Fizikos uždaviniai

21 dokumentas
Fizikos uždavinių sprendimas
Sukamojo judėjimo dinamika. Gravitacijos jėgos. Fizikos uždavinyno 10-12 klasės uždavinių sprendimo metodai. Galite išmokti spręsti fizikos uždavinius 10-12kl. Fizikos uždavinių sprendimas su pavyzdžiais.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2012 02 20
Niutono dėsniai. Uždaviniai.
Niutono dėsnių kartojimas. 45kg masės krovinys juda horizontalia plokštuma, veikiamas 294n jėgos, kurios kryptis sudaro su horizontu 30laipsniu kampą. Krovinio trinties į plokštumą koeficientas 0,1. Koks judėjimo pagreitis? 3. 1t masės ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2012 03 10
Elektrostatikos uždaviniai Kulono dėsnis
Du taškiniai įelektrinti kūnai, kurių kiekvieno krūvis lygus 1 μC, nutolę 30 cm atstumu vienas nuo kito. Apskaičiuokite šių kūnų elektrostatinės sąveikos jėgą.2. Du vienodi taškiniai įelektrinti kūnai nutolę vienas nuo ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 12 31
Elektros variklio galios ir dažnio parinkimas
Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyra. Pusiausvyros sąlygos? Užduotis: jėgų sistemai, kuri veikia plokščią konstrukciją sudaryti pusiausvyros lygtis. Lenkiamų elementų stiprumas, patikrinamasis ir projektinis skaičiavimas. Skersinės ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 03 21
Fizikos olimpiados 10 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. 10 klasė. Radaras, kas 30 s matuodamas atstumą iki lėktuvo, parodė 20 km, 19 km, 18,5 km. Kokiu greičiu skrenda lėktuvas (lėktuvo greitis nekinta)? Ant ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 07 22
Termodinamikos uždaviniai ir sprendimas
8. Kai slėgis buvo 760mmHg, po siurblio stūmokliu esantis oras užėmė 200cm³ tūrį. Kokiam slėgiui esant šis oras užims 130cm³ tūrį, jei jo temperatūra nepasikeis?14. Inde, kurio tūris 2 m³, yra 0,9 kg vandens garų ir 1,6 ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2017 03 05
Fizikos bandomasis
Fizkos bandomojo egzamino užduotis. Pagrindinės formulės. Koks kūno poslinkis per 4 s? Beorėje erdvėje krinta metalinis rutuliukas, kamštis ir paukščio plunksna. Kurio šių kūnų pagreitis didžiausias? Kūnas juda apskritimu pagal ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 20 puslapių
2012 03 26
Fizikos olimpiados 12 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. Sprendimai uždavinių autorių. 12 klasė. Automobilis važiuoja lyjant lietui. Kai jo greitis 20 km/h į jo nuožulnų priekinį stiklą pataiko 250 lietaus lašų ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 02 20
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 2
Uždavinių sprendimai. Duota: hz=10 m; Rm=3.4•106 m; Mm=6.6•1023 kg. Rasti: hm=? Duota: r=15 m; v=5 m/s; =0.3. Rasti: a=? Duota: r=12000 km =12•106 m. Rasti: v=? Duota: vp=34.9•103 m/s; G=6.6•10-11Nm2/kg2; Ms=2•1030 kg. Rasti: T=? ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2012 02 29
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 3
Skyščių ir dujų judėjimas. IV tvermės dėsniai. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 13 puslapių
2012 02 29
Fizikos olimpiados 11 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. Sprendimai uždavinių autorių. 11 klasė. Nuožulniąja plokštuma, kurios nuolydžio kampas 300, slysta be trinties indas su skysčiu. 1) Kokį kampą su ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 02 20
Bendroji atomo sandaros samprata Radioaktyvumas užduotys
Fizkos užduotys. Bendroji atomo sandaros samprata. Kokie yra atomo modeliai? Kodėl atomo modelis vadinamas planetiniu? Kas sudaro atomą? Ką vadiname nukleonais? Kada atomai virsta neigiamaisiais jonais, kada – teigiamaisiais jonais? Ką ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 04 05
Bernulio lygties idealiam skysčiui skaičiavimo uždaviniai
Bernulio lygties idealiam skysčiui skaičiavimo uždaviniai.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2019 02 11
Dirvožemio dalelių matmenų matavimas Stokso metodu
Dirvožemio dalelių matmenų matavimas Stokso metodu.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2016 01 25
Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas uždavinys
Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Pastabos ir išvados.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2016 11 17
Inžinerinė analizė ir sintezė
Modulio “ inžinerinė analize ir sintezė” pratybų sprendimai. Laboratorinio darbo metu matavome 94 rezistorių varžą . Gavome tokias matavimo rezultatus. Kaip pradinės duomenis galime priimti duomenis iš lentelės 2. Skaičiuojame ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2012 02 29
Krūvio nustatymas
Kokį krūvį reikia padėti į trikampio centrą, kad sistema taptų pusiausvyrą? Ar tai bus stabili pusiausvyra? Koks krūvis yra kubo viduje? Kiek padidėtų srautas, kertantis analogiško oro kubo šoninę sieną, jei jo centre išliktų tas ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 12 puslapių
2018 11 14
Paprastieji mechanizmai: teisingi ir neteisingi teiginiai
Paprastieji mechanizmai: teisingi ir neteisingi teiginiai.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2020 05 08
Šilumos uždavinys
Norint 2 litrus 80OC temperatūros vandens atvėsinti iki 60o C, į jį įpilama 10OC temperatūros vandens, Kiek šalto vandens reikia įpilti? Sprendimas.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2013 08 11
Skysčių mechanika uždavinys
Apskaičiuokite hidrostatinės slėgio jėgos FBE dydį. Užduoties sprendimas. Apskaičiuojame manometrinius hidrostatinius slėgius taškuose A, B ir E.Nubraižome rezervuaro sienutę AB veikiančią benzino slėgio epiūrą. (1 pav. Prieš ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 06 16
Uždaviniai tema - Nuolatinė elektros srovė
Uždaviniai tema - Nuolatinė elektros srovė.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2018 12 05
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo