Garsinio dažnio stiprintuvas


Elektronikos laboratorinis darbas. Garsinio dažnio stiptintuvas. Įvadas. Darbo tikslai ir užduoties analizė. Sandaros schemos sudarymas. Pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Galinės pakopos skaičiavimas. Orientacinis pradinio stiprintuvo skaičiavimas. Prietaiso veikimo modeliavimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra.


Galinė stiprintuvo pakopa yra dvitaktė stiprina srovę (suderina mažą apkrovos varža su tarpinės pakopos varža). Išėjime jungiama apkrova be skiriamojo kondensatoriaus, kadangi naudojamas dvipolis simetrinis maitinimas ir rimties rėžime išėjimo įtampa praktiškai lygi nuliui.

Parenkant galinės pakopos schemą, kurioje gali prireikti panaudoti neigiamą grįžtamą ryšį, galinę pakopą reikia skaičiuoti didesniam galingumui, nei nurodyta užduotyje.

Tranzistoriai galinei pakopai parenkami atsižvelgiant į leistiną kolektoriaus nuostolių galingumą PC, leistiną didžiausią kolektoriaus įtampą UCmax ir ribinį tranzistoriaus dažnį farib [2].

Siekiant optimizuoti tranzistorių darbą galinėje pakopoje režimu B, parenkama šiek tiek didesnė išėjimo galia [2, 45psl.]:

Patartina parinkti R9 ( R10 ( 0,02...0,075Ra (0,33( parenkamas iš standartinės eilės)

Parenkama komplimentarinė tranzistorių pora BD239 (p-n-p) ir BD240 (n-p-n) kurių elektriniai parametrai:

Kadangi gauta skaidoma galia yra didesnė už tranzistoriaus skaidomą galią be aušinimo, todėl tranzistoriai gali būti naudojami su papildomu aušinimu.

Siekiant supaprastinti skaičiavimus parenkama rimties taško įtampa artima sekančios pakopos rimties taško įtampai, tuomet:

Parenkamas tranzistorius BD139 (n-p-n), jo pagrindiniai techniniai duomenys yra tokie:

Sprendžiama (5.12) lygtis įrašius žinomas reikšmes ir pažymint R7 - x:

Toliau sukaičiojamas grįžtamasis ryšis. Tam tikslui sudaroma dinaminė galinės pakopos charakteristika tranzistoriui VT2:

Kadangi nereikalingas didelis įtampos stiprinimas, tai pradiniame stiprintuve naudojama tik viena pakopa su tranzistorium VT1. Toliau skaičiavimo metodika atliekama remiantis [3, 256, 258 psl.] pateiktą metodiką.

Kaip matoma iš perdavimo funkcijos modeliavimo rezultatų signalo amplitudė ėjime yra 0,1V , išėjime 19,5V, kad praktiškai atitinka skaičiavimų rezultatus.

Garsinio dažnio stiprintuvas. (2013 m. Gegužės 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/garsinio-daznio-stiprintuvas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:28