Fizikos egzamino konspektas


Fizikos konspektas. Fizika 1 egzamino klausimai ir atsakymai. Elektros krūvis. Krūviai yra dviejų rūšių. Elektros krūviams galioja adiktyvumo principas. Krūvis matuojamas. Diskretiškumas Kvantavimas. Įelektrinto kūno krūvis lygus. Kad ir kokie procesai vyktų elektriškai izoliuotoje sistemoje , jos krūvių algebrinė suma , laikui bėgant , nekinta. Elektros krūvis yra inariantinis dydis. Tolydinis krūvių pasiskirstymas apibūdinamas krūvio tankiu. Ilginis tankis (. Paviršinis tankis. Tūrinis tankis. Elektrostatinės arba Kulono jėgos. Kulono jėga. Kulono jėgos kryptis. Elektrostatinis laukas. Jėgų laukai. Elektrinio lauko stiprumas. Laukų superpozicijos principas teigia. Elektrostatinio lauko stiprumas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Srautas per uždarąjį paviršių. Lauko taško potencialas skaitine verte lygus. Voltas . 1V 1J. Φ , , = const. Taškinio krūvio potencialas. Potencialų skirtumu. Potencialo pokyčiu. Lauko stiprio ir potencialo sąryšis. Surištieji krūvininkai. Laisvieji krūvininkai. Poliniai ir Nepoliniai. Dielektrikai sudaryti. Dielektrikas vadinamas poliarizuotu , kai. taigi šis dydis yra poliarizacijos matas ir vadinamas dielektriko poliarizuotumu , arba poliarizacijos vektoriumi. Poliarizuotumo vienetas. Elektroninė poliarizacija. Dielektrinis jautris. Elektroninė arba deformacinė poliarizacija. Orientacinė poliarizacija. Elektrinės slinkties srautas pro uždarąjį paviršių yra lygus to paviršiaus gaubiamų laisvųjų krūvių algebrinei sumai. Elektrostatiniu lauku. Laidininko teigiami ir neigiami krūviai kompensuoja vienas kitą. Elektriškai neutralus. Suteikus laidininkui papildomą. Lauko stipris laidininke taps lygus nuliui. Elektrine indukcija. Šiuo reiškiniu pagrįsta elektrostatinė apsauga. Kondensatorių sudaro du laidininkai elektrodai. Plokščiojo kondensatoriaus talpa.


Ilginis tankis (dl – nykstamai mažas linijos elementas, išilgai kurio pasiskirstęs krūvis dq).

Paviršinis tankis (paviršiuje dS yra pasiskirstęs krūvis dq).

Tūrinis tankis (tūryje dV yra pasiskirstęs krūvis dq).

Kulono jėga: (proporcingumo koeficientas >0, =8.85*10-12 C2/(N*m2) – elektrinė konstanta).

Srautas per uždarąjį paviršių – vektoriaus srautas per paviršių S skaitine verte yra lygus paviršių veriančių jėgų linijų skaičiui.

taškinio krūvio potencinei energijai. ir vienetas - voltas (V). 1V=1J/C

Dydį ( vadiname elektrostatinio lauko taško potencialu. Taškinio krūvio q sukurto lauko kiekvieno taško potencialas priklauso nuo lauką kuriančio krūvio didumo ir to taško atstumo iki lauko šaltinio.

Kad nenutrūktų srovė reikia sudaryti uždarą grandinę (pažymėta brūkšnine linija). Tada grandine tekes nuolatinė srovė, tačiau brūkšnine linija pavaizduota grandinės dalimi krūvininkai juda prieš juos veikiančias elektrostatines jėgas. Taip juos verčia judėti vadinamosios pašalinės jėgos.

Tam tikras darbas atliekamas jonizuojant (Darbas Aj, kurį reikia atlikti, atplėšiant elektroną iš neutralaus atomo ir paverčiant ją teigiamu jonu).

Kai rėmeliu teka stiprumo I nuolat. srovė, indukcijos B vienalytis magnetinis laukas veikia kiekvieną jo kraštinę jėga F (magnetinės jėgos).  Rėmelio priešingomis kraštinėmis elektros srovės teka priešingomis kryptimis. Iš čia išplaukia, kad rėmelį veikiančių jėgų geometrinė suma lygi nuliui: F1+ F2+F3+F4=0. Taigi vienalytis magnetinis laukas srovės rėmeliui slenkamojo judesio nesuteikia.

Vektorius vadinamas Pointingo (J. H. Poynting) vektoriumi. Jis nukreiptas energijos sklidimo kryptimi, kuri sutampa su arba kryptimi. Per bet kokį paviršių S elektromagnetinės bangos pernešamą galią tada galima išreikšti taip:

  • Fizika Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Liudas
  • 22 puslapiai (5426 žodžiai)
  • Fizikos konspektai
  • Microsoft Word 685 KB
  • Fizikos egzamino konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Fizikos egzamino konspektas. (2015 m. Gruodžio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/fizikos-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:51