Franšizė kursinis darbas


Lekt. Toma Aleknaitė. Neringa Masiulytė. 766 straipsnis. Franšizės sutarties samprata. 769 straipsnis. Atlyginimas pagal franšizės sutartį. 770 straipsnis. Teisių turėtojo pareigos. Teisių turėtojas privalo. Jeigu franšizės sutartis nenustato ko kita , teisių turėtojas privalo. 771 straipsnis. Naudotojo pareigos. 772 straipsnis. Šalių teisių apribojimai. 774 straipsnis. Naudotojo teisė sudaryti franšizės sutartį naujam terminui. 775 straipsnis. Franšizės sutarties sąlygų pakeitimas.


Sutartis - Savanoriškas dviejų asmenų susitarimas dėl tam tikro veiksmo (mainų) atlikimo. Civilinio kodekso, šeštosios knygos, antroje dalyje apibūdinama sutarčių teisė, bendrosios jos sudarymo nuostatos, galia, forma, turinys, vykdymas, pabaiga. Gilinantis į sutartis, Civilinio kodekso ketvirtojoje dalyje galima rasti Atskiras sutarčių rūšis, o šios dalies XXXVII skyriuje aprašomą vieną iš sutarties formų – Franšizę. Remiantis Civiliniu kodeksu, franšizės samprata atrodo taip: „6.766 straipsnis. Franšizės sutarties samprata

Šiuo rašto darbu siekiu atskleisti kuo daugiau informacijos apie Franšizės sutartį.

1) dėl paslaugų franšizės, kai franšizės gavėjas, naudodamasis jam suteiktomis išimtinėmis teisėmis ir remdamasis franšizės davėjo pateiktais nurodymais, teikia paslaugas;

3) sutartys dėl platinimo franšizės, kai franšizės gavėjas parduoda prekes (dažniausiai šios prekės pagamintos franšizės davėjo arba įsigytos iš franšizės davėjo nurodytų asmenų) konkrečioje prekių parduotuvėje, pažymėtoje franšizės davėjo prekės ženklais6

Kaip ir dauguma sutarčių, taip ir Franšizės sutartis turi būti rašytinė. Jei nesilaikoma rašytinės formos reikalavimų, Franšizės sutartis laikoma negaliojančia.

„Juridinių asmenų registro nuostatų 17.16. punkte nustatyta, kad registruojami tokie duomenys: 1) franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos faktai; 2) sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos datos; 3) 17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2003, Nr. 107-4810. 34 Franšizės žinynas Teisinis franšizės reglamentavimas duomenys apie sutarties šalis; 4) sutarties dalykas. Dokumentus registruoti minėtus faktus teikia juridinio asmens valdymo organai arba jų įgalioti asmenys, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose (Juridinių asmenų registro nuostatų 32.2. punktas). „

4. Negalioja franšizės sutarties sąlygos, kurias draudžia konkurencijos teisė, konkrečiai:

4. Franšizės sutartis baigiasi, jeigu teisių turėtojui ar naudotojui iškeliama bankroto byla.“

Franšizės sutarties forma aiškiai apibrėžta, sutartis turi būti rašytinė, jei nesilaikoma rašytinės formos reikalavimų, Franšizės sutartis laikoma negaliojančia

Franšizės sutartyje atlyginimas gali būti nustatomas vienkartinis fiksuotas arba mokamas periodiškai.

Franšizės sutarties teisių turėtojai ir naudotojai turi įsipareigojimus vienas kitam. Teisių turėtojas privalo perduoti naudotojui techninius ir komercinius dokumentus ir suteikti kitą informaciją, kuri yra būtina naudotojui, instruktuoti naudotoją ir jo darbuotojus visais klausimais, susijusiais su perduotų teisių įgyvendinimu, išduoti naudotojui sutartyje numatytas licencijas ir užtikrinti jų įforminimą nustatyta tvarka. Tuo tarpu Franšizės sutarties naudotojai privalo franšizės sutartyje nustatytu būdu savo veikloje naudoti teisių turėtojo firmos vardą, prekių ir paslaugų ženklą, užtikrinti pagal franšizės sutartį gaminamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų tinkamą kokybę ir t.t.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2338 žodžiai)
  • Kolegija
  • Neringa
  • Franšizė kursinis darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
Franšizė kursinis darbas. (2016 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/fransize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 03:49
×