Fondų apskaita


Įvadas. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų balansas. Fondų apibrėžimas, tikslai ir bruožai. Ilgalaikio turto fondas. Trumpalaikio materialiojo turto fondas. Finansinio turto fondas. Kiti fondai. Fondų apskaita ir korespondencijų pavyzdžiai. Ilgalaikio turto fondas (sąskaita 250). Išperkamosios nuomos būdu įsigytas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Trumpalaikio materialiojo turto fondas (260 sąskaita). Finansinio turto fondas (140 sąskaita). Kiti fondai (27 sąskaita). Biudžetinė įstaiga „ Paveikslas“. Bendra informacija apie biudžetinę įstaigą. Biudžetinės įstaigos „Paveikslas“ ataskaitinio laikotarpio apskaita. Sąskatų planas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.

Fondai kaip atskira sąskaita egzistuoja biudžetinėse įstaigose, tačiau literatūros biudžetinėse įstaigose studijuoti beveik nėra, tad rašydama šį darbą plačiau noriu išanalizuoti fondus bei jų apskaitą.

Darbo tikslas: Išnagrinėti fondus, bei atskleisti fondų apskaitymo ypatybes.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiskinti fondų sampratą ir esmę;

Atskleisti fondų apskaitymo taisykles;

Pateikti fondų apskaitymo pavyzdžių;

Išnagrinėti biudžetinės organizacijos fondus.

Tyrimo objektas: Fondų apskaita

1.1 Biudžetinių įstaigų balansas

Fondų apskaita dalijasi į kelias sąvokas:

K. Valužis knygoje „Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės sudarymo metodika ir metodologija“ aptaria kiekvieną fondą atskirai. Ilgalaikio turto fondas skirtas ilgalaikio turto vertės, kaip to turto šaltinio apskaitai. Bet iš pradžių aptarsime kas yra ilgalaikis turtas.

Trumpalaikio materialiojo turto fondas skirtas lėšų, kurios naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, apskaitai. Trumpalaikiam materialiam turtui priskiriamas fizinę formą turintis turtas, kuris yra nepiniginis ir kurį galima naudoti iki vienerių metų arba ilgiau. Jį galima parduoti, perleisti, kontroliuoti ir iš jo gauti ekonominės arba kitokios naudos. Trumpalaikio materialiojo turto vertė yra mažesnė už Vyriausybės nustatytą ilgalaikio turto vertę. Valstybės ar savivaldybių institucijos pasitvirtina trumpalaikio turto aprašus ir eksploatavimo normatyvus. Įsigijus trumpalaikio materialiojo turto, debetuojama sąskaita – 07 „Trumpalaikis materialusis turtas“ ir kredituojama sąskaita – 260 „Trumpalaikio materialiojo turto fondas“. Kai įsigyjamas trumpalaikis turtas gamybinei veiklai, sudarant trumpalaikio turto fondą, jo vertė gali būti įrašyta į sąskaitą 08 „Gamybinės veiklos sąnaudos“. Jeigu įsigyjamas trumpalaikis turtas bus naudojamas kokiai kitai veiklai, jo vertė gali būti įrašoma į sąskaitą 21 „Kitos išlaidos“. Susidėvėjęs, nereikalingas ir nebetinkamas trumpalaikis turtas nurašomas Vyriausybės nustatyta tvarka. Kai nurašomas trumpalaikis turtas, jo vertė antrą kartą jau nebepatenka į įstaigos išlaikymo išlaidas, bet yra mažinamas trumpalaikio turto fondas, tai yra, debetuojam sąskaita - 260 „Trumpalaikio materialiojo turto fondas“ ir kredituojama sąskaita – 07 „Trumpalaikis materialusis turtas“. Visais atvejais sąskaitos 260 „Trumpalaikio materialiojo turto fondo“ likutis lygus sąskaitos 07 „Trumpalaikis materialus turtas“ likučiui.

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėse trumpalaikio materialiojo turto fondo apskaita yra analogiška ilgalaikio turto fondo apskaitos principams. Išlaidų ir finansavimo šaltinių sąskaitos gali būti įvairios, bet trumpalaikio turto ir to turto sąskaitos išlieka tos pačios. Svarbu žinoti, iš kokių finansavimo šaltinių įsigytas trumpalaikis turtas. Balanse turi išlikti lygybė ta pačia suma tarp aktyvo ir pasyvo. [1]

2.3 Finansinio turto fondas

Finansinio turto fondas - tai fondas skirtas lėšų, panaudotų finansiniam turtui įsigyti, apskaitai.

2.4 Kiti fondai

Kiti fondai skirti biudžetinėje įstaigoje įsteigtų tikslinės paskirties fondų apskaitai. Gaunant lėšas kitiems fondams sudaryti, jos apskaitomos 112 sąskaitoje „Kitos lėšos“, ją debetuojant, o kredituojama sąskaita 270 „Kiti fondai“.

Metų pabaigoje padarytos išlaidos, nurašomos finansavimo šaltinių sąskaiton – debetuojama sąskaita 270 „Kiti fondai“ ir kredituojama sąskaita 213 „Kitų lėšų išlaidos“. [1]

Be to, gauto turto verte didinamas ilgalaikio turto fondas ir daromas įrašas:

3. Neatlyginamai gautas turtas, kuriam priskaitytas nusidėvėjimas apskaitomas tokiu buhalteriniu įrašu :

K 020 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

3.1.1 Išperkamosios nuomos būdu įsigytas ilgalaikis turtas

Išperkamosios nuomos būdu įsigyjamo turto vertė, kuomet nepriskaičiuotas nusidėvėjimas daromi tokie buhalteriniai įrašai:

3.1.2 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita

D 250 Ilgalaikio turto fondas K 020 Materialiojo turto nusidėvėjimas

2.1.3 Ilgalaikio turto nurašymas

Trumpalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas∆įsigijimo savikaina, kuri nustatoma pagal įsigijimo dokumentuose nurodytą vertę, įskaitant mokesčius, krovimo išlaidas, neįskaitomos transporto išlaidos.

D 270 Kiti fondai

Tam, kad parodyčiau kaip reikia pildyti biudžetinės įstaigos sąskaitos planą, kaip pavyzdį paėmiau sugalvotos biudžetinės įstaigos „Paveikslas“ duomenys.

4.1 Bendra informacija apie biudžetinę įstaigą

Vilniaus muziejus „Paveikslas“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Vilniaus muziejus „Paveikslas“ yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį atspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą banke AB DNB.

Biudžetinės įstaigos direktorius – Jonas Jonaitis, finansininkė – Ana Anaitaitė. Biudžetinės įstaigos veikla – paveikslų parodos, Lietuvos nacionalinių suvenyrų pardavimai.

Per 2012 m. kovo mėnesį Biudžetinė įstaiga atliko tokias ūkines operacijas:

Kovo 1 d. gavo kompiuterinę techniką už 5000 lt., kurios tarnavimo laikas 5 metai. Pinigus sumokėjo iš biudžeto.

  • Microsoft Word 161 KB
  • 2015 m.
  • 29 puslapiai (5137 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kkk
  • Fondų apskaita
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Fondų apskaita. (2015 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/fondu-apskaita.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 14 d. 19:50
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo