Gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas UAB „Žalvaris”


Įvadas. Gamybos išlaidų ir savikainos kalkuliavimo teoriniai aspektai. Gamybos išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Savikainos kalkuliavimas. Uab „žalvaris” gamybos išlaidų pirminė apskaita. Uab „Žalvaris“ apibūdinimas. Įmonės apskaitos tvarkymas. Gamybos išlaidų pirminė apskaita. Uab „žalvaris” gamybos perdirbimo suvestinė apskaita ir paslaugų savikainos kalkuliavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Tvarkant apskaitą kiekviena įmonė traktuojama kaip savarankiškas verslo objektas, galintis imtis ekonominės veiklos. Tačiau, esant ekonominės rinkos svyravimams, siekiant kuo tvirčiau išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, reikia kuo tiksliau nustatyti gamybos išlaidas bei pagamintos produkcijos ar perdirbtos žaliavos savikainą. Įmonės, norėdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, turi gaminti ar perdirbti ne tik itin aukštos kokybės produkciją, bet ir numatyti, kokios bus perdirbtos ar pagamintos produkcijos gamybos išlaidos. Kadangi, mažesnės gamybos išlaidos padeda laimėti konkurencinę kovą rinkoje.

Perdirbimo įmonėse yra daugybė išlaidų susidarymo vietų, todėl yra būtina išlaidas kontroliuoti. Norint teisingai suklasifikuoti išlaidas, reikia tiksliai surinkti informaciją įvairiais aspektais. Norint išanalizuoti objektą, reikia jį išnagrinėti sąryšyje su kitais reiškiniais, paskirstyti išlaidas pagal tam tikrus požymius, priklausomai nuo įmonės tikslo. Tik tikslingai ir teisingai parengta gamybos perdirbimo išlaidų klasifikavimo sistema padės įmonei įgyvendinti savo tikslus ir gauti norimą pelną.

Darbo objektas – gamybos apskaita ir savikainos kalkuliavimas UAB „Žalvaris“.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti gamybos išlaidų ir savikainos kalkuliavimo teorinius aspektus.

Išanalizuoti UAB „Žalvaris“ pirminę apskaitą.

Išnagrinėti UAB „Žalvaris“ gamybos perdirbimo suvestinę apskaitą ir paslaugų savikainos kalkuliavimą.

Pateikti pasiūlymus gamybos išlaidų apskaitai tobulinti analizuojamoje įmonėje.

Tyrimo metodai: literatūros analizė ir sintezė, statistiniai metodai, monografinis metodas.

Visose ūkio ir gamybos šakose, įskaitant žaliavų, energijos gavybą, gamybos priemonių ir vartojimo reikmenų gamybą, apdirbamą pramonę ir pan., gamybos išlaidų apskaita organizuojama vieningais principais, nurodytais pagrindiniuose produkcijos savikainos planavimo, apskaitos ir kalkuliavimo pramonės įmonėse nuostatuose. Tačiau gamybos organizavimas, technologinio proceso ypatybės, ūkio šakų gaminamos produkcijos daro didelę įtaką gamybos išlaidų apskaitai (Mackevičius, 1985, p. 142). Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimas susijęs su daugeliu klausimų, pvz.: kokios išlaidos įskaitomos į produkcijos savikainą ir kokios neįskaitomos? Kaip tinkamai suklasifikuoti išlaidas? Kas yra kalkuliavimo objektas ir jo vienetas gamyboje? Kokį pasirinkti gamybos išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodą? ir pan.

Gamybos išlaidoms ir savikainai apibūdinti vartojami įvairiausi terminai, argumentai, įrodymai, pavyzdžiai. Dažniausiai išlaidos sutapatinamos su tuo, kas mažina pelną arba didina nuostolį, o produkcijos savikainos kalkuliavimas su kalkuliacijos arba su produkcijos savikainos metodo sąvokomis. Tačiau išlaidos dažniausiai reiškia tam tikrų išteklių sunaudojimą, netekimą gaminant ar perdirbant tam tikrą produkciją, o kalkuliavimo, kalkuliacijos ir kalkuliavimo metodo terminai turi savarankišką reikšmę.

Gamybinėse įmonėse yra išskiriama gamybos išlaidų sąvoka, kadangi išlaidos nuo gamybos yra neatsiejamos. Gamybos išlaidų kategorija išskiriama todėl, kad ji nesusijusi su pirkimo-pardavimo operacijomis. Per ataskaitinį laikotarpį gamybos metu dar nežinoma, ar tai, kas sunaudota produkcijai gaminti (gamybos išlaidos), taps ataskaitinio laikotarpio atsargų pagaminimo išlaidomis ar sąnaudomis. Svarbu skirti gamybos išlaidas nuo sąnaudų, kadangi sąnaudos bus pripažintos tik tuo atveju, jeigu visi pagaminti produktai bus parduoti, o pelną uždirbsime tuomet, jeigu pardavimų pajamos viršys visus kaštus, padarytus gaminant ir parduodant prekes, ir atvirkščiai.

Gamybos išlaidos – tai sunaudotų žaliavų, priskaityto darbo užmokesčio, įrengimų, pastatų nusidėvėjimo, susijusio su produkcijos gamyba per ataskaitinį laikotarpį vertinė išraiška.

Taigi, pasak autorių, galima daryti išvadą, jog gamybos išlaidos apima visą įmonės turtą, įsipareigojimus gaminant, perdirbant produktą ir pakeičiant jį aukštesnės kokybės produktu.

Įmonėse, prieš priimant svarbius sprendimus, privaloma atsižvelgti ir teisingai nustatyti patirtas išlaidas. Tiek praktikoje, tiek literatūroje apstu įvairiausių išlaidų rūšių. Norint kuo tiksliau paskirstyti išlaidas reikia ne tik teisingai pasirinkti klasifikavimo požymius, pagal kuriuos skirstomos išlaidos, bet ir kuo teisingiau nusistatyti tikslią išlaidų rūšį. Daugelis autorių teigia, jog išlaidų klasifikavimas nėra visapusiškas. Kiekviena įmonė skirtingai suformuluoja savo tikslus, todėl išlaidas grupuoja taip, kad kuo greičiau ir lengviau įvykdytų savo tikslus ir gautu norimą pelną. Bet kokiu atveju, pagrindiniai įmonės tikslai dažniausiai būna: valdymo sprendimų priėmimas, ekonominė analizė, programavimas, bei kontrolė (Kviklienė, 2005).

„1923 m. postūmį išlaidų klasifikavimui davė JAV ekonomistas J.M. Clark. Jis rašė: „išlaidų apskaita turi daugybę funkcijų, reikalaujančių įvairios, dažnai net nesuderinamos informacijos“. Ją teikia išlaidų klasifikavimas pagal įvairius požymius. Būtina žinoti, kad tam tikra išlaidų rūšis gali būti svarbi vienų sprendimų priėmimui ir visiškai nereikalinga priimant kitokį sprendimą. Įmonės priklausomai nuo analizės tikslo, išlaidas gali klasifikuoti įvairiais skirtingais būdais“ (Kviklienė, 2005, p. 11). Taigi, universalios išlaidų klasifikavimo schemos tiesiog neįmanomos, kadangi pačios išlaidos gali būti klasifikuojamos pagal daugybę skirtingų požymių. Norint tinkamai įvykdyti įmonės keliamus tikslus ir reikalavimus turi būti parenkami požymiai, pagal kuriuos tikslinga klasifikuoti išlaidas. Jos pasiskirsto pagal vaidmenį gamybos ir realizavimo:

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (5786 žodžiai)
  • Universitetas
  • Valda
  • Gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas UAB „Žalvaris”
    10 - 3 balsai (-ų)
Gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas UAB „Žalvaris”. (2015 m. Lapkričio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/gamybos-islaidu-apskaita-ir-savikainos-kalkuliavimas-uab-zalvaris.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 18:49
×