Garsinio dažnio stiprintuvas kursinis


Įvadas. projekto tikslas ir uždaviniai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Panašios paskirties analoginių įtaisų apžvalga. Užduoties analizė. Projektinė dalis. Sandaros schemos sudarymas, veikimo principas. Principinės elektros schemos sudarymas, analizė, veikimo principo, pakopų ir komponentų paskirties paaiškinimas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas arba modeliavimas. Darbo rezultatų apidendrinimas, išvados ir siūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas.


Šiame darbe buvo projektuojamas garsinio dažnio stiprintuvas. Viskas buvo remtasi formulėmis, skaičiavimais. Pagrindinai šio kursinio projekto tikslai buvo atskleisti savo projektavimo įgūdžius, parodyti, kaip sugebame dirbti savarankiškai, ko išmokome apie stiprintuvus ir savo žinias pritaikyti darant šį darbą. Trumpai apie projekto turinį: teorinėje dalyje atskleistos ir aprašytos stiprintuvų savybės, panašios paskirties analoginiai įtaisai, toliau buvo sudaroma sandaros elektros schema, principinė elektros schema, atrenkami arba parenkami schemoje esantys komponentai kaip rezistoriai, kondensatoriai, tranzistoriai ir maitinimo šaltinis. Darbo pabaigoje buvo išbandomi arba simuliuojami gauti skaičiavimai su parinktais komponentais. Pagrindiniai rezultatai nenudžiugino, kadangi užduoties sąlygos kaip buvo tikėtasi, nebuvo pasiekta. Ko gero buvo blogai parinkti komponentai, arba užduoties sąlyga buvo per daug komplikuota pasiekti norimų rezultatų. Tobulinant ir taisant klaidas, buvo pasiekti geresni, nei skaičiavimais gauti rezultatai, tiesiog keičiant komponentus ir tikrinant jų darbo stabilumą bei atsižvelgiant į rezultatus stiprintuvo išejime, tačiau tai vis tiek neleido pasiekti užduoties sąlygoje nurodytų rezultatų, jie buvo artimi. Keičiant vienus parametrus – keitėsi ir kiti, didėjo iškraipymai.

This work was designed audio frequency amplifier. Everything was based on formulas, calculations. The main objectives of this course project was to reveal his design skills to show how we are able to work independently, what have we learned about the boosters and their knowledge into making this work. Brief content of the project: the theoretical part disclosed and described in amplifier characteristics similar analog devices continued to be made structure scheme, basic scheme, selected or selected components in the diagram as resistors, capacitors, transistors and power supply. At the end it was to get tested or simulated calculations of selected components. The main results were not satisfied, because the task conditions as expected, has not been achieved. Probably the wrong selection of components or task condition was too complicated to achieve the desired results. Improving and correcting errors, to achieve better-than-estimated results simply by changing the components and the verification of their job stability, and taking into account the results of the output of the amplifier, but it still did not reach the assignment clause in the results.

3.2.Principinės elektros schemos sudarymas, analizė, veikimo principo, pakopų ir komponentų paskirties paaiškinimas.11

Kita mano naudojama informacijos šaltinių dalis yra internetas, tinklalapiai bei įvairių žmonių nuomonės puslapių vloguose. Internete galima rasti viską, kas gali būti iš ties naudinga šiam kursiniam projektui, tačiau labai internetu prasiplėsti neketinu. Internetu naudojausi ieškodamas komponentų, jų specifikų, parametrų ir charakteristikų bei sandaros schemų.

Stiprintuvu vadinamas įtaisas, padidinantis elektrinio signalo galią, bet nekeičiantis jos formos. Jis priklauso aktyviųjų keturpolių grupei. Nuo pasyviųjų skiriasi, nes imant pavyzdį tarkime transformatorių, tai jie gali padidinti įtampą ar srovę, bet negali padidinti galios dėl nuostolių transformatoriuje. Svarbiausios stiprintuvų savybės: Jautrumas, mažas inertiškumas, lengvai keičiami parametrai ir charakteristikos. maži matmenys ir palyginti nedidelė kaina. Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys stiprintuvo darbą: Stiprinimo koeficientas, vardinę išėjimo galia, dažnių diapazonas, arba praleidžiamųjų dažnių juosta, naudingumo koeficientas, stiprintuvo sukeliami iškraipymai.

  • Elektronika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 974 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (3980 žodžiai)
  • Kolegija
  • Virginijus
  • Garsinio dažnio stiprintuvas kursinis
    10 - 1 balsai (-ų)
Garsinio dažnio stiprintuvas kursinis . (2017 m. Kovo 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/garsinio-daznio-stiprintuvas-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 17:09
×