Fotoaparatai, mažos vertės pirkimo būdas


Kauno kolegijos verslo fakulteto vadybos ir teisės katedra teisės studijų programa. Fotoaparatai 500 vnt. Mažos vertės pirkimo būdas. Skelbiamos apklausos vykdant pirkimą cvp is priemonėmis sąlygos fotoaparatai. Informacija apie pirkimo objektą. Pirkimo objektas FOTOAPARATAI toliau – prekės. Pirkimo objekto apibūdinimas ir apimtys. Prekių pristatymo vieta. Prekių pristatymo terminas. Dalies – fotoaparatai. Pasiūlymų rengimas ir teikimas. Sausio val. Sausio val. Min. Pirkimo sutarties sąlygos. Informacija apie tiekėją. Informacija apie subtiekėjus. Pirkimo sutarties dalies pirkimo objekto dalies sutarties dalies , perduodamos vykdyti subtiekėjui , aprašymas. Informacija apie pirkimo objketą. Sąlygų priedas nr. Pasiūlymas dėl i pirkimo objekto dalies fotoaparatai 250 vnt. B dalis. Kainos. Bendra kaina , Eur su PVM. Pasiūlymo kaina žodžiais ________________________________________________________. Sąlygų priedas nr. Pasiūlymas dėl ii pirkimo objekto dalies fotoaparatai a dalis. Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją. Sąlygų priedas nr. Pasiūlymas dėl ii pirkimo objekto dalies fotoaparatai. Sąlygų priedas nr. I pirkimo objekto dalies techninė specifikacija fotoaparatams. Reikalavimai , keliami fotoaparatams Techninis reikalavimų pobūdis. Garantija ir techninis aptarnavimas. Prekių pristatymo vieta ir laikas. Fotoaparatai – 250 vnt. Sąlygų priedas nr. Ii pirkimo objekto dalies techninė specifikacija fotoaparatams 250 vnt. Bendra informacija. Reikalavimai , keliami akordeonams Techninis reikalavimų pobūdis. Sąlygų priedas nr. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai fotoaparatai.


5.7.1.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti žemiau nurodyti reikalaujami dokumentai ir pasiūlymo forma (šių Apklausos sąlygų 1 priedas) (be kainų):

5.7.1.3. informacija ir dokumentai pagal Sąlygų 4.8 punktą (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

5.7.3. pasiūlymo paaiškinimai bei atsakymai dėl pasiūlymo (jei tokių yra).

Fotoaparatui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija.

Pasiūlymo kaina žodžiais: Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du)/ skaičius po kablelio.

Fotoaparatai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija.

Kauno kolegija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo projektą „Kauno kolegijos , skirtos ugdymo procesui gerinti, modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0004

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Garantinio aptarnavimo metu atsiradę defektai turi būti pašalinti per 60 dienų nuo rašytinio perkančiosios organizacijos kreipimosi.

Kauno kolegija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo projektą „Kauno kolegija, skirtos ugdymo procesui gerinti, modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0004

4.3. kriterijaus (Ti) balai apskaičiuojami, šio kriterijaus parametrų įvertinimų (PS) sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi): ./

Vadovaujantis Apklausos sąlygų 6 priedo 3 ir 4 punktuose nurodyta tvarka apskaičiuojamas ekonominio naudingumo įvertinimas.

Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas ekspertams įvertinti akordeonus ne mažiau kaip 1 val. Į pasiūlymo kainą privalo būti įtrauktos ekspertų kelionės išlaidos. Numatomas vertinimo terminas (kelionės laikas ir trukmė) turi būti suderintas su perkančiąja organizacija. Po kvalifikacijos patikrinimo perkančioji organizacija praneša tiekėjams galimą kelionės laiką ir suderina galutinius kelionės terminus.

  • Microsoft Word 72 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (6612 žodžiai)
  • Kolegija
  • Daumantas
  • Fotoaparatai, mažos vertės pirkimo būdas
    10 - 1 balsai (-ų)
Fotoaparatai, mažos vertės pirkimo būdas. (2020 m. Sausio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/fotoaparatai-mazos-vertes-pirkimo-budas.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 21 d. 04:07
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo