Fizikos referatai

221 dokumentas
Akumuliatoriai
Turinys. Įvadas. Akumuliacinio efekto atradimas. Akumuliatorius. Veikimo principas. Konstrukcija. Charateristikos. Elektrolito tankio, elektrovaros ir įtampos kitimas įkraunant akumuliatorių. Talpa ir jos priklausomybė nuo iškrovimo srovės, ...
Fizikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2011 12 29
Lazerinė technologija ir jos taikymas pramonėje
Įvadas. Lazerių atsiradimas. Lazerių įvairovė. Technologiniai lazeriai ir jų paplitimas gamyboje. Lazerio struktūra. Lazerio veikimui svarbūs šuoliai. Lazerinės spinduliuotės savybės. Lazeriniai technologiniai procesai. Pjovimas lazeriu. ...
Fizikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2011 04 06
Vidaus degimo variklis
Istorija. Pirmieji varikliai buvo hidrauliniai (vandens ratas). Vartoti senovės rytų valstybėse, vėliau paplito europoje, kur viduramžiais plačiai pradėti naudoti ir vėjo malūnai. Tokie varikliai gali būti naudojami tik tokiose vietose, ...
Fizikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2011 04 03
Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasis įvairių dalykų
Ką aš sužinojau apie atomo sandarą,mokydamasi įvairių dalykų. Planetinis atomo modelis. Branduolio sandara. Atomo simbolika. Atomo krūvis. Naudota literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 05 27
Saulės kolektoriai, saulės kolektorių montavimas, šiluminiai procesai
Įvadas. Pastatų energijos poreikiai. Saulės kolektoriai. Saulės kolektorių montavimas. Šiluminiai procesai vykstantys saulės kolektoriuje. Išvados:. Literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 01 07
Kraujagyslių fizikinių savybių cheminis reguliavimas
Kraujagyslių fizikinių savybių cheminis reguliavimas. Santrauka. Įvadas. Metodika. Farmakokinetika. Rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 05 13
Cheminis ląstelių sujaudinimas dirginimas
Įvadas. Membranos potencialas. Ramybės membraninis potencialas. K+ jonų pusiausvyros potencialas. Membraninio potencialo pakitimai. Veikimo potencialas. Repoliarizacija. Pėdsekinė hiperpoliarizacija. Dėsnis „viskas arba nieko“. Skonio ir ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 04 25
Kuras referatas
Kuro sandara. Kuro savybės. Kuro sąvoka ir klasifikacija. Kuro sudėtis ir jo komponentų charakteristika. Benzino sbbandara. Benzino pagrindinės savybės. Cheminė benzino sudėtis. Benzino fizinės sąvybės. Benzino frakcinė sudėtis. ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 08 27
Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio nustatymas (2)
Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio nustatymas. Darbo tikslas išmatuoti oro klampos koeficientą ir apskaičiuoti molekulių vidutinį laisvąjį kelią. Darbo priemonės stiklinis vamzdelis, kapiliaras, manometras, stiklinis ...
Fizikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 08 28
Transformatoriai referatas
Transformatoriai. Vienfazio transformatorio sandara, veikimo principas. Transformatoriaus darbo režimai. Autotransformatorius. Matavimo transformatoriai. Trifazis transformatorius. Literatura.
Fizikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 09 08
Lazerių sąndara, veikimo principai ir naudojimas
Lazeriai referatas. Lazerių sąndara, veikimo principai ir naudojimas. Įvadas. Lazerio sąvoka. Lazeriai ir jų sąndara. Lazerių veikimo principai. Lazerių naudojimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 03 28
Saulės kolektoriai
Įžanga. Saulės kolektoriai. Plokštieji saulės kolektoriai. Vakuminiai saulės kolektoriai. Monoblokiniai saulės kolektoriai. Kolektorių efektyvumas. Per metus viršutinę Žemės atmosferos ribą pasiekia 5,6x1024 J saulės energijos srautas. ...
Fizikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 10
Lietuvos ekologinės problemos
Įvadaspagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša. Smogas. Šiltnamio efektas. Rūgštūs lietūs. Vandens tarša. Žemės tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 04 16
Pjovimas lazeriu
Pjovimas lazeriu. Technologinių lazerių privalumai ir trūkumai. Pjovimas aukšto slėgio vandens – abrazyvine čiurkšle. Pjovimo procesas. Pjovimo būdo privalumai ir trūkumai. Pjovimas plazminiu lanku. Plazminis medžiagų pjovimas (ppl). ...
Fizikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 07 30
Puslaidininkiai ir jų taikymas
Puslaidininkių juostinės teorijos esmė. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišinis puslaidinkių laidumas. Elektros srovė puslaidininkiuose. Puslaidininkių sandara. Pn sandūros savybės. Puslaidininkinis diodas. Puslaidininkių taikymas. ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 10 22
Holografija
Hologramos – istorija, gavimas, atgaminimas, pritaikymas ir perspektyvos. Optine holografija. Holografijos principas. Plokščioji holograma. Holografijos taikymas. Vaizduojamoji holografija. Greitai vykstančių procesų tyrimas. Holografine ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 29
Klausos fizika
Įvadas. Klausa. Garsas. Klausos fizika. Klausos praradimas. Kondukcinis. Neurosensorinis prikurtimas. Nervinis prikurtimas. Mišraus tipo prikurtimas. Ausies sandara ir jos dalių funkcijos. Išorinė ausis. Vidurinioji ausis. Vidinė ausis. ...
Fizikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 01 06
Elektros energijos gamyba ir perdavimas referatas
Elektros energijos gamyba. Ir perdavimas. Įvadas. Elektra. Elektros naudojimas, nuotoliai. Transformatorius. Transformatoriaus konstrukcijos. Elektros energijos naudojimas. Hidroelektrine. Šilumine elektrine. Atomine elektrine. Kokia gali būti ...
Fizikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 11 15
Geoterminė energija geoterminis šildymas referatas
Referatas apie geoterminę energetiką. Atsinaujinanti energetika: geoterminė energetika. Įvadas. Atsinaujinanti energetika. Geoternimė energija. Geoterminės energijos šaltinis. Geoterminė energija negęstantis energijos šaltinis. Geoterminė ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 09 08
Magnetinis rezonansas
Įvadas. Mr tyrimo įranga. Fizikiniai principai. Magnetinio rezonanso (mr) tyrimo indikacijos ir kontraindikacijos. Privalumai ir trūkumai. Magnetinio rezonanso vaizdo kūrimo principai. Magnetinio rezonanso angiografija, tyrimo metodai, jų ...
Fizikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 01 19
Nanomedžiagos
Įvadas. Pagrindinės nanomedžiagų charakteristikos. Nanomedžiagų panaudojimo galimybės. Nanomedžiagų panaudojimas automobilių pramonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 04 03
Atsinaujinanti energetika, jos metodai, efektyvumas ir panaudojimas
Atsinaujinanti energetika, jos metodai, efektyvumas ir panaudojimas. Įvadas. Saulės energija. Saulės energijos potencialas lietuvoje. Saulės elementai. Saulės kolektoriai. Vėjo energija. Vėjo turbinos. Hidroelektrinės. Geoterminė energija. ...
Fizikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 03
Elektrolizė ir jos taikymas
Įvadas. Elektrolizė. Elektrolizės taikymas. Elektrolizės dėsnis. Faradėjaus dėsnis. Elektros krūvio nustatymas. Elektros atomų atradimas. Išvados. Naudoti šaltiniai. Pasirinkau man gana įdomią tema referatui „elektrolizė ir jos ...
Fizikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 07 23
Geoterminė energija
Geoterminė energija ir jos panaudojimas Lietuvoje. Viena iš labiausiai išplitusių lietuvoje atsinaujinančių energijos rūšių yra geoterminė energija. Jos visuotinį, tačiau nevienodą pasiskirstimą žemės gelmėse lemia įvairios ...
Fizikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 12 09
Lazeriai
Lazeriai. Kaip atsirado lazeriai. Kaip gimsta lazerinė šviesa. Lazerių įvairovė. Dujinis lazeris. Helio-neono lazeris. Kietojo kūno lazeris. Aktyvioji terpė. Kristalinė terpė. Stiklinė terpė. Kaupinimas. Kai kurie kietojo kūno lazeriai. ...
Fizikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 08 22
Medžiagų tyrimas spektroskopiniais metodais
Įvadas. Metodika. Metodo pritaikymas. Ramano spektroskopija Lietuvoje. Rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Fizikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 12 28
Rezonanso reiškiniai kintamos srovės grandinėse
Rezonanso reiškiniai kintamos srovės grandinėse. Rezonanso reiškiniai kintamosios srovės grandinėse. Įtampų rezonansas. Srovių rezonansas. Įtampų ir srovių rezonansas kintamoje srovės grandinėje, reikšmė praktikoje. Išvada.
Fizikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 07 16
Radio imtuvas
Įžanga. Radijas. Elektromagetinė banga. Radijo bangos. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Išradimas ir istorija. Radijo imtuvas. Radijo imtuvų schemos. Radijo imtuvas Lietuvoje. Informacijos išgavimo schemos imtuvai. Refleksinis radijo ...
Fizikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 19
Elektromagnetinė indukcija kintamoji srovė
Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys, lenco taisyklė. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Sūkurinis elektrinis laukas. Judantis laidininkas magnetiniame lauke. Saviindukcija. Kintamoji elektros ...
Fizikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 29
Kietųjų kūnų tamprumas
Kietųjų kūnų tamprumas. Kietųjų medžiagų savybės. Kietųjų kūnų deformacija. Huko dėsnis. Tampros, arba jungo, modulis. Lenkimo deformacija. Šlyties deformacija. Tamprumo atominė ir molekulinė prigimtis. Energija sukaupta tampriose ...
Fizikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 12 30
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo