Fizikos laboratoriniai darbai (5)

927 dokumentai
Ultragarso slopinimas ore laboratorinis darbas
Ultragarso slopinimas ore užduotys. Darbo priemonės. Darbo schema. Darbo eiga. Ms – 80ms - 2ms. Pagrindiniai rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 03 23
Ampero jėgos tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas nr. 11ampero jėgos tyrimas. Rezultatai. IšvadosLaidininką veikianti jėga yra priklausoma nuo srovės stiprio ir laidininko pločio.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2015 12 21
Elektronų judėjimo elektriniame ir magnetiniame laukuose dėsningumų tyrimas
Elektronų judėjimo elektriniame ir magnetiniame laukuose dėsningumų tyrimas. Darbo tikslas. Stebėti elektronų judėjimo trajektorijas skirtingo stiprio magnetiniuose laukuose ir esant skirtingiems elektronų greičiams. Nustatyti elektrono ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 04 29
Elektrostatinio lauko tyrimas (3)
Elektrostatinio lauko tyrimas. Darbo užduotis. Ištirti elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Ištyrus elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką gavome, kad ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 10 29
Iviarių kunų tankio nustatymas
Įvairių kūnų tankio nustatymas. Klausimai. Tankis (žymima ρ) – fizikinis dydis, rodantis masės kiekį tūrio vienete. P=m/v. G/cm³ = 1000 kg/m³. Ritinys - , Prizmė - , Stačiakampis gretasienis -. Uždavinys. Praktinis uždavinys. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 03 17
Kietojo kuno temperaturinio ilgejimo koeficiento nustatymas laboratorinis
Kietojo kūno temperatūrinio ilgėjimo. Koeficiento nustatymas. Darbo užduotis. Susipažinti su kūnų šiluminio plėtimosi dėsningumais, nustatyti metalinio vamzdelio vidutinį ilgėjimo koeficientą. Teorinio pasirengimo klausimai. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 11 06
Skysčio paviršiaus Įtempimo koeficiento matavimas kapiliaru
Darbo tikslas - sisipažinti su skysčio paviršiaus įtempimo susidarymo mechanizmu, kapiliariniais reiškiniais, išmokti matuoti įtempimo koeficientą kapiliaru ir ištirti šio koeficiento priklausomybę nuo priemaišų koncentracijos. Teorinė ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2011 05 28
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu
Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Tikslas: sukamųjų svyravimų metodu išmatuoti stačiakampio gretasienio formos kūno inercijos momentus ašių, einančių per jo masės centrą, atžvilgiu. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2010 03 03
Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas
Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas. Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Darbo aprašymas. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
Dujų molinių šilumų santykio nustatymas laboratorinis darbas
Dujų molinių šilumų santykio. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Molio masei. /( mol. Molio masė. Cp > Cv. Cp ≈ Cv. Pirmuoju termodinamikos dėsniu. ∆ U. Adiabatinį procesą nusako Puasono lygtis p1V1γ p2V2γ. PVγ const. Cp / Cv. Darbo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 02 15
Elektrostatinio lauko tyrimas laboratorinis
Elektrostatinio lauko tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su elektrostatinio lauko charakteristikomis bei grafiniu lauko vaizdavimu. Eksperimentiškai surasti elektrostatinio lauko ekvipotencialines linijas, nubraižyti lauko jėgų linijas, ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 11 25
Feromagnetiko histerizės kilpos tyrimas
Darbo tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerizės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Darbo priemonės: feromagnetiko histerizės kilpos tyrimo stendas (jo schema pateikta. Paveiksle, n. , n. , r. , r. , ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2011 09 15
Fizikos laboratorinis Žiedo inercijos momento tyrimas
Žiedo inercijos momento tyrimas. Paklaidų skaičiavimas. Plokščiajam žiedui. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 10 10
Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas laboratorinis
Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas. Darbo užduotis. Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę, nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos. Nustatyti: a) žinomos koncentracijos tirpalo specifinį ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Ampero jėgos matavimas fizikos laboratorinis
Darbo užduotis. Išmatuoti jėgos, kuria vienalytis magnetinis laikas veikia laidą su srove, priklausomybę nuo srovės stiprio bei nuo kampo tarp magnetinės indukcijos ir srovės tekėjimo krypties. Magnetinis laukas veikia magnetine jėga ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 06 21
Elektros srovės stiprio matavimas
Elektros srovės stiprio matavimas. Darbo tikslas Ampermetro pagalba išmokti išmatuoti elektros srovės stiprį, bet kurioje grandinės dalyje. Priemonės. Darbo aprašymas. Užduotys.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 01 14
Inercijos momento nustatymas iš kūno svyravimų
Darbo tikslas: rasti žiedo inercijos momentą iš svyravimų. Palyginti šiuo būdu nustatytą žiedo inercijos momento skaitmeninę vertę su verte surastąja LD M-1. Išvados: Laboratoriniame darbe apskaičiavau žiedo inercijos momentą dviem ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 11 24
Matavimas mikroskopu
Darbo užduotys. Susipažinti su mikroskopo sandara, optine schema. Nustatyti mažų objektų linijinius matmenis, biologinių objektų parametrus. Darbo metodika. Mikroskopo didinimo ir tiriamojo objekto matmenų nustatymas. Darbo priemonės. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 03 27
Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas užduotys. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga. Kondensatoriaus įkrovos priklausomybės nuo įkrovos įtampos tyrimas. Eksperimento vykdymas. Kondensatoriaus įkrovos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2016 01 07
Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas laboratorinis darbas
Darbo užduotis.Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2015 05 19
Šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele laboratorinis darbas
Fizika šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele. Darbo tikslas. Klausimai atsakymai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 01 10
Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru
Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvada. Naudota literatūra. Tikslas: susipažinti su poliarimetro veikimu, nustatyti cukraus tirpalo savitąją sukimo gebą ir nustatyti ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
Išorinio fotoefekto tyrimas
Darbo užduotis. Ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperinę ir šviesinę charakteristikas. Išmoktini klausimai. Išorinis fotoefektas. Elektronų išlaisvinimo darbas. Fotono energija. Išorinio fotoefekto einšteino lygtis. Aparatūra ir ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2011 09 06
Kristalinio kūno lydymosi temperatūros nustatymas
Darbo tikslas - susipažinti su kristalinių ir amorfinių kūnų sandaros ypatumais, ištirti šildomo kristalinio kūno temperatūros priklausomybę nuo laiko, ištirti lydymosi procesą ir gauti skysčio peršaldytąją būseną. Teorinė dalis. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2010 10 05
Lazerio šviesos difrakcija (2)
Lazerio šviesos difrakcija. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Lazerio spinduliuojamos šviesos bangos ilgio nustatymas. Difrakcinių maksimumų inetensyvumas. Difrakcinių maksimumų inetensyvumas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 10 20
Maliu dėsnio patikrinimas
Teorinė dalis. Gynimo klausimai - atsakymai. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Paaiškinkite kuo skiriasi natūrali šviesa nuo poliarizuotos. Ką vadiname poliarizacijos plokštuma? Paaiškinkite dvigubą šviesos lūžimą. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 12 16
Skysčių klampos tyrimas stokso būdu
Užduotys. Susipažinti su skysčių vidinės trinties atsiradimo mechanizmu ir Stokso metodu skysčio klampos koeficientui nustatyti. Nustatyti vandens ir etanolio klampos koeficiento priklausomybę nuo temperatūros. Eksperimento teorinis ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2013 11 05
Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2015 10 22
Fizines svyruoklės tyrimas
Darbo tikslas – susipažinti su fizinės svyruoklės svyravimo dėsniais ir ištirti jos savuosius bei slopinamuosius svyravimus. Teorinė dalis. Ką vadiname fizine svyruokle? Fizinė svyruoklė, tai bet kuris kietas kūnas, veikiamas sunkio ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2011 10 19
Laidininko su srove kuriamas magnetinis laukas
Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko. Tyrimas.Darbo užduotis. Ištirti solenoide tekančios elektros srovės kuriamo magnetinio lauko indukcijos Bpriklausomybę nuo srovės stiprio I ir nuo atstumo r išilgai ašies. Teorinio pasirengimo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 05 30
×