Geležinkelio inžinerijos kursinis darbas


Užduoties duomenys. Aiškinamasis raštas. Viršutinės bėgių kelio konstrukcijos tipo parinkimas. Išorinio bėgio pakylos kreivėse skaičiavimas. Bėgio pakyla, kai R =700m. Bėgio pakyla, kai R = 1000m. Virsmo kreivės. Virsmo kreivė, kai R = 700m. Virsmo kreivė, kai R = 1000m. Medžiagų žiniaraštis, reikalingų medžiagų kaina. Besandūrio kelio tiesimo ir eksploatavimo sąlygų skaičiavimas. Įtempiu, viršutinėje bėgių konstrukcijoje, nustatymas ar neviršija leistinųjų. Literatūra.


Kursiniame projekte projektuojama geležinkelio viršutinė bėgių kelio konstrukcija. Pagrindiniai duomenys projektavimui yra pateikti geležinkelio inžinerijos 2 kursinio projekto užduotyje. Projektuojamą geležinkelio ruožą sudaro trys kilometrai tiesaus kelio ruožo ir dvi kreivės, visa tai pavaizduota 1 brėžinyje. Projektuojamu geležinkeliu važinės traukiniai, kurių masės, jų skaičius ir važiavimo greičiai yra pateikti užduotyje. Šiuo atveju yra tokie lokomotyvai: keleivinis – TEP-60, krovininis – TE-3, bet kadangi nėra duomenų apie TE-3 tai parenku krovininį lokomotyvą – TEP-70, ir keturašiai krovininiai vagonai, kurių statinė apkrova į bėgį yra 125 kN. Projektuojamas ruožas yra Šiaulių rajone.

Bėgių kelio konstrukcijos tipą parinkau UIC60 su gelžbetoniniais pabėgiais ir pabėgių skaičiumi tiesėje - 1840 vnt./km, kreivėse - 2000 vnt/km, su balastu sudarytu iš granitinės skaldos ant smėlio sluoksnio.

Paskaičiuoti pakylos aukščiai abiejose kreivėse, kurių spinduliai R = 700m, ir R = 1000m. Skersinis kelio profilis tiesėje ir kreivėje (R = 1000m) pavaizduoti atitinkamai 2 ir 3 brėžiniuose. Taip pat paskaičiuota abiem kreivėms virsmo kreivių elementai, bei nubraižyti jų nužymėjimai (1 brėžinis).

Patikrinta besandūrio kelio tiesimo galimybė ir nustatyta ilgabėgių įtvirtinimo temperatūrinis intervalas.

Paskaičiuoti įtempiai viršutinėje kelio konstrukcijoje ir palyginti su leistinaisiais, kad konstrukcijos stiprumas yra pakankamas.

čia vmax kel, vmax krov - didžiausi traukinių važiavimo greičiai, km/h, atitinkamai keleiviniams ir prekiniams traukiniams;

vvid - vidutinis traukinių važiavimo greitis kreive, km/h;

R - bėgių kelio kreivės spindulys, m.

Kadangi didžiausias tai būti užtikrinti, kad vidutinis faktinis prekių traukinių važiavimo greitis kreivėje atitiktų didžiausią leistinąjį prekių traukinių važiavimo greitį kreive.

Didžiausioji bėgių temperatūra tmax max = + 54 °C, mažiausioji tmin min = -36 °C, maksimali temperatūros amplitudė TA = 90 °C,

Pritvirtinimo temperatūros intervalo ribos, tai yra pati mažiausia min tt ir pati didžiausia max tt pritvirtinimo temperatūra, nustatomos pagal formules:

v - traukinio važiavimo greitis, m/s.

Lokomotyvui TEP60 . Todėl skaičiuojamaja ašimi imama pirmoji vežimėlio ašis.

Norint nustatyti didžiausią įlinkį ymax ir pabėgio apkrovą Qmax, skaičiuojamaja ašimi imama pirmoji, jei atitinka sąlygą . Lokomotyvui TEP60

Lokomotyvui TEP70 . Todėl skaičiuojamąją ašimi imama pirmoji vežimėlio ašis.

Norint nustatyti didžiausią įlinkį ymax ir pabėgio apkrovą Qmax, skaičiuojamąja ašimi imama pirmoji, jei atitinka sąlygą . Lokomotyvui TEP70

Vidutiniai gniuždymo įtempiai po padėklais, esant gelžbetoniniams pabėgiams (m, MPa, ir įtempiai balaste po kiekvienu pabėgiu (b, MPa skaičiuojami pagal formules:

Dvejose kelio kreivėse reikia daryti išorinę bėgio pakylą. Pirmoje kreivėje (R = 700) - pakyla , antroje (R = 1000) - pakyla .

Apskaičiavus medžiagas, nustačiau, kad reikėtų sumokėti ≈ 5,5 mln. Lt, tai tik medžiagos, darbo sąnaudos neskaičiuotos.

Apskaičiavus besandūrio kelio tiesimo galimybes, nustačiau, kad ilgabėgiai turi būti tvirtinami nuo + 25 °C iki + 35 °C temperatūros intervale.

Didžiausi įtempiai bėgio pade nuo lokomotyvo yra (p = 111 MPa, leistinieji [(p = 240 MPa]. Didžiausi įtempiai bėgio pade nuo vagono yra (p = 108 MPa, leistinieji [(p = 200 MPa]. Didžiausi įtempiai tarpinėse nuo lokomotyvo yra (pab = 1,128 MPa, leistinieji [(pab = 2,0 MPa]. Didžiausi įtempiai tarpinėse nuo vagono yra (pab = 1,254 MPa, leistinieji [(pab = 1,8 MPa]. Didžiausi įtempiai balaste nuo lokomotyvo yra (b = 0,020 MPa, leistinieji [(b = 0,45 MPa]. Didžiausi įtempiai balaste nuo vagono yra (b = 0,022 MPa, leistinieji [(b = 0,35 MPa]. Įtempiai nė viename elemente neviršija leistinųjų.

  • Inžinerija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 2017 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (3524 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gvidas
  • Geležinkelio inžinerijos kursinis darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Geležinkelio inžinerijos kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/gelezinkelio-inzinerijos-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 22:18
×