Fizikos konspektas elektros srovė


Nuolatinė elektros srovė. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris ir tankis. Srovės tankio ir krūvininkų koncentracijos ryšys. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektrinė varža. Srovės darbas ir galia. Klasikinės elektroninės metalų elektrinio laidumo teorijos pagrindai. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Nesavaiminis išlydis. Savaiminis išlydis. Plazma ir jos savybės. Elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas. Termoelektroninė emisija ir jos dėsningumai. Magnetinis laukas vakuume. Svarbiausios magnetinio lauko charakteristikos. Magnetinė indukcija, magnetinės indukcijos linijos. Srovės elemento sukurtas magnetinis laukas. Bio ir savaro dėsnis. Magnetinio lauko stipris. Magnetinio lauko superpozicijos principas. Tiesiu laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Visuminės srovės dėsnis. Visuminės srovės dėsnio taikymas solenoido magnetinio lauko skaičiavimui. Magnetinio lauko ir srovės sąveika. Rėmelis, kuriuo teka srovė, vienalyčiame magnetiniame lauke. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke. Lorenco jėga. Lorenco jėgos praktinio taikymo pavyzdžiai. Holo reiškinys. Magnetinis srautas. Gauso dėsnis magnetiniam laukui. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus dėsnis. Indukcinės elektrovaros kilmė. Saviindukcijos reiškinys. Induktyvumas. Magnetinis laukas medžiagoje. Medžiagos įmagnetėjimas, įmagnetėjimo vektorius. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Magnetinis laukas magnetike. Visuminės srovės dėsnis. Feromagnetikai. Elektrostatinis laukas vakuume. Elektros krūvis, jo diskretiškumas (kvantavimas), vienetai. Krūvio tvermės dėsnis. Krūvių sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Lauko stipris, laukų grafinis vaizdavimas. Taškinio krūvio elektrinis laukas. Laukų superpozicijos principas. Elektrinio dipolio laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Gauso dėsnis laukui vakuume. Elektrostatinio lauko potencialumas. Darbas perkeliant. Krūvį elektriniame lauke. Elektrostatiniame lauke esančio krūvio potencinė energija. Elektrostatinio lauko taško potencialas,. Potencialų skirtumas. Taškinio krūvio potencialas. Ekvipotencialiniai paviršiai. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrostatinis laukas dielektrike. Dielektrikai. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Polinės ir nepolinės molekulės. Dielektrikų poliarizacija elektriniame lauke. Poliarizacijos vektorius. Elektrostatinis laukas dielektrike. Gauso dėsnis dielektrikui. Elek
  • Fizika Konspektas
  • Adobe PDF 2553 KB
  • 2013 m.
  • 35 puslapiai
  • Ktm
  • Fizikos konspektas elektros srovė
    9 - 3 balsai (-ų)
Fizikos konspektas elektros srovė. (2013 m. Birželio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizikos-konspektas-elektros-srove.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:19
×