Fizikos egzamino klausimai - konspektas, pavasario semestras


2009 m pavasario semestro , fizikos egzamino klausimai. Vienalyčiu vadinamas laukas. Elektrostatinio lauko potencialu. Elementariuoju elektrostatinio lauko stiprio vektoriaus srautu. Elektrostatinio lauko stirprio ir potencialo sąsaja. Esant vienaličiam laukui ( cosnt. ). Dielektrikų tipai Polinių. Joninę kristalinę gardelę turinčių. Laidumo elektros srovė atsiranda , jei terpėje yra laisvūjų krūvininkų ir egzistuoja išorinio šaltinio kuuriamas elektrinis laukas. Visų jėgų darbas perkeliant krūvį iš taško 1 į tašką 2 yra lygus pašalinių ir Kulono jėgų darbų sumai. Visų jėgų darbas. Įtampa arba įtampos kritimu tarp šių taškų. Pašaalinių jėgų darbas. Vadinamas šaltinio elektrovara Ԑ. Kulono jėgų darbas. Potencialų skirtumu Δφ. Integralinė Omo dėsnio forma. Uždaroje grandinėje kai Δφ12. Jeigu nagrinėjame grandinę be elektrovaros šaltinio Ԑ , tai. Vienalyčiu laidininku tekanti srovė yra tiesiogiai proporcinga įtampai tar šio laidininko galų. Dydis atvirkščias elektriniam laidumui vadinamas elektrinė varža. Matuojamas omais. Omo dėsnis grandinės daliai. Omo dėsnis visai grandinei , kurioje yra Ԑ elektrovaros šaltinis. Jeigu savitoji varža yra skirtinga įvairiuose paviršiaus taškuose , juose skiriasi ir srovės tankis. Omo dėsnis diferencialinė forma. Bet kuriame laidininko taške srovės tankis lygus lauko stipriui , pafaugintam iš savitojo elektrinio laidumo. Džiaulio ir Lenco dėsnio integralinę formą. Džiaulio ir Lenco dėsnio diferencialinė formą. Kirchofo taisyklės Pirmoji. Baigtinio ilgio tiesinio laidininko srovės magnetinis laukas.


Vienalyčiu vadinamas laukas, kurio visuose taškuose stiprio vektorius yra vienodas(E=const.).

Esant vienaličiam laukui( E=cosnt.) : elektrostatinis laukas lygus potencialu skirtumu dalybai iš trumpiasio kelio skaliaro . V\m

Nekompensuotieji krūviai išsidėsto tik metalo paviršiuje, nes pritaikę metalo vidiniam tūriui Gauso teorema gautume srautą lygu nuliui, taigi visu elementariųjų krūvių supančių laidinika algebrinė suma yra lygi nuliui.

Matome , kad laidžiosios sferos talpa priklauso , tik nuo sferos spindulio ir terpės santykinės dielektrinės skvarbos.

G-proporcingumo koeficientas priklausantis nuo laidininko savybių ir vadinamas elektriniu laidumu. Matuojamas siemensais. [G]=A\V=Sm.

Dydis atvirkščias elektriniam laidumui vadinamas elektrinė varža R=1\G. Matuojamas omais.

Omo dėsnis visai grandinei, kurioje yra Ԑ elektrovaros šaltinis, turintis vidinę varžą r, užrašoma taip:

Jeigu savitoji varža yra skirtinga įvairiuose paviršiaus taškuose, juose skiriasi ir srovės tankis. Gaukime omo dėsnio išraišką šiuo atvėju.

E-elektrostatinio lauko stipris nagrinėjamas taške, γ=1\ρ – laidininko savitasis elektrinis laidumas(matuojamas Sm\m).

Pirmoji: į mazgą įtekančių(teigiamųjų) ir iš jo ištekančių(neigiamųjų) srovių algebrinė suma lygi nuliui.

Antroji: išsišakojusios grandinės bet kurio uždarojo kontūro srovių Ii sandauga iš atitinkamų varžų Ri algebrinė suma yra lygi šio kontūro elektrovarų Ԑj algebrinei sumai.

Krūvininko greitis v nukreiptas išilgai veiktoriaus B, tada Lorenco jėga FL=qvBsinα=0, nes sinα=0. Vadinasi, krūvininkas judės tolygiai tiesiaeigiškai.

Krūvininko greitis v nukreiptas statmenai vektoriui B. Lorenco jėgos modulis nekinta, o jos kryptis statmena greičiui(sinα=1).

Periodas lygus orbitos ilgio ir elektrono santykiui T = 2πr\v , o orbitos ribojamas plotas S=πr2. Vadinasi, elektrono sukimasis apie branduolį sukuria magnetinį momentą

Apskritime r spindulio orbita besisukančio elektrono (materialiojo taško) orbitinio judesio kiekio momento modulis rašomas taip:

Judesio kiekio momento vektorius nukreiptas statmenai orbitos plokštumai ir nusakomas dešiniojo sraigto taisykle atsižvelgiant į masės sukimosi kryptį, todėl vektoriai pme ir Le yra priešingų krypčių. Taigi iš dviejų pastarųjų formulių galime teigti, kad :

J=

  • Fizika Konspektas
  • Microsoft Word 70 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (7636 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lukas
  • Fizikos egzamino klausimai - konspektas, pavasario semestras
    10 - 3 balsai (-ų)
Fizikos egzamino klausimai - konspektas, pavasario semestras . (2017 m. Gegužės 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizikos-egzamino-klausimai-konspektas-pavasario-semestras.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 16:13
×