga. Reiškiniai reaktoriaus erdvėje. Natūrali garų ir nesikondensuojančių dujų cirkuliacija. Įkaitusios aktyviosios zonos užtvindymas. Cirkalojaus oksidacija ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 05 28
Šviesa ir spalvos
Šviesa. Tiksliai apibrėžti, kas tai yra. Išnagrinėti jos prigimtį. I-asis elektromagnetinės šviesos pradininkas. Spalvos. Tiksliai apibrėžti, kas yra spalva. Šviesos lūžio rodiklis (jo apskaičiavimasDispersija (išsiaiškinti, kas tai ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2014 10 29
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema