Fotografuotos ir pieštos iliustracijos spausdintoje reklamoje efektyvumo vertinimas


Santrauka. Abstract. Įvadas. Reklamos iliustracijos efektyvumo vertinimo tyrimo pristatymas. Tyrimo metodai. Duomenų rinkimo metodai. Duomenų analizės metodai. Tyrimo procesas ir logika. Tyrimo imtis. Tyrimo instrumentas. Iliustracijos efektyvumo spausdintoje reklamoje tyrimo rezultatai. Bendri klausimai. Respondentų lytis ir amžius. Pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. Spausdintos reklamos pastebimumas. Spausdintos reklamos elementų atkreipiamas dėmesys. Spausdintos reklamos efektyvumo požymiai. Atsiminimas. Dėmesys. Žaismingumas. Reklamuojamo produktų savybių atskleidimas. Prekinio ženklo įvaizdžio kūrimas. Pasitikėjimas. Skiriamumas. Reklamuojamo produkto įsigijimas. Informacijos teikiamumas. Iliustracijos efektyvumo spausdintoje reklamoje tyrimo apibendrinimas. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai.

Darbo problema – analizuojant spausdintą reklamą buvo išsiaiškinta, kad spausdinta reklama yra efektyvi priemonė norint pateikti produktą, tačiau nėra aišku, kuris spausdintos reklamos elementas yra efektyvesnis: piešta ar fotografuota iliustracija.

Darbo tema - fotografuotos ir pieštos iliustracijos spausdintoje reklamoje efektyvumo vertinimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti kuri, piešta ar fotografuota, iliustracija spausdintoje reklamoje yra efektyvesnė.

Darbo objektas - spausdintos reklamos iliustracija.

Uždaviniai:

1.Pasirinkti duomenų surinkimo metodą bei pristatyti respondentus;

2.Išanalizuoti spausdintos reklamos efektyvumą;

3.Pateikti apibendrintus gautus tyrimo rezultatus.

Darbo struktūra. Darbo struktūrą sudaro įvadas, trys darbo dalys bei išvados. Pirmoje darbo dalyje atliekamas tyrimo pristatymas: nusakomas imties dydis, bei aprašomas tyrimo metodas. Antrąją darbo dalį sudaro atliktas tyrimas: atliekama tyrimo duomenų analizė, aptariami gauti tyrimo rezultatai. Trečioje darbo dalyje pateikiami tyrimo apibendrinimai bei jų gauti rezultatai.

Tyrimo metodas. Siekiant nustatyti fotografuotos ir pieštos iliustracijos efektyvumą atlikta statistinių duomenų analizė. Pasirinkta aprašomoji statistika, kuri apima duomenų sisteminimo ir grafinio vaizdavimo metodus, taip pat reklamos efektyvumui vertinti buvo naudotas atpažinimo (recognition) metodas. Tyrimui pasirinkti du spausdintos reklamos elementai - fotografuota ir piešta iliustracija. Tyrimas apima 2014 metų kovo – balandžio statistinius duomenis.

Šiame darbe siekiama išanalizuoti kuri, piešta ar fotografuota, iliustracija spausdintoje reklamoje yra efektyvesnė. Siekiant ištirti spausdintos reklamos efektyvumą, atliktas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa. Tyrimui atlikti buvo pasirinkta visa Lietuva, o iš viso buvo apklausta 390 respondentų. Tyrimo apklausa buvo vykdoma raštu bei elektroniniu paštu, o reklamos efektyvumui vertinti buvo naudojamas atpažinimo metodas.

Tyrimo duomenų analizė parodė, kad tyrime daugiausiai dalyvavo 18-30 metų respondentai, kurie daugiausiai buvo iš Kauno bei Kelmės. Remiantis tyrimo rezultatais, dažniausiai spausdinta reklama yra pastebima lauko stenduose bei žurnaluose. Respondentų teigimu, spausdintoje reklamoje labiausiai atkreipiamas dėmesys į iliustraciją ir ryškias spalvas. Taip pat respondentai sutiko su teiginiu, kad fotografuota iliustracija spausdintoje reklamoje patraukia dėmesį ir ji geriau atskleidžia produkto savybes. Nepaisant to, pateikus fotografuotos reklamos pavyzdį, jie neatsiminė, kas yra vaizduojama.

Išanalizavus spausdintos reklamos efektyvumą pagal požymius, išsiaiškinta, kad fotografuota iliustracija yra efektyvesnė nei piešta iliustracija. Tačiau tyrimo rezultatai parodė, kad efektyvumas skiriasi neženkliai.

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1908 KB
  • 2015 m.
  • 39 puslapiai (5868 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Fotografuotos ir pieštos iliustracijos spausdintoje reklamoje efektyvumo vertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Fotografuotos ir pieštos iliustracijos spausdintoje reklamoje efektyvumo vertinimas. (2015 m. Vasario 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/fotografuotos-ir-piestos-iliustracijos-spausdintoje-reklamoje-efektyvumo-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 17:57
×