Gediminas - diplomatas


Istorijos referatas.

Įvadas. Gediminas iki 1316m. Gedimino diplomatija užsienio valstybių atžvilgiu. Gedimino santykia su ordinu ir jo puolimai. Gedimino santykiai su Lenkija. Gedimino rytų politika ir santykiai su rusų kunigaikščiais. Gedimino diplomatija rezultatai LDK. Sostinė – Vilnius ir Gedimino laiškai. Gedimino vidaus politika. Išvados. Literatūros sąrašas. Šaltinių sąrašas. Priedai.


Gediminas (priedas nr.1) – Lietuvos didysis kunigaištis, vienas iš svarbiausių valdovų mūsų šalies istorijoje. Jis, budamas itin diplomatiškas, sugebėjo atremti kryžininkų puolimus, praplėsti LDK teritoriją į rytus ir pietus, panaikino LDK politinę izoliaciją iš Vakarų Europos pusės, sustiprino šalies karinę galią ir tik jo laiškų dėka Vilnius ėmė virsti europinio tipo miestu. Gediminą, kaip asmenybę, verta tyrinėti, vien dėl jo įvairiapusiškumo, taktiškumo ir dipomatinių bruožų.

Ši tema yra aktuali šių dienų visuomenei, kadangi Gedimino priimti sprendimai praeityje, padarė didžiulę įtaka valstybės raidai, ko pasekmės jaučiamos ir dabartyje. Tema nauja tuo, kadangi dėl dabartinės geopolitinės situacijos ir įtemptų santykių su rytų šalių kaimynais, vis dažniau kalbama apie karą, o Gedimino valdymas, gali būti puikus pavyzdys, kaip kilusias problemas, galima išspręsti diplomatiškai.

Gedimino vidaus ir užsienio politika, diplomatiniai sprendimai valdant ir siekant apsaugoti bei sustiprinti LDK.

Nagrinėsiu laikotarpį nuo 1305 m. iki 1341 metų. Šį laikotarpį pasirinkau todėl, kad Gedimino kaip diplomato bruožai pradėjo atsiskleisti dar jam būnant Lietuvos submonarchu ir jis tokią valdymo formą išlaikė iki pat savo valdymo pabaigos.

Darbe naudosiu analizės metodą. Analizuosiu visus priimtus diplomatinius sprendimus Gedimino valdymo laikotarpiu. Taip pat naudosiu lyginamąjį metodą, nes teks derinti iš įvarių literatūrinių šaltinių gautą informaciją.

Darbą sudaro: įvadas, dėstymas, kurį sudaro trys skyriai su poskyriais, išvados, literatūros sąrašas, šaltinių sąrašas bei priedai. Pirmame skyriuje bus aptariamas Gediminas ir jo sprendimai dar nebūnant LDK kunigaikščiu. Antrame skyriuje perteiksiu Gedimino bendravimą su užsienio valstybėmis : santykius su ordinu, lenkais, rusų kunigaikščiais ir vykdomą rytų politiką. Paskutiniame, trečiame skyriuje, bus aprašomi Gedimino diplomatijos rezultatai Lietuvoje : Vilniaus, kaip sostinės situacija, laiškų skirtų Vakarams reikšmė Lietuvai, vykdyta vidaus politika, valstybės valdymo sistema, diplomatija žemaičių atžvilgiu. Išvadose bus glaudžiai aptariami pagrindiniai diplomatiniai sprendimai.

Iki 1316 metų LDK valdė Gedimino brolis Vytenis. Tuo metu Gediminas buvo submonarchas, valdęs Trakus ir veikęs Žemaitijoje, kur stovėjo jo vardu pavadinta pilis (Pagraudės valsčiuje), buvusi svarbiausia atrama Žemaitijoje, valdant Gediminaičių dinastijai. Pilies paskirtis buvo vienyti Žemaitiją, neleisti Kryžiuočių ordinui į savo pusę prisivilioti kunigaikščių, tad į ją persikėlus Gediminui, pradėjo ryškėti jo, kaip kovų su kryžiuočiais organizatoriaus, vaidmuo. Tokiu būdu suvienytai Žemaitijai pavyko ne tik atremti Kryžiuočių išpuolius, bet ir patiems sėkmingai pulti Ordino valdas. Tačiau pats Gediminas mūšiuose nedalyvavo, laikėsi diplomatinio principo, priešingai nei tuometinis valdovas Vytenis, kuris noriai ir ryžtingai, su kardu rankose vienijo LDK. Teigiama, kad tuo metu Gediminas tvarkė kitus LDK reikalus, labiau susijusius su diplomatija, buvo brolio dešinioji ranka, todėl Vytenis prieš mirtį, 1316 metais ir paskyrė LDK kunigaikščiu Gediminą, o ne sūnų Žvelgutį (Žvelgaitį.)

Gediminas tęsdamas brolio Vytenio darbus palaikė politiką tiek rytuose, tiek vakaruose, stengėsi išlaikyti susikūrusią Rygos sąjungą, kuri buvo naudinga abiems pusėms, turėjo daug perspektyvos ateityje. Gedimino brolio Vytenio pasižadėjimas krikštytis pavirto strateginiu faktorium, tačiau tai perpratęs Vokiečių ordinas 1314 metais sugriovė bažnyčią Naugarduke, kuri buvo pastatyta, siekiant parodyti rimtą valdovo norą krikštytis ir pagerinti santykius su tikinčiaisiais.

 • Istorija Referatai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Ema
 • 20 puslapių (3497 žodžiai)
 • Universitetas
 • Istorijos referatai
 • Microsoft Word 364 KB
 • Gediminas - diplomatas
  10 - 2 balsai (-ų)
Gediminas - diplomatas. (2017 m. Gegužės 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/gediminas-diplomatas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 17:37