Fizikos egzaminas konspektas


Fizikos konspektas.

Inercinė atskaitos sistema – yra rimties būsenoje arba juda pastoviu greičiu atskaitos sistema , kurios atžvilgiu galioja I Niutono dėsnis. III asis. – jėgos , kuriomis du kūnai veikia vienas kitą visada yra lygios ir priešingų krypčių. Uždarojoje sistemoje impulso ( judesio kiekio ) momentas išlieka nepakitęs. const. Sunkio jėga – tai gravitacinė jėga , kuria Žemė traukia kūną. Svoris – jėga , kuria kūnas veikia ryšį dėl Žemės traukos. Trinties jėga – tai mechaninė sąveika veikianti išilgai kūnų sąveikos paviršiuje. Kūno judančio greičiu v mechaninė energija. mv 1J = 1N 1m. Potencinė energija – kūnų sąveikos energija. Ep = mgh 1J = 1N 1m. Kūno impulso momento išvestinė pagal laiką yra lygi kūną veikiančiam atstojamąjam jėgų momentu. Matematinė svyruoklė – tai materialus taškas , pakabintas ant nesvaraus netąsaus siūlo ir svyruojantis veikiamas sunkio ir siūlo reakcijos jėgos. Fizinė švytuoklė - bet koks kūnas , svyruojantis apie ašį , neinančią per jo masės centrą. Slopinamieji svyravimai vyksta , kai svyruojantį kūną veikia pasipriešinimo jėga. Difuzija – reiškinys , kai skirtingų dujų mišinyje dėl chaotiško molekulių judėjimo vyksta mišinio komponenčių koncentracijos ir tankių išsilyginimas. Idealiųjų dujų vidinė energija U – tai molekulių slenkamojo judėjimo kinetinių energijų suma. Priklauso tik nuo absoliučiosios temperatūros. (. ( delta Q = ) Klapeirono dėsnis. Taikoma realiosioms dujoms.


Bilietą sudarys 7 klausimai, kurių kiekvieno vertė po 1 balą. Šeši klausimai bus pateikti iš žemiau esančio klausimyno, o septintąjį sužinosite egzamino metu.

+-Materialaus taško slenkamasis judėjimas (kelias, poslinkis, materialiusis taškas). Ar visada poslinkio vektoriaus modulis lygus keliui? Paaiškinimai, formulės, skirtumai, matavimo vienetai. Kelias – trajektorijos dalis, kuria nuslenka materialusis taškas per tam tikrą laiką. Poslinkis – vektorius jungiantis pradinį ir galinį trajektorijos tašką. Materialusis taškas – kūnas, kurio matmenų galima nepaisyti.

+-Materialaus taško sukamasis judėjimas (kampinis greitis, kampinis pagreitis). Kaip nustatomos jų kryptys? Kokia yra greičio kryptis trajektorijos atžvilgiu? Kampinis greitis – dydis, apibūdinantis kampo kitimą laikui bėgant. Kampinis pagreitis – dydis, parodantis kampinio greičio kitimo spartą. Kampinio greičio vektoriaus kryptis nustatoma pagal dešiniojo sraigto taisyklę.

+-Materialaus taško sukamasis judėjimas ( tangentinis ir normalinis pagreičiai). Kam lygūs jų moduliai? Kaip nusakomos jų kryptys? Tangentinis pagreitis apibūdina greičio modulio kitimo spartą, kryptis sutampa su momentinio greičio kryptimi. Normalinis pagreitis apibūdina greičio vektoriaus krypties kitimą, kryptis statmena momentinio greičio vektoriui.

Impulso tvermės dėsnis. Pailiustruokite jį pavyzdžiais. Uždarojoje sistemoje impulso( judesio kiekio) momentas išlieka nepakitęs. L=const.

+-Sunkio jėga. Svoris. Pateikti brėžinį. Sunkio jėga – tai gravitacinė jėga, kuria Žemė traukia kūną. Svoris – jėga, kuria kūnas veikia ryšį dėl Žemės traukos.

+-Trinties jėga. Pateikti brėžinį.

+Tamprumo jėga. Huko dėsnis. Tamprumo jėga - jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne. Huko dėsnis – tampriai deformuoto kūno santykinė deformacija yra tiesiogiai proporcinga kūno skerspjūvio ploto vienetą veikiančiai deformacijos jėgai.

+Darbas ir galia. Paaiškinimai, formulės, matavimo vienetai. Darbas – fizikinis dydis apibūdinantis veikiančios jėgos vykstantį energijos perdavimo procesą, kuris lygus kūną veikiančios jėgos modulio ir kūno poslinkio sandaugai. A=Fs Matuojamas [A]= 1J = 1N * 1m); Galia – tai darbas atliktas per laiko vienetą (Matuojamas [P]= 1W = J/s )

+Kinetinė energija . Paaiškinimai, formulės, matavimo vienetai. (E=mv^2/2); 1J = 1N*1m

  • Fizika Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Justas
  • 8 puslapiai (1971 žodis)
  • Fizikos konspektai
  • Microsoft Word 447 KB
  • Fizikos egzaminas konspektas
    10 - 8 balsai (-ų)
Fizikos egzaminas konspektas. (2016 m. Kovo 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/fizikos-egzaminas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:12