Fonetikos egzamino konspektas


Lietuvių konspektas.

Skiemuo Skiemuo yra kalbos srauto atkarpa, kurios garsai (kartais ir vienas garsas) sudaro minimalų artikuliacinį, akustinį ir funkcinį vienetą. Žodžio kirtis. Skiemens išryškinimas, pabrėžimas žodyje vadinamas žodžio kirčiu, arba tiesiog – kirčiu.


Artikuliacinė balsių klasifikacija.Lt kalboje yra 12balsių.Visi klasifikuojami pagal artikuliacinius požymius:eilę,pakilimą,lūpų veiklą,trukmę(ir įtempimą).Eilė.Tai horizonatalusis liežuvio poslinkis(atgal arba priekin).Pagal šį požymį skiriami užpakalinės ir priešakinės eilės balsiai.Tariant užpakalinės eilės balsius,liežuvis būna atsitraukęs į užpakalinę burnos dalį:u,o,a.Priešakinės eilės balsiai tariami liežuviui pasislinkus į priešakinę burnos dalį:e,ė,i.U‘-pats užpakalinis,i‘-pats priešakinis.Pakilimas.tai vertikalusis liežuvio poslinkis(aukštyna arba žemyn).Skiriami aukštutinio(u,u‘,i‘,i),vudutinio(o‘,o,ė,e) ir žemutinio(a‘,a,e‘,e) pakilimo balsiai.Kuo žemesnio paikilimo balsis,tuo atviresnė burna.Tdl aukštutinio pakilimo balsiai dažnai vadinami uždaraisiais(siauraisiais),o žemutinio pakilimo-atviraisiais(plačiaisiais).Lūpų veikla.pagal tai skiriami lūpiniai ir nelūpiniai balsiai.Lūpinius tariame lūpas sudėję apvaliai ir atkišę priekin(lūpų anga siaura,apskrita).Lūpniai:u‘,u,o‘,o.Lūpos būna aktyviausios artikuliuojant užpakalinės eilės,aukštutinio pakilimo balsius:[u‘]-[o‘],[u]-[o].Visi kt balsiai yra nelūpiniai,nes lūpos neatkišamos priekin,nesuglaudžiamos apvaliai.Trukmė ir įtempimas.Lt kalboje yra 6ilgieji ir trumpieji balsiai.Pan.sąlygomis ilgieji tariami maždaug 2kartus ilgiau už atitinkamus trumpuosius.Visi ilgųjų artikuliaciniai požymiai(eilė,pakilimas,lūpų veikla)ryškesni negu atitinkamų trumpųjų.Sujungus abu požymius(trukmę ir įtempimą),šie balsiai vaidnami ilgaisiais-įtemptaisiais.Tariant trumpuosius balsius,kalbos padargai būna mažiau pasislinkę iš ramios padėties,silpniau įsitempę.Taigi jie trumpieji-neįtemptieji.

Akustinė balsių klasifikacija.Tardami balsius,kabos padargais keičiame ryklės,burnos,priešburnio ertmių tūrį ir formą.Šios ertmės sudaro rezonatorių sistemą,kuri modifikuoja balso stygų sukeltus virpesius ir suteikia balsiams individualią akustinę kokybę.Akustiškai klasifikuojami pagal tembro aukštį,spektro sklaidą,bemoliškumą,trukmę(ir įtempimą).Tembro aukštis.Visi užpakalinės eilės balsiai(u‘,u,o‘,o,a‘,a)yra žemo tembro.Liežuviui pasislinkus priekin,sumažėja priešakinis balso vamzdžio rezonatorius ir jis skamba aukštu tembru.Priešakinės eilės balsiai (e‘.e,ė,e,i‘,i)aukšto tembro.Balso tembro aukštį rodo antrosios formantės padėtis spektre:žemo tembro balsių yra žemų dažnių,o aukšto tembro balsių-aukštųjų dažnių srityje.Žemiausio tembro balsis [u‘],aukščiausio-[i‘].Tarp jų pagal tembro aukštį išsidėsto visi kt ilgieji-įtempt: u‘,o‘,a‘ ir e‘,ė,i‘.Analogiška ir trump-neįtemptųjų balsių eilutė: u,o,a ir e,ė,i.Žemo ir aukšto tembro balsių skiriamoji riba eina tarp a‘ ir e‘,a ir e.Spektro sklaida.Aukštutinio pakilimo balsių F1,F2 yra pačiuose spektro pakraščiuose.Tdl [u‘],[u],[i‘],[i] vadinami difuziniais balsiais.Žemutinio pakilimo balsių abi formantės priartėjusios prie spektro vidurio.Taigi balsiai a‘,a,e‘,e yra kompaktiniai.Vid.pakilimo balsiai o‘,o,ė,e‘‘ dėl vidutinės spektro sklaidos laikomi tarpniais.Bemoliškumas.Tariant lūpinius balsius lūpos atkišamos priekin(pailgėja balso vamzdis)ir suglaudžiamos apvaliai(susiaurėja rezonatoriaus anga).Dėl to lūpinių balsių tembras pažemėja.Tdl lūpiniai balsiai u‘,u,o‘,o vadinami bemoliniais.[u‘] tembras labiausiai pažemėjęs,nes jį tariant,lūpos aktyviausios.Nelūpniai a‘,a,e‘,e,ė,e‘‘,i‘,i yra nebemoliniaines priekin atkištos lūpos nepailgina balso vamzdžio ir tembras nepažemėja.Trukmė ir įtempimas.Balsių akustinės trukmės skirtumus aiškinti paprasta:panašiomis sąlygomis ilgieji skamba maždaug2kartus ilgiau nei atitinkami trumpieji.Nevienodos ir spektrinės šių garsų charakteristikos.Ir akustiniu požiūriu ilgieji balsiai vad.įtemptaisiais,trumpieji-neįtemptaisiais.Žemutinio pakilimo balsių [a]-[a‘],[e]-[e‘] svarbiausias skiriamasis požymis yra trukmė.

  • Lietuvių kalba Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Jolanta
  • 18 puslapių (9232 žodžiai)
  • Lietuvių konspektai
  • Microsoft Word 54 KB
  • Fonetikos egzamino konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Fonetikos egzamino konspektas. (2016 m. Vasario 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/fonetikos-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 11:51