Geležinkelio kelio pervažos rekonstrukcijos remontas


Darbu sauga ir aplinkosauga gelezinkely. Gelezinkeliu pervazu remontas.

Inžinerijos bakalauro darbas. Įvadas. Aprašymo skyrius. Bendrosios nuostatos. Pervažų klasifikacija. Pervažų kategorijos. Nustatymo tvarka. Pervažų priežiūros tvarka. Pagrindiniai pervažų planai. Pervažos su užtvaru įrangos išdėstymas. Pervažų inžineriniai statiniai. Skaičiavimo skyrius. Technologijos skyrius. Techninės specifikacijos. Paruošiamieji darbai. Bendrieji reikalavimai. Reikalavimai medžiagoms. Reikalavimai darbų vykdymui. Vandens nuleidimas. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų šalinimas. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas. Griovimai. Darbų kontrolė, bandymai, darbų priėmimas. Vandens pralaidų ir drenažo įrengimas. Bendrieji reikalavimai. Reikalavimai medžiagoms. Reikalavimai darbų vykdymui. Vamzdžių pagrindai. Geosintetinės medžiagos. Tranšėjų užpylimas. Šlaitų ir vagos tvirtinimas prie pralaidų. Darbų priėmimas. Sankasos įrengimas. Ekonominio pagrindimo skyrius. Darbuotojų saugos ir aplinkos saugos skyrius. Darbų sauga ir aplinkosauga. Bendrosios nuostatos. Geležinkelių sankirtos, pervažos ir prijungimai. Darbų sauga atliekant rekonstrukcijos darbus. Perspėjimų išdavimo tvarka. Darbų sauga atliekant darbus tarpstotyje. Aplinkos apsauga. Bendrosios nuostatos. Oro baseino apsauga. Vandens resursų apsauga. Triukšmo mažinimas. Kelias ir kraštovaizdis. Išvados ir rekomendacijos. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.


Baigiamojo darbo aiškinamasis raštas pradedamas įvadu. Jame nurodoma projektuojamo objekto paskirtis, pačio objekto trumpas aprašas (tai, kas nagrinėjama, kam skirta pažintinė veikla). Įvade pateikiamas siekiamų pademonstruoti profesinių kompetencijų sąrašas. Tai labai svarbi darbo dalis. Čia turi būti pateikti šie darbo aspektai:

•Temos aktualumas. Apibūdindamas temos aktualumą darbo autorius remiasi studijų metu įgytomis žiniomis, praktine patirtimi ir nagrinėjama literatūra, turi nurodyti, kuo aktuali pasirinkto darbo tema.

•Praktinė darbo reikšmė. Praktiniame darbe parengsiu pervažos rekonstrukcijos projektą kelyje Marijampolė-Kazlų rūda Pk 17+892 km. rekonstruosiu esama pervažą paklosiu naują iš gumos plokščių kompozito sluoksnį, kuris pagerins auto transporto eismą ir paklosiu dar viena kelią europine vėže šalia esamo kelio

Geležinkelio kelio pervažos rekonstrukcijos remontas. (2014 m. Gruodžio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/gelezinkelio-kelio-pervazos-rekonstrukcijos-remontas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 21:47