Fizikos šperos

62 dokumentai
Ktu fizika 2 kursas 1 kolis
Elektromagnetinės bangos, jų svarbiausios savybės savybės. Geometrinės optikos dėsniai. Visiškas atspindys. Šviesos interferencija. Bangų koherentiškumas. Interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygos. Koherentinių šaltinių gavimo ...
Fizikos šperos, Špera, 12 puslapių
2012 11 18
Fizikos formulynas
Slenkamojo judėjimo kinematika. Sukamojo judėjimo kinematika. Dinamika. Skysčių ir dujų mechanika. Medžiagų molekulinė sandara. Dujų dėsniai. Šiluminiai reiškiniai. Elektrostatika. Nuolatinė elektros srovė. Elektromagnetizmas. ...
Fizikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 12 04
Termodinamika. Špera.
Visas termodinamikos kursas. Ivadas (energijos ištekliai, gavybos keliai, naudojimas. Energijos gamyba, transformavimas, perdavimas. Energijos formos ir jų tarpusavio transformavimas. Technine termodinamika. Termodinamika kaip mokslas. ...
Fizikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 07 22
Fizikos egzamino bilietai VGTU
Ielektrinto laidininko energija. Saviindukcijos reiskinys. Induktyvumo prasme. Siluminis spinduliavimas. Spinduliavimo, sugerties geba. Sukurinis elektrinis laukas. Elektros sroves dydziai ir ju charakteristikos. Elektronu issidestymas lygmenyse. ...
Fizikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 06 29
Mikrobangų špera
Antenos. Klasifikacija. Parametrai ir charakteristikos. Elektrinis (herco) dipolis. Antenos spinduliuojama galia ir varža. Antenos iejimo varža,naudingumo,kryptingumo bei stiprinimo koeficientai ir jos efektyvus ilgis. Siuntimo antenu ...
Fizikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 03 10
Fizikos egzamino špera
Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linjosatomų sąveikos rūšys molekulėje. Fermio ir dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Branduolinės jėgos. Mezonai pioninis modelis. Radioaktyvumas, jo ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 20
Fizikos formulynas (2)
Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Sukamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Skysčių mechanika. Reliatyvistinė dinamika. Svyravimai ir bangos. Molekulinė fizika ir termodinamika. Idealiųjų dujų ...
Fizikos šperos, Špera, 11 puslapių
2012 02 09
Fizika 1 kolis
Vektoriai, jų sudėtis, atimtis, daugyba. Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimai. Tolyginis ir tolygiai kintamas judėjimai. Kieti kūnai. Slenkamasis ir sukamasis judėjimai. Tangentinis ir normalinis pagreičiai. Inercinės atskaitos sistemos, ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2014 06 02
Mikrobangos špera
Parabolinės antenos(pa). Nesimetriniai vibratoriai. Antenos su kosekantine diagrama. Simetrinių antenų konstrukcijos. Ruporinės antenos (ra). Lešinės antenos(la). Simetrinės vibratorinės antenos. Plačiajuostės antenos. Direktorinės ...
Fizikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 03 10
Statybinė fizika
Vidaus oro parametrai svarbūs patalpų mikroklimatui. Kokie išorės oro parametrai svarbūs statybinės šiluminės fizikos požiūriu. Projektinis šilumos laidumo koeficientas. Šilumos perdavimas konvekcija. Šilumos perdavimas spinduliavimu. ...
Fizikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 02 09
Termodinamika ir šilumokaita
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Medžiagų termodinaminės. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Stacionarus šilumos laidumas. Konvekciniai šilumos mainai. Šilumos mainai. Masės mainai. ...
Fizikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 03 10
Fizikos egzamino špera 2
Elektrono sukinys. Rentgeno spindulių taikymas. Rotaciniai energijos lygmenys. Neišsigimusių dujų pasiskirstymo funkcija. Vibraciniai energijos lygmenys. Fermio “dujų” pasiskirstymo funkcija. Molekulės elektronų energijos lygmenys. ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 20
Hidraulikos špera
Hidraulika kaip mosklas. Realus ir idealus skystis. Skysčių fizikinės savybės. Tankis. Tamprumas. Klampa. Kapiliarumas. Vandens savybes ir ypatingi buviai. Vanduo pereina i kieta arba dujini būvį. Tekantis vanduo pasipildo dujiniais bei ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 03 09
Fizikos paruoštukė
Laidininkai. Dielektrikas. Segnetoelektrikai. Elektrinis laukas. Magnetinis laukas. Magnetikas. Įmagnetėjimu. Diamagnetikai. Paramagnetikai. Feromagnetikai. Elektromagnetiniai virpesiai. Priverstiniai virpesiai. Kintamoji elektros srovė. ...
Fizikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 01 16
Kvantinė optika. 2 koliokviumo špera
Kvantinė optika. Šiluminis spinduliavimas. Spinduliavimo sužadinimo būdai. Liuminescencinis ir temperatūrinis spinduliavimas. Vyno poslinkio dėsnis. Kūno spektrinis spinduliavimo tankis. Emisijos ir absorbcijos bei atspindžio gebos. ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 22
Fizikos formulės (2)
Vidutinis poslinkio greitis. Momentinis greitis. Vidutinis greitis kelyje. Pagreitis. Momentinis pagreitis. Pagreičio projekcija. Tiesiaeigio tolygiai kintamo judėjimo kelias. Kūno koordinatė esant tolygiai kintamam judėjimui. Tolygiai kintamo ...
Fizikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2014 10 09
Molekuline fizika. Dujos. Špera.
Molekulinė fizika. Kuo termodinaminis ir statistinis ( molekulinis - kinetinis) makrosistemų tyrimo metodai kokybiškai skiriasi ir papildo vienas kitą? Kokie dėsniai aprašo izoterminį, izochorinį ir izobarinį procesus idealiosiose dujose? ...
Fizikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2010 06 14
Statybinė fizika špera
Drėgmės kondansavimosi ant atitvaros vidinio paviršiaus prognozavimas. Reikalaujamos šiluminės varžos skaičiavimas , kad užtikrinti kondensato nesusidarymą ant atitvarų vidinio paviršiaus. Patalpos vidaus oro drėgnio skaičiavimai ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2014 06 07
Termodinamikos šperos
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Pirmas termodinamikos dėsnis. A. Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. Medžiagų termodinaminės savybės. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. A. Garo jėgainių kondensacinio ir ...
Fizikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2015 10 13
Mechanikos paruoštukė
Įvadas. Energetinės mašinos. Automatinio valdymo sistemų mašinos. Informacinių mašinų grupė. Sinchroninio ryšio mašinos. Įvairūs keitikliai. Nuolatinės srovės el. Mašinos. Nuolatinės srovės generatoriai. Pagrindinės konstrukcijos. ...
Fizikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 07 27
Mikrobangų špera 2
Radijo bangų sklidimas. Radijo bangų refrakcija. Jonosferinių bangų sklidimas. Trumpųjų bangų sklidimas. Radijo bangų atspindys nuo žemės paviršiaus. Radio bangos jonosferoje. Radio bangų slopinimas. Metrinių bangų sklidimas. ...
Fizikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 03 10
Fizikos egzamino paruoštukė
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinis laukas. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 06 22
Skysčiai špera
Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. ...
Fizikos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 03 10
Teorinės mechanikos paruoštukė
Trikampio baigtinio elemento plokščiai įtemptam kūno būviui apskaičiuoti deformacijos ir įtempimai. Virtualiųjų poslinkių metodo taikymas baigtinio elemento lygtims sudaryti. Subalansuotųjų neatitikčių metodo taikymas elemento ...
Fizikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2012 02 09
Optika kolis KTU
Geometrinė optika. Banginė optika. Interferencija –. Šviesos difrakcija. Frenelio difrakcija plyšyje. Fraunhoferio difrakcija plyšyje. Difrakcija tiesinėje gardelėje. Frenelio difrakcija kliūtyje. Šviesos poliarizacija. Spektro eilė ...
Fizikos šperos, Špera, 7 puslapiai
2016 08 11
Dinamika
Dinamikos aksiomos. Mater. Taško judėjimo diferencialinės lygtys. D’alambero principas materialiam taškui. Judesio kiekio teorema mater. Taškui. Kinetinio momento teorema. Darbas ir galingumas. Kinetinės energijos teorema. Mechaninė ...
Fizikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 07 27
Fizikos špera vgtu
Šiluminis spinduliavimas ir jo savybės. Šiluminio spinduliavimo chareteristikos spinduliavimo ir sugėrimo geba , integralinė spinduliavimo geba. Absoliučiai juodojas kūnas. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Plano hipotezė. Optinė ...
Fizikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2016 08 10
Statika paruoštukė
Modernioji fizika. Varinjono teorema. Plokščios jėgų sistemos redukcija. Jėgų pora , jėgų poros momentas, ekvivalentiškos poros. Plokščios susikertančių jėgų sistemos analizinė sudėtis. Puanso teorema. Plokščioji porų sistema. ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 09
Statikos špera
Pagrindinės statikos sąvokos. Statikos aksiomos. Ryšių reakcijos. Jėgos projekcija į ašį. Jėgos projekcija į plokštumą. Plokščioji susikertančių jėgų sistema. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Varinjono teorema. Plokščiosios ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 09
Elektra spera
Elektros energijos poreikių prognozes. Elektros energetikos sistemos. Silumines ir atomines elektrines. Hidro, saules, vejo elektrines. Galios transformatoriai. Aukštos ir žemos įtampos komutaciniai aparatai. Imoniu elektros tinklai. Apkrovu ...
Fizikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 02 20
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo