Geležinkelio stočių sistemos


Įvadas. Stočių sistemos. Kelio laisvumo ir riedmenų pravažiavimo kontrolės techninės priemonės. Tarpstočių automatizavimas techninėmis priemonėmis. MPC eismo valdymo sistemų diegimas. Šiuolaikinių technologijų automatikos įrenginių projektavimas. Darbų sauga eksploatuojant EC įrenginius. Darbų saugos bendrieji reikalavimai aptarnaujant signalizacijos įrenginius ir ryšių ūki. Bendrosios saugos priemonės. Organizacinės priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Centralizuoti iešmai. Bėgių grandinės. Šviesoforai ir relinės spintos. Naudotos literatūros sąrašas.


Pagrindiniai veiksniai, lemiantys klientų apsisprendimą pasirinkti gabenimo būdą ir rūšį yra: kaina, pristatymo greitis, patikimumas. Todėl rengiant infrastruktūros plėtojimo strategiją šie kriterijai vertinami kaip tranzito augimą skatinantys veiksniai.

I ir IX (B, D) tarptautiniais transporto koridoriais yra vežama 80 procentų visų pervežamų geležinkeliu per Lietuvą keleivių ir krovinių. Todėl jų vystymui suteiktas prioritetas.

Tarpstotyje vienu metu tuo pat keliu važiuoja vienas traukinys. Stočių elektrinės centralizacijos sistemos leidžia centralizuotai, iš valdymo posto perjungti ir blokuoti iešmus, įjungti šviesoforų signalus, reguliuoti traukinių eismą stotyje.

Geležinkelių signalizacijos įrenginių senėjimas , nekeičiant ir nemodernizuojant jų reikiamomis apimtimis, neigiamai įtakoja traukinių eismo saugumą, intensyvumą, krovinių ir vagonų apyvartą bei kitus rodiklius.

subalansuoti techninių priemonių lygį pagal realias eismo apimtis konkrečiuose geležinkelių ruožuose;

Priimant techninius sprendimus pagrindiniuose geležinkelio ruožuose prioritetas turi būti teikiamas perspektyviems technologiniams sprendimams, numatant tarpstočių kelio įrenginių sumažinimą ir maksimaliai naudojant ISO ir EN patikimumo ir saugumo standartus, centralizuoti valdymą, įdiegiant kompiuterinį tinklą ir duomenų perdavimo sistemą , naudojant diskretinius duomenų perdavimo kanalus, tame tarpe šviesolaidinius ir radijo ryšio

Nustatyta, kad tik stočių el. centralizacijos kompiuterizavimas15 proc. Pagerina eksploatavimo rodiklius ir 20 proc. Sumažina priežiūros išlaidas dėl žymaus relinės aparatūros sumažėjimo, o automatinės kelio blokuotės su centralizuotu traukinių aparatūros išdėstymu – net 60 proc. Priežiūros išlaidų.

Tuo tiksku geležinkelio ruože Šiauliai – Klaipėda įdiegta MPC automatinė kelio blokuotė.

Pastaruoju metu šiame ruože atliekami projektavimo darbai, dviakeliam eismui, kuris dar labiau padidins pravežamų krovinių srautą ,sumažins finansinių išlaidų, padės ekonomiškiau tvarkyti ir tenkinti keleivių ir vežamų kroviniu didėjantį srautą.

Projekto objektas yra signalizacijų, telekomunikacijų ir elektros energijos tiekimo sistemų modernizacija IX B Kretos koridoriaus Šiauliai-Klaipėda ruože Lietuvoje.

Ruožas yra vienkelis; linijos tarp Šiaulių ir Klaipėdos ilgis yra apie 165 km su apytikriai 14 km. dvikeliu ruožu tarp Šiaulių ir Kužių. Kiekvienoje iš 13 vienkelio ruožo tarp Kužių ir Klaipėdos stočių yra apvažiavimai. Visuose ruožuose turėtų būti įrengta signalizacijų sistema su maždaug 2000 m automatinės blokuotės linija. Tokia sistema padidins linijos pralaidumą 25 % ir galės praleidinėti specialius traukinius, važiuojančius 160 km/h.

Vilniaus CTC numatoma centralizuota eismo kontrolė ruožo Šiauliai (imtinai) ir Klaipėda (ne imtinai) centriniam valdymui ir monitoringui. Reikia įrengti atitinkamą sąsają su relės interlokingu Klaipėdoje (įskaitant Pauosčio atšaką), Rimkuose ir Draugystės stotyje (Skirstymo ir Postovio atšakas), kad pagrindinius kelius, linijų blokuotę tarp jų ir pervažas CTC galima būtų valdyti centralizuotai. Ryšys tarp Radviliškio ir Vilniaus bus įgyvendinamas naudojant esamą SDH esamos signalizacijų sistemos, t.y. nauji kabeliai turi būti sujungti su keturių skaidulų šios sistemos kabeliais.

Iš techninės pusės LG projektas suskirstytas i 6 dalis, kurios turi atitikti techninius reikalavimus pagal konkurso dokumentus.

Signalizacijų ir telekomunikacijų posistemės veiks daugiausiai nepriklausomai ir tik tam tikrais išimtiniais atvejais bus galima sąsaja tarp jų. Šių dviejų posistemių priklausomumas bus įmanomas per sąsają su elektros tiekimo sistema, kabelių ir pastatų dalimis. Apsaugos ir priešgaisrinė sistema yra pastatų sistemos dalis ir per išorinį signalą jungiama su signalizacijų dalimi.

  • Microsoft Word 459 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 46 puslapiai (13011 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tautvydas
  • Geležinkelio stočių sistemos
    10 - 1 balsai (-ų)
Geležinkelio stočių sistemos. (2017 m. Gruodžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/gelezinkelio-stociu-sistemos.html Peržiūrėta 2019 m. Kovo 26 d. 18:11
×