Gautinų sumų apskaita ir analizė


Įvadas. Sąskaitų uždarymas. 2011 m. gruodžio 31 d. uždaromos visos pajamų sąskaitos. 2011 m. gruodžio 31 d. uždaromos visos sąnaudų sąskaitos. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas - Uždarosios akcinės bendrovės „Milara“ (toliau UAB „Milara“) gautinos sumos, jų apskaitos dokumentai ir registrai.

Darbo tikslas – atskleisti gautinų sumų ekonominę esmę ir išanalizuoti UAB „Milara“ gautinas sumas, jų apskaitą ir kontrolę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie gautinas sumas;

Identifikuoti ir registruoti apskaitoje UAB „Milara“ gautinas sumas ;

Remiantis gautinų sumų apskaitos informacija UAB „Milara“, parengti balanso atskaitą.

Darbo metodai – literatūros šaltinių analizė, duomenų palyginimas, informacijos atranka ir apibendrinimai.

Taip pat apie Sodros skolą įmonei bus tik tai, kad ji gali atsirasti tuomet jei įmonė netyčia atlieka permoką Sodrai, tuomet ir atsiranda jos skola įmonei.

Dukterinių ir asociotų įmonių skolos – šį pogrupį sudaro tokie straipsniai: duktrerinių įmonių skolos, asocijuotų įmonių skolos, duktrerinių ir asocijuotų įmonių abejotinos skolos (-)

Kitose gautinose sumose atspindimos visos, išskyrus prekybines, įmonės skolos. Joms taikomos iš esmės tos pačios buhalterinės apskaitos taisyklės kaip ir prekybos skolų apskaitai. Tai pasakyta ir apie valiutų kursų svyravimų įtakos skolų dydžiui numatymą bei apskaitą, ir apie kontroliuotinų skolų bei abejotinų skolų sąnaudų įvertinimą bei nurašymą. Tik šiuo atveju vietoj sąskaitų - Kontroliuotinos pirkėjų skolos ir – Abejotinos pirkėjų skolos (-) naudojamos kitos sąskaitos t.y. – Kontroliuotinos dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos ir - Abejotinos dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos (-) bei – Kontroliuotinos kitos skolos ir – Abejotinos kitos skolos (-).

Be minėtų dviejų sąskaitų, sąskaitų plane išskirta dar penkias, per vienerius metus gautinų sumų sąskaitas. T.y.: biudžeto skola dėl PVM, Biudžeto skola dėl GPM, Biudžeto skola dėl VSD įmokų, Biudžeto skola dėl nekilnojamo turto mokesčio, Biudžeto skola dėl garantinio fondo įmokų. Šios sąskaitos skirtos iš biudžeto gautinoms sumoms apskaityti yra nagrinėjama mokesčių apskaitoje.

Finansinių ataskaitų elementai ir jų įvertinimas:

Svarbiausias UAB „Milara“ veiklos rezultatų įvertinimo rodiklis yra pelnas. Jis dažniausiai yra kitų veiklos rodiklių apskaičiavimo pagrindas. Svarbiausi pelno apskaičiavimo elementai yra pajamos, sąnaudos bei ypatingieji straipsniai.

Sąnaudos - yra ekonominės naudos sumažėjimas, kuris pasireiškę turto arba jo vertės sumažėjimą ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį.

1.Finansinės atskaitomybės reikalavimai, turi būti pateikta teisinga informacija apie įmonės finansinę būklę, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus bei veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

2.Duomenys metinėje finansinėje atskaitomybėje yra pateikta aiškiai ir suprantamai, kad vartotojai galėtų priimti tinkamus sprendimus.

3.Draudžiami yra turto prirašymai, pajamų ir sąnaudų bei kiti iškraipymai.

4.Jei dėl apskaitos politikos pakeitimo ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės rodiklių neįmanoma palyginti su praėjusių laikotarpių, perskaičiuotus duomenis yra pateikiama aiškinamajame rašte.

Vadovaujantis pasirinkta apskaitos politika ir bendraisiais apskaitos principais duomenys turi būti pateikiamos metinėje finansinėje atskaitomybėje.

UAB „Milara“ ataskaitinio laikotarpio įprastinės veiklos pajamų pripažinimo, apskaitos tvarką ir kaip turi būti pateikiama informacija apie pajamas, uždirbtas per ataskaitinį laikotarpį.

Nurodyti kaip turi būti pripažįstamos sąnaudos, susijusios su įprastine UAB „Milara“ veikla ir kaip turi būti pateikiama informacija apie ataskaitinio laikotarpio įprastinės veiklos sąnaudas, patirtas per ataskaitini laikotarpį.

Turtas UAB „Milara“ yra pripažįstamas pagal šiuos kriterijus:

kad UAB „Milara“ ateityje gaus ekonominės naudos;

kontroliuoti ir apriboti teisę naudotis kitiems.

Ilgalaikis materialusis turtas UAB „Milara“ yra pripažintas bei registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka šiuos kriterijus tai:

tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

gali patikrinti nustatyta turto įsigijimo savikainą;

savikaina neturi būti mažesnė už minimalią ilgalaikio turto materialiojo turto savikainą 500 Lt.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 88 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (6661 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tatjana
  • Gautinų sumų apskaita ir analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Gautinų sumų apskaita ir analizė. (2016 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/gautinu-sumu-apskaita-ir-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 15:11
×