Fizikos konspektas


Koliokviumui klausimai Fizika. Kirchofo dėsnis. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno dėsnis. Ką vadiname šiluminiu spinduliavimu ? Kuris iš spinduliavimo dėsnių yra bendriausias Kirchhofo , Vyno , Planko ar Stefano Bolcmano ? Kas atsitinka su šiluminio spinduliavimo spektro maksimumu , didėjant temperatūrai ? Ką vadiname absoliučiai juodu kūnu ? Ką vadiname emisijos geba ? Ką vadiname absorbcijos geba ? Kiek kartų padidės emisijos geba , kūno temperatūrą padidinus 2 kartus ? Kaip kinta spektrinio tankio maksimumo bangos ilgis , didinant kūno temperatūrą ? Kaip kinta spektrinio tankio maksimumo dažnis , mažinant kūno temperatūrą ? Kokią prielaidą padarė Plankas , aiškindamas šiluminio spinduliavimo dėsningumus ? Šiluminio spinduliavimo spektras yra linijinis , juostinis ar ištisinis ? Turime du vienodus , vienodos temperatūros kūnus. Vienas nudažytas baltai , kitas juodai. Kurio emisijos geba didesnė ? Išorinis fotoefektas , dėsniai ir kvantinis aiškinimas. Enšteino lygtis išoriniam fotoefektui. Voltamperinė charakteristika išorinio fotoefekto. Kas yra soties srovė. Išoriniu fotoefektu. Soties srove. Ką vadiname išoriniu fotoefektu ? Kokią hipotezę patvirtino išorinio fotoefekto eksperimentas ir jo aiškinimas ? Kas yra fotonas ? Fotonas. Nuo ko priklauso fotono energija ? / Nuo dažnio ! Nuo ko priklauso elektrono išlaisvinimo darbas ? Nuo ko priklauso fotono išlaisvinto elektrono kinetinė energija ? Užrašykite Einšteino lygtį fotoefektui. Ar elektronas gali sugerti kelis fotonus ? Apibūdinkite šviesos slėgio reiškinį ir paaiškinkite jo prigimtį. Ar fotonas turi impulsą ? Ar fotonas turi masę ? Kam lygi fotono rimties masė ?

Išvada– osciliatoriaus enrgija yra ne bet kokia, o kvantuota.

Planko, nes iš jo dėsnio galima išvesti Kirchofo, Vyno, Stefano – Bolcmano dėsnius.

Emisijos geba – spektrinis energijos spinduliavimo tankis

Spinduliuojamos į kūno paviršiaus ir sugertos energijos srauto santykis.

Išorinis fotoefektas, dėsniai ir kvantinis aiškinimas. Enšteino lygtis išoriniam fotoefektui. Kas yra soties srovė.

Kai plokštelę veikia šviesos kvantas, jis išplėšia elektroną iš plokštelės paviršiaus, didinant šviesos intensyvumą proporcingai didėja ir išplėštų elektronų skaičius, paskui srovė stiprėja lėčiau, kol galiausiai visai nebestiprėja.Ši nusistovėjusi srovė vadinama soties srove.

Riba nuo kurios pradeda vykti fotoefektas.

De Broilio hipotezė. De Broilio bangos ilgis.

Todėl, kad magnetinis kvantinis kaičius kvantuoja impulso momento projekciją, o projekciją niekada nebus didesnė už projektuojamą dydį.

Bandymo tikslas – eksperimentiškai ištirti atomo magnetinio momento erdvinį kvantavimą.

Rentgeno spindulių spektrai: Ką vadiname rentgeno spinduliais ir kaip jie gaunami?

Pagal Einšteiną, jeigu sužadintame lygmenyje Wi esantį atomą veikia kintamasis elektromagnetinis laukas, kurio dažnis n tenkina sąlygą:

Branduolio tankis – visų cheminių elementų branduolio tankis yra vienodas:

Visos šie skilimai vyksta beta skilime.

Elektrono pagava (Įvykus K pagavai, branduolio numeris Z vienetu sumažėja ir tampa (Z−1), o masės skaičius nepakinta.) :

Ką vadiname šiluminiu spinduliavimu? spinduliavimas sukeltas medžiagos dalelių šiluminių

virpesių. Vienas iš galingiausių šiluminio spinduliavimo šaltinių yra saulė.

Ką vadiname absoliučiai juodu kūnu? Kūną, kurio bet kokioje temperatūroje visų dažnių spinduliavimo absorbcijos geba – Av,T=1 G.Kirchhofas pavadino absoliučiai juodu kūnu

Ką vadiname emisijos geba? energijos srauto ir dažnio intervalo dν santykis Eʎ,T=dWʎ,T/dʎ

Ką vadiname absorbcijos geba? Nedimensinį santykį - Av,T=dW‘v,T/dWv,T

W=nh v ; n=1,2,3...

Kas yra fotonas? elektromagnetinės energijos kvantas, dalelė, pasižyminti ir banginėmis ir korpuskulinėmis savybėmis.

Nuo ko priklauso fotono energija? Fotoelektronų energija nepriklauso nuo šviesos intensyvumo

Ar fotonas turi impulsą? Taip p=mc2/c=hv/c=h/ʎ

Ar fotonas turi masę? Taip m=hv/c2

Ką vadiname fotoefekto raudonąja riba? Ribini Dazni vr=A/h

kai n=2, o m=3,4,5,... – Balmerio serija; (REGIMOJI dalis)

Kvantiniai skaičiai ir jų fizikinė prasmė. Elektrono būsena atome aprašoma 4 kvantiniais skaičiais: n, l, m, ms.

Ką kvantuoja kvantiniai skaičiai n, l ir m ? n – pagrindinis, l – orbitinis, m - magnetinis

Elektrono sukinys: Koks V. Šterno ir V. Gerlacho bandymo tikslas, jo rezultatai ir jų aiškinimas? Tikslas – tyre atomo magnetinio momento erdvinį kvantavimą. Rezultatai ir aiskinimas - elektronas pasižymi savuoju impulso momentu, vadinamu sukiniu arba spinu (jam budingos ypatingos kvantines savybes).

Ką vadiname rentgeno spinduliais ir kaip jie gaunami? spinduliai, kurių bangos ilgis trumpesnis už Ultravioletinių yra Rentgeno spinduliais

Kvantiniai stiprintuvai ir generatoriai: Pavaizduokite schematiškai ir paaiškinkite savaiminį bei priverstinius spinduliavimo ir sugerties šuolius. (Paskutine skaidre – Rengeno spinduliai ir lazeriai)

Lazerio sandara ir veikimo principas. dėl indukuotųjų spindulinių šuolių generuojamas n dažnio signalas optinių dažnių diapazone

Atomo branduolio sudėtis ir branduolio modeliai. atomo branduolys sudarytas iš protonų ir neutronų. Modeliai : 1. Lašelinis; 2. Sluoksninis branduolio modelis

Radioaktyvioji spinduliuotė: Ką vadiname  dalele ir kaip pakinta cheminis elementas, išspinduliavęs šią dalelę? –spinduliai yra helio atomų branduolių srautas.

β+ skilimo atveju iš branduolio išlekia pozitronas.

Pozitronai e+ atsiranda branduolio protonui virstant neutronu ir elektroniniu neutrinu.

Antrinio branduolio krūvis dydžiu e+ sumažėja ir jo vieta pasislenka vienu vienetu į

  • Fizika Refleksija
  • Microsoft Word 908 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (5392 žodžiai)
  • Laura
  • Fizikos konspektas
    10 - 8 balsai (-ų)
Fizikos konspektas. (2015 m. Lapkričio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizikos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 12:03
×