Frazeologizmai su medžio ir jo dalių pavadinimais


Santrauka. Summary. Įvadas. Frazeologizmo samprata. Frazeologizmų kilmė. Frazeologinių junginių klasifikacija. Frazeologizmų sintaksinė sandara. Junginio formos frazeologizmai. Prijungiamieji frazeologiniai junginiai. Sujungiamieji frazeologiniai junginiai. Lyginamieji frazeologiniai junginiai. Prieveiksminės funkcijos lyginamieji frazeologizmai. Būdvardinės funkcijos lyginamieji frazeologizmai. Veiksmažodinės funkcijos lyginamieji frazeologizmai. Sakinio tipo frazeologiniai junginiai. Frazeologizmų variantiškumas. Leksiniai frazeologinių junginių variantai. Morfologiniai frazeologinių junginių variantai. Darybiniai frazeologinių junginių variantai. Kvantitatyviniai frazeologinių junginių variantai. Mišrieji frazeologinių junginių variantai. Frazeologizmų su medžio ir jo dalių pavadinimais semantinės grupės. Frazeologinių junginių leksika. Išvados. Literatūra.


Šiame bakalauro darbe pateikiami ir aptariami frazeologiniai junginiai su medžio ir jo dalių pavadinimais. Teorinėje dalyje, analizuojant, aptariant bei klasifikuojant su tema susijusius frazeologinius junginius buvo remiamasi įvairių kalbininkų, tokių kaip V. Drotvinas (1987), J. Pikčilingis (1975), A. Gudavičius (1985), B. Jasiūnaitė (1996), R. Marcinkevičienė (2001), E. Jakaitienė (1980, 2009), K. Vosylytė (1972. 1973, 2014) ir kt., darbais.

Darbo tikslas buvo suskirstyti frazeologizmus su medžio ir jo dalių pavadinimais pagal struktūrą ir semantiką. Taip pat norėta aptarti surinktų pavydžių variantiškumą bei nustatyti, kurios medžio dalies pavadinimas dominuoja frazeologiniuose junginiuose. Struktūrinė junginių analizė atlikta remiantis E. Jakaitienės (2009) skirstymu. Frazeologizmai suskirstyti į junginio (prijungiamuosius, sujungiamuosius, lyginamuosius) ir sakinio formos frazeologinius junginius. Remiantis mišria V. Drotvino (1987), J. Barauskaitės (1982) bei A. Nazarjano (1976) variantų klasicfikacija, frazeologizmų poros suskirstytos į leksinius, morfologinius, darybinius, kvantitatyvinius bei mišriuosius variantus. Darbe taip pat nustatyta, kad frazeologizmuose su medžio ir jo dalių pavadinimais daugiausiai vartojamas kelmo pavadinimas.

Pagrindiniai žodžiai: frazeologizmas, frazeologinis junginys, frazeologizmų klasifikacija, lyginamasis frazeologizmas, frazeologizmų variantai.

This BA paper presents and discusses phraseological compounds related to the names of a tree or its parts. When analysing and describing the theoretical framework as well as classifying phraseological compounds relevant to the topic, it has been referred to the works of linguists such as V. Drotvinas (1987), J. Pikčilingis (1975), A. Gudavičius (1985), B. Jasiūnaitė (1996), R. Marcinkevičienė (2001), E. Jakaitienė (1980, 2009), K. Vosylytė (1972, 1973. 2014), etc.

The main aim of the work is to divide the phraseologisms of the tree names and its parts according to the structural and semantic classifications. The paper also discusses the variability of collected tokens and identifies which name of a tree part prevails in phraseological compounds. The structural analysis of compounds was carried out on the basis of distribution introduced by Jakaitienė (2009). Phraseologisms were divided into compound (subordinate, coordinate, comparative) and sentence form phraseological compounds. Based on the mixed classification by V. Drotvinas (1987), J. Barauskaitė (1982), A. Nazarjanas (1976) pairs of phraseologisms were classifed into the following variation lexical, morphological, compound, quantitative and mixed variables. It was also found that the name of a stump was used predominantly in the phraseologisms of the tree names and its parts.

Key words: phraseologism, phraseological compound, classification of phraseologisms, comparative compound, phraseologisms variable.

Darbo tema „Frazeologizmai su medžio ir jo dalių pavadinimais“ pasirinkta dėl to, kad medis senajame lietuvių, kaip ir visų baltų, tikėjime turi ypatingą reikšmę. Ikikrikščioniškoje pasaulio sampratoje jis buvo suvokiamas kaip pasaulio ašis ir traktuojamas kaip neišsenkanti gyvybinė energija ir pati gyvybė. Anot P. Dundulienės (2008), gyvybę neša ne tik pats medis, bet ir jo vaisiai. Medis ir jo dalys ir dabar yra neatsiejama gyvenimo dalis, todėl nekeista, kad su šia realija susijusi leksika yra vartojama įvairiose sferose, taip pat ir frazeologijoje. Tiriamojoje dalyje nagrinėjami net 186 frazeologiniai junginiai su medžio, kelmo, šakos, šaknų, lapų, pagalio ir kt. dėmenimis. Darbo medžiaga apima ne tik frazeologizmus su medžio ir jo dalių pavadinimais, bet ir junginius su pačių medžių pavadinimais, tokiais kaip ąžuolas, epušė, pušis, beržas ir kt. Frazeologizmai rinkti iš J. Paulausko Lietuvių kalbos frazeologijos žodyno (1977) ir Sisteminio lietuvių kalbos frazeologijos žodyno (1995), K. Vosylytės Palyginimų žodyno (2014) bei elektroninių išteklių: LKŽe ir Raštija.lt informacinės sistemos.

  • Microsoft Word 114 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (11752 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gabija
  • Frazeologizmai su medžio ir jo dalių pavadinimais
    10 - 1 balsai (-ų)
Frazeologizmai su medžio ir jo dalių pavadinimais. (2016 m. Rugsėjo 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/frazeologizmai-su-medzio-ir-jo-daliu-pavadinimais.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 04 d. 06:00
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo