Gamybinis planas


Ekonomikos kursinis darbas. Uab „x“ gamybinis planas baldų įmonė. Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrenginių ir darbo vietų skaičius. Reikalingų įrenginių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikio apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbuotojų skaičius. Pagrindinių bendrovės darbuotojų įmokų sodra‘i ir į garantinį bendrovės fondą apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo apmokėjimas bei įmokos socialiniam draudimui. Įmokos į garantinį fondą nuo viso darbo užmokesčio fondo. Administracijos darbuotojai:. Pagalbiniai darbuotojai. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir lt. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m. Reikalingas pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendras pastatų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidas ir veiklos sąnaudos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginės gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo poreikis. Finansinio sverto įtaka nuosavo kapitalo pelningumui. Pelno (nuostolio) ataskaita. Diskonto normos skaičiavimas. Nepaskirstyto pelno kaina. Svertinių kapitalo kaštų (awcc) skaičiavimas. Diskonto norma. Investicinio projekto efektyvumo rodiklių apskaičiavimas. Investicinio projekto rizikos vertinimas naudojant jautrumo analizę. Gaminių kainų pokyčių įtaka projekto grynajai dabartinei vertei. Kiekio ir kainų pokyčių įtaka projekto grynajai dabartinei vertei.


UAB ,,x“ ketina gaminti valgomojo baldus. Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos staliai - baldžiai. Valgomojo baldų gamybai naudojama Lietuvos miškų mediena. Metinė gamybinė programa išdėstyta tolygiai per visus metus. UAB ,,x‘‘ ateinančiais metais numatoma parduoti šias gaminių apimtis, kurios pateiktos 1 lentelėje.

Gamybinis planas. (2013 m. Balandžio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/gamybinis-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 04:29