Fizikos pagrindai konspektas (2)


FIZIKA Sąveikų gamtoje tipai , pagrindiniai jų reiškimosi būdai. Momentiniai ir vidutiniai greitis bei pagreitis apibrėžimai , brėžinys , formulės , matavimo vienetai. Tangentinis , normalinis ir pilnutinis pagreitis brėžinys , formulės , matavimo vienetai. Tolygiai kintamo judėjimo greičio , koordinatės , poslinkio lygtys ir projekcijos paaiškinti formules. Kampinis poslinkis , kampinis greitis , kampinis pagreitis brėžiniai , formulės , matavimo vienetai. Kampu į horizontą mesto kūno pagrindiniai požymiai. Galilėjaus reliatyvumo principas. Galilėjaus koordinačių transformacijos. Klasikinis greičių sudėties dėsnis apibrėžimas , formulė , brėžinys. Niutono dėsniai apibrėžimai , formulės , matavimo vienetai. Impulso tvermės dėsnis apibrėžimas , formulės. Sunkio jėga apibrėžimas , formulė , matavimo vienetai , brėžinys. Svoris apibrėžimas , formulė , matavimo vienetai , brėžinys. Trinties jėga apibrėžimas , formulė , matavimo vienetai , brėžinys. Tamprumo jėga apibrėžimas , formulė , matavimo vienetai , brėžinys. Mechaninis darbas ir galia apibrėžimas , formulės , matavimo vienetai , darbo rūšys. Mechaninė energija rūšys , apibrėžimai , formulės , matavimo vienetai. Besisukančio kūno kinetinė energija apibrėžimas , formulės , matavimo vienetai. Konservatyviosios ir disipacinės jėgos apibrėžimai , formulės. Energijos tvermės dėsnis apibrėžimai , formulė. Inercijos momentas apibrėžimas , formulės , matavimo vienetai , fizikinė prasmė. Jėgos momentas apibrėžimas , formulės , matavimo vienetai. Momentų taisyklė.


Elektromagnetinė – dalyvauja elektringos dalelės; sąveika lemia atomų, sudarytų iš teigiamai įkrautų branduolių ir neigiamo elektronų apvalkalo, egzistavimą.

Silpnoji – būdinga visoms mikrodalelėms išskyrus fotoną; nulemia daugelio mikrodalelių nestabilumą, pvz. branduolių beta skilimą.

Gravitacinė – vyksta tarp visų visatos kūnų; aprašoma visuotinės traukos dėsniu.

Momentinis greitis – kūno greitis laiko momentu ar konkrečiame taške. Vidutinis greitis – skaliarinis dydis, lygus kūno nueito kelio ir laiko santykiui. Matuojami m/s

Momentinis pagreitis – vidutinio pagreičio ribinė vertė per nykstamai trumpą laiką. Matuojami m/s2

Kūnas nukrinta tokiu pat greičiu, kokiu buvo išmestas; kildamas ir krisdamas kūnas praskrieja kiekvieną trajektorijos tašką tokiu pat greičiu; kilimo ir kritimo laikas yra vienodas; mestas kūnas krinta su laisvojo kritimo pagreičiu; kūno judėjimą galima suskaidyti į du judėjimus ir jiems taikyti pagrindines judėjimo lygtis (atskiri judėjimai neturi įtakos vienas kitam)

Kūno greitis nejudančioje atskaitos sistemoje yra lygus kūno greičio judančioje atskaitos sistemoje ir judančios atskaitos sistemos greičio sumai.

II – kūno judesio kiekio (impulso) kitimo sparta lygi ją veikiančių jėgų atstojamajai.

III – dviejų kūnų sąveikos jėgos yra lygaus dydžio ir priešingų krypčių.

Matavimo vienetai: judesio kiekis kg*m/s; jėgos impulsas N*s; jėga N; masė kg.

Sunkio jėga – Žemės traukos jėga, nukreipta planetos centro link. Matuojama N.

Trinties jėga – jėga, kuri priešinasi dviejų besiliečiančių kūnų judėjimui vienas kito atžvilgiu. Matuojama N.

Mechaninis darbas – dydis, lygus kūną veikiančios jėgos modulio ir poslinkio sandaugai. Matuojama J. Gali būti teigiamas, neigiamas, lygus nuliui (priklauso nuo kampo tarp jėgos ir poslinkio vektorių).

Mechaninė energija – dydis, apibūdinantis kūno gebėjimą atlikti darbą ir mechaninio judėjimo virsmą kita judėjimo rūšimi. Matuojama J.

Potencinė energija – energija, susijusi su kūnų arba atskirų jų dalių sąveika ir jų padėtimi (gali būti ir neigiama).

Konservatyvioji jėga – jėga, kurios atliktas darbas slenkant kūną iš vienos padėties į kitą nepriklauso nuo to, kokia trajektorija buvo slenkama ir yra nusakomas pradine ir galine kūno padėtimis.

Disipacinė jėga – jėga, kurios atliekamas darbas priklauso nuo trajektorijos ilgio; dažnai jėga nukreipta prieš poslinkį, vyksta mechaninės energijos disipacija.

  • Microsoft Word 3023 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (1968 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lukas
  • Fizikos pagrindai konspektas (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Fizikos pagrindai konspektas (2). (2018 m. Sausio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizikos-pagrindai-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 13:35
×