Fizikos 2 koliokviumas konspektas


Kokiomis salygomis nesavaiminis islydis tampa savaiminiu. Kokiomis salygomis dujose vyksta nesavaiminis islydis.

Taškinis krūvis. Santykinė dielektrinė skvarba. Liktinė poliarizacija Histerezės reiškinys , kilpa. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrostatinė apsauga. Laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai , plokščiojo kondensatoriaus talpa. Įelektrinto kondensatoriaus energija Nuolatinė laidumo srovė. Elektros srovės sąvoka ir atsiradimo sąlygos. Omo dėsnis. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai Įtampos sąvoka. Elektrinė varža , elektros srovės darbas ir galia. Savitoji varža. Elektros srovė dujose. Elektros srovės egzistavimo dujose sąlygos. Dujų jonizacija jonizacijos būdai. Krūvininkų rekombinacija Nesavaiminis išlydis dujose. Kokie pagrindinai fizikiniai procesai vyksta nesavaiminio išlydžio metu. Nubraižykite ir paaiškinkite išlydžio voltamperinę charakteristiką Paaiškinimas Savaiminis išlydis dujose Savaiminio išlydžio egzistavimo sąlygos Žiūrėti 55 klausimą. Savaiminio išlydžio tipai. Dujų plazmos sąvoka. Termoelektroninė emisija kokiu bandymu galima stebėti termoelektroninę emisiją. Elektronų išlaisvinimo darbas. Soties srovė. Magnetinis laukas , svarbiausios magnetinio lauko charakteristikos. Kas kuria magnetinį lauką. Magnetinės indukcijos vektoriaus fizikinė prasmė , vienetas. Kaip nustatoma magnetinės indukcijos vektoriaus kryptis. Magnetinės indukcijos linijos. Bio ir Savaro dėsnis ir jo prasmė užrašykite ir paaiškinkite jo vektorinę ir skaliarinę išraiškas. Elektros srovės stiprio , atstumo nuo laidininko r ir kampo α. Magnetinio lauko stipris , jo vienetas. Magnetinis srautas , jo vienetas. Magnetinio lauko ir elektros srovės sąveika. Kokiomis sąlygomis pasireiškia Ampero jėga. Kaip nustatoma Ampero jėgos kryptis. Užrašykite ir paaiškinkite Ampero jėgos vektorinę ir skaliarinę išraiškas. Srovės rėmelis magnetiniame lauke.

Jeigu , P nelygu 0 dielektrikas vadinamas poliarizuotu. Poliarizuotumo vienetas SI sistemoje yra [C/m2]

Liktinė poliarizacija (Histerezės reiškinys, kilpa)

Elektrostatinės apsaugos principas naudojamas kai elektrinio lauko sukelti kitimai nebevyksta tada, kai atsiradusio vidinio elektrinio lauko ir išorinio lauko bendras stipris tampa lygus nuliui.

Laidininko elektrinė talpa (C) apibūdina tokia kūno savybę, kuri geba priimti ar atduoti elektringąsias daleles.

C=q/ф 1F(faradai) = 1C/1V

Žymimas AJ. Matuojamas [kJ/mol] arba [eV/atomui].

Dujų jonizacija; jonizacijos būdai

Žėrintis ( Mažinant atstumą tarp elektrodų, teigiamas stulpas trumpėja. Taikomas reklamų vamzdeliuose, dienos lempose.Veikimas: vamzdelio vidus padengtad liuminoforu, kuri veikiama UV spindulių, skleidžia matomą šviesą. Šviesos atspalvis priklauso nuo liuminoforo sudėties pvz.raudonai švyti neonas).

Vainikinis ( Jį sukelia labai stiprus prie įelektrinto smaigalio esantis nevienalytis elektrinis laukas. Jo išlydžio pavojų gali sukelti kurių nors daiktų smaigaliai ar labai ploni laidai, taip sudarydami elektros energijos nuostolius. Taip pat veikiant atmosferos elektriniam laukui šviesus vainikas, liepsnelės matomos ant laivų stiebų, bažnyčių bokštų, kryžių ir medžių viršūnių).

Kibirkštinis( Pvz. Žaibas. Jis susidaro tarp dviejų debesų arba tarp Žemės ir debesies. Taip pat kibirkštis uždega benzino garus vidaus degimo variklyje.)

Lankinis (Užsidega veikiant neaukštai įtampai, tačiau srovės stiprumas turi būti didelis (dešimtys ir šimtai amperų). Elektros lanko temperatūra siekia 4000°C. Ir jis naudojamas metalams lydyti, pjaustyti ir suvirinti).

Plazmai- tai kvazineutrali atomų ir didelės koncentracijos įvairiaženklių krūvininkų sistema, kurios savybes sąlygoja toliasiekės elektrostatinės jėgos.

Ji apibūdinama jonizacijos laipsniu alfa, kuris parodo, kuri tūrio vienete esančių atomų ar molekulių dalis yra jonizuota. Būdingiausias plazmos pavyzdys - jonizacijos dujos, kuriose gausu elektronų ir teigiamų jonų.

59.Termoelektroninė emisija; kokiu bandymu galima stebėti termoelektroninę emisiją?

Tai atskira elektromagnetinio lauko apraiška, pasižyminti jam charakteringomis savybėmis. Pagrindinė magnetinio lauko savybė - veikti judantį krūvį jėga. Pagrindinės magnetinio lauko charakteristikos:

Magnetinė indukcija-B, [T], [Wb/m²]

Magnetinio lauko srautas - Φ, [Wb]

Magnetinis laukas nėra potencialinis – jėgų linijos visada uždaros.

Magnetinė indukcija- vektorinis dydis B - magnetinio lauko jėginė charakteristika, apibūdinanti magnetinio lauko mechaninį poveikį judantiems krūviams. Šis dydis vadinamas magnetinio srauto tankiu. Skaitine verte jis lygus magnetiniam srautui, statmenai kertančiam vienetinį plotą:

Matavimo vnt.- tesla: 1 T=1 Wb/1m²

B kryptis sutampa su statmens, nukreipto į rėmelio plokštumą, kryptimi, kurią rodo į šoną atlenktas dešinės rankos nykštys, o keturi pirštai – rėmeliu tekančios srovės kryptį (dešinės rankos taisyklė).

Arba dešinio sraigto taisyklė – jei sukamas sraigtas slenka srovės kryptimi, tai sukimo kryptis rodo magnetinės indukcijos vektoriaus kryptį.

  • Microsoft Word 16795 KB
  • 2015 m.
  • 32 puslapiai (3111 žodžiai)
  • Greta
  • Fizikos 2 koliokviumas konspektas
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Fizikos 2 koliokviumas konspektas. (2015 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizikos-2-koliokviumas-konspektas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 16:38
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo