Gamybos proceso valdymo tobulinimas UAB “Ukmergės statyba”


Ivadas. Organizacijų valdymo tobulinimo teorija. Valdymo samprata ir funkcijos. Statybų projektų valdymas. Organizacijų valdymo proceso tobulinimas. Praktinė dalis. Uab „Ukmergės statyba“ pristatymas. Uab „Ukmergės statyba“ veiklos organizavimo apžvalga. Įmonės vidinės bei išorinės veiklos vertinimas. Bendrųjų tikslų nustatymas (koregavims). Veiklos planavimas ir valdymas. Finansinis planavimas. Uab „Ukmergės statyba“ gamybos proceso valdymo tobulinimas. Gamybos proceso valdymo funkcijos. Uab „Ukmergės statyba“ darbuotojų motyvavimas. Rekomendacijos įmonės gamybos proceso valdymo tobulinimui. Išvados ir pasiūlymai. Litertūros sarašas.

Darbo uždaviniai:

aptarti įmonių valdymo sampratą bei apžvelgti jos esmę;

išnagrinėti įmonių valdymo funkcijų teorinius aspektus;

aptarti statybos projektų valdymo esmę ir svarbiausius etapus;

pateikti analizuojamos įmonės pristatymą, apžvelgti jos valdymo funkcijas;

Taigi organizacijos valdymas - kryptingas socialinis, ekonominis ir psichologinis poveikis, turintis įtakos darbuotojų veiklai.

Funkcija (lot. functio – atlikimas, veikla) apibrėžiama kaip pareigos, veiklos sritis, paskirtis, matematinė taisyklė, kuri kiekvienam vienos aibės elementui priskiria vieną arba kelis kitos aibės elementus. Funkcija gali būti apibrėžta, kaip priklausomas kintamasis dydis, kuris kinta kintant kitam dydžiui, vadinamam argumentu.

Su planais yra glaudžiai susijusios prognozės, jos rodo orientacinę situacijos plėtotę. Planuose yra numatomo, ko ir kaip sieksime. Planuojant parengiami vėliau įgyvendinami sprendimai. Planus priimtina vadinti ilgalaikiais, trumpalaikiais ir operatyviais.

Planavimas - pagrindinė valdymo funkcija, kai sujungiami tikslai, ištekliai ir rezultatai.

Prognozavimas – tai išteklių , struktūrinių ekonomikos pasikeitimų, kapitalinių įdėjimų dinamikos tikimybių nustatymas.

Skatinimas – tai žmonių aktyvinimas efektyviai dirbti, darant materialinį ir moralinį poveikį.

Kontrolė – vieno valdymo ciklo pabaiga ir naujo pradžia. Ji viena iš svarbiausių valdymo funkcijų, garantuojanti grįžtamąjį ryšį valdymo procese. Kontrolė yra neatsiejamoji planavimo dalis.

Motyvacija yra apibrėžiama kaip psichologinė savybė, kuri lemią asmens įsipareigojimo laipsnį. Ji taip pat nurodo, jog šiai savybei priskirti veiksniai, nukreipiantys ir palaikantys žmogaus elgesį.

Pasaulinės rinkų tyrimų ir verslo konsultacijų grupės TNS Gallup (TNS Gallup yra pasaulinė rinkos tyrimų ir verslo konsultacijų grupė) atlikta apklausa parodė, kad viso pasaulio pusė visos darbo jėgos yra nemotyvuota, o vieno iš penkių darbuotojų požiūris į darbą yra toks negatyvus, kad jis „apnuodija“ visus kitus darbuotojus. Remiantis šiuo tyrimu galima daryti išvadą, kad daugelis vadovų užuot stengęsi motyvuoti ir išlaikyti gerus darbuotojus, verčia juos ieškoti geresnių galimybių kitose organizacijose. Tokiais atvejais nukenčia įmonės veiklos produktyvumas, o kartu ir konkurencingumas.

Motyvacinė sistema turi būti susieta su įmonės propaguojamomis vertybėmis, strategija ir veiklos matavimo sistema. Pagrindiniai klausimai, kuriuos reikia išspręsti:

Ką motyvuoti. Kaip darbuotojas turi būti motyvuojamas už asmeninius rezultatus ir kaip už komandos ir visos organizacijos rezultatus? Reikėtų derinti asmeninę, grupės ir visos organizacijos motyvaciją. Sunkus sprendimas – kaip motyvuoti atskirą grupę arba darbuotoją už pasiekimus, jeigu visos organizacijos rezultatai yra neigiami, pavyzdžiui, vienas padalinys uždirbo pelną, tačiau visa organizacija patyrė nuostolių – iš ko ir kaip motyvuoti gerus rezultatus pasiekusį padalinį?

Už ką motyvuoti. Kokie motyvavimo kriterijai turėtų būti parinkti, už kokius rezultatus ir pasiekimus turi būti motyvuojami ir skatinami darbuotojai? Pagrindiniai reikalavimai motyvaciniams kriterijams yra šie:

orientacija į strategiją - motyvacinė sistema turi skatinti darbuotojus prisidėti prie strategijos įgyvendinimo;

objektyvumas- kriterijai turi būti kuo labiau objektyvūs ir aiškiai pamatuojami;

įtaka – darbuotojai turi būti skatinami už tai, ką realiai savo veikla gali lemti;

paprastumas – kriterijai turi būti paprasti ir suprantami, sudėtingos formulės nepageidaujamos;

skaidrumas – darbuotojui turi būti aišku, kaip nustatomas kriterijus, nuo kurio dydžio priklauso jo motyvavimas.

Kaip motyvuoti. Yra finansiniai ir nefinansiniai darbuotojų skatinimo būdai. Visi darbuotojai skirtingi, skiriasi situacijos, todėl ir motyvavimo priemonės turi būti skirtingos. Piniginė premija, nemokami pietūs, kelionės bilietas, bendras pobūvis, ir kt. – visi skatinimo metodai gali būti taikomi atitinkamuose situacijose. Be abejo, vyraujantis ir bene svarbiausias motyvavimo būdas – finansinis, t.y. premijos, nuolaidos. Labai svarbu, kad būtų kuo trumpesnis laikas tarp pasiekto rezultato ir atlyginimo už jį.

1.2 Statybų projektų valdymas

Statyba yra viena svarbiausių ūkio šakų, kuri rodo šalies ekonominį potencialą. Statyboje, įvairiose jos stadijose, dalyvauja daug skirtingų įmonių, dirba daug skirtingų specialybių darbuotojų. Nuo visų statybos dalyvių operatyvaus, darnaus ir sėkmingo darbo priklauso statybos produkcijos – baigto statinio – kokybė. Todėl racionalus statybos organizavimas, pagrįsto mokslo pažanga bei praktine patirtimi, yra viena svarbiausių elementų, lemiančių statinio statybos eigą ir net visą statybos verslo įmonės veiklą. Statybos verslo įmonių veikla gali sėkmingai plėtotis tik tada, kai joms vadovauja kvalifikuoti specialistai, įvaldę statybos organizavimo principus.

  • Microsoft Word 64 KB
  • 2015 m.
  • 20 puslapių (4083 žodžiai)
  • Universitetas
  • Stanislavas
  • Gamybos proceso valdymo tobulinimas UAB “Ukmergės statyba”
    10 - 9 balsai (-ų)
Gamybos proceso valdymo tobulinimas UAB “Ukmergės statyba”. (2015 m. Balandžio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/gamybos-proceso-valdymo-tobulinimas-uab-ukmerges-statyba.html Peržiūrėta 2019 m. Spalio 23 d. 21:35
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema