Fizikos teorija:klausimai ir atsakymai


Pagrindiniai SI sistem vienetai. Vektoriai ir skaliarai. Kelias , poslinkis , greitis. Judėjimo matas yra greitis , o sąveikos matas – jėga. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Sukamasis judėjimas. Kampinis greitis. Tangentinis ir normalinis pagreičiai. Molekulinė fizika. Avogadro skaičius. Elektrostatiniu lauku. Omo dėsnis uždarai grandinei. Išorinė grandinės dalis. Vidinė grandinės dalis.


4. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. kūno judėjimas tiesia trajektorija, kai jo poslinkiai per bet kuriuos lygius laiko tarpus yra vienodi.

6. Sukamasis judėjimas. Kietojo kūno sukamasis judėjimas gali būti dvejopas: sukimasis apie ašį ir sukimasis apie tašką (polių). Kietojo kūno sukimasis apie ašį yra toks jo judėjimas, kai visi kūno taškai juda apskritimais plokštumose, statmenose nejudamai tiesei, kuri vadinama kūno sukimusi ašimi. Sukimosi ašyje yra visų tų apskritimų centrai. Kietojo kūno sukimusi apie tašką vadiname tokį jo judėjimą, kai nejuda tik vienas kūno taškas, o visi kiti taškai juda sferų, kurių centras yra nejudantysis taškas, paviršiais. Besisukančio kūno judėjimas aprašomas pagrindiniu sukamojo judėjimo dėsniu:

Pilnutinis pagreitis: a = an + aτ a = √(an 2+ aτ2) a = v2/R + dv/dt

1. Pagrindiniai molekulinės – kinetinės teorijos teiginiai. 1. Visos medþiagos sudarytos is molekuliø. 2. Molekulës visà laikà chaotiðkai juda. 3. Tarp molekuliø yra tarpai. 4. Molekulës tarpusavyje sàveikauja. Mikroskopiniø daleliø judesiai vadinami Brauno judesiais.

Molekules veikia stûmos ar traukos jëgos. Didþiausias atstumas, kuriame pasireiðkia dar molekuliø sàveika, vadinamas molekuliø jëgø veikimo siekiu.

Remdamiesi pirmuoju termodinamikos dėsniu galime daryti išvadą, jog amžinas variklis yra negalimas.

  • Fizika Konspektas
  • Microsoft Word 84 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (3627 žodžiai)
  • Monika
  • Fizikos teorija:klausimai ir atsakymai
    10 - 4 balsai (-ų)
Fizikos teorija:klausimai ir atsakymai. (2016 m. Kovo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/fizikos-teorijaklausimai-ir-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 13:00
×