Gamybos tipai ir jų charakteristikos


Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos tipu technines ir ekonomines charakteristikos. Gamybos tipu palyginimas.

Technologijų savarankiškas darbas. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Įvadas. Gamybos tipai. Gamybos tipų charakteristika. Vienetinė gamyba. Masinė gamyba. Serijinė gamyba. Vienetinės ir masinės gamybos tipų techninė ir ekonominė charakteristika. Gamybos tipų palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


stambių, specializuotų pramonės įmonių skaidymas privatizavimo procese į smulkesnes bei spartus naujų smulkių privačių įmonių kūrimasis;

be to, esama veiklos sričių, kur individuali - vienetinė gamyba yra dominuojantis gamybos tipas. Tai specialių gamybos priemonių gamyba, statyba, specialių transporto priemonių gamyba.

Lietuvoje, sumažėjus daugelio rūšių produkcijos paklausai, įsiviešpatavus nestabilumui ir kapitalo trūkumui, labai padaugėjo vienetinės gamybos įmonių, sparčiai reaguojančių į paklausos pasikeitimą, ypač apdirbant metalą, gaminant paprastus gaminius, kurių parengimas gamybai yra paprastas ir nereikalauja daug laiko.

3. Techninės dokumentacijos ir gamybos paruošimą atlieka stambi įmonė, vienetinės gamybos įmonė atlieka tik gamybos funkciją.

4. Vienetinės gamybos įmonė specializuojasi vienoje kurioje nors siauroje srityje ir turi šioje srityje ne tik aukštos kvalifikacijos darbininkų, bet ir aukštos kvalifikacijos konstruktorių, technologų (dažnai tai įmonės savininkas), kurie gali kvalifikuotai atlikti specializuotų užsakymų techninį gamybos rengimą.

Čia detaliau nenagrinėsime amatininkiškos gamybos, kurioje gaminys paprastai pagaminamas vienoje darbo vietoje ir vieno gamintojo, pvz., siuvėjo. Tačiau šis gamybos tipas pasitaiko ir gamybinėse įmonėse, gaminant aukštos kvalifikacijos reikalaujančią produkciją: modelius, įrangą.

Labai nevienodai naudojami gamybiniai pajėgumai ir dėl to padidėję pastovieji kaštai

Organizuojant vienetinė gamybą, reikia išspręsti daug problemų. Pagrindinės iš jų būtų:

1.2. Vienetinės ir masinės gamybos tipų techninė ir ekonominė charakteristika

Gamybos tipai ir jų charakteristikos. (2013 m. Balandžio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/gamybos-tipai-ir-ju-charakteristikos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 11:09