Geležinkelių projektavimas


Aiškinamasis raštas. Geležinkelio trasos parinkimas. Geležinkelio trasos projektavimas. Taškų A, 1 ir B koordinačių nustatymas ir ilgių tarp taškų skaičiavimas. Rumbų skaičiavimas Skaičiuoju rumbus pagal formulę. Kreivės elementų parametrų skaičiavimas. Geležinkelio trasos AB varianto projektavimas naudojant programą AutoCAD Civil3D. Projektuojamos geležinkelio trasos AB išilginis profilis. Traukinio traukos skaičiavimai. Lokomotyvo traukos jėga. Traukinio varžos jėgos. Santykinės traukos jėgos atstojamosios. Traukinio stabdymo jėgos. Traukinio važiavimo laiko nustatymas Leibnico metodu. Traukini masės patikrinimas. Traukinio masės priklausomybė nuo nuolydžio. Traukinio masės priklausomybė nuo greičio. Išvados. Pridedamų brėžinių sąrašas. Literatūros sąrašas.

Projektuojamo geležinkelio pradžia Pk 0+00, o pabaiga Pk 40+31. Visą kelio trasą sudaro 4,031 km. Trasa piketuojama, ją sudalinant į piketus kas 100 metrų.Trasoje yra 1 posūkio kampas, todėl įbrėžta horizontali kreivė kurios spinduliai R = 4000m. Tangentes, kreivės ilgį, bisektrisę, priematį skaičiuojame pagal atitinkamas trigonometrines formules.

Braižant išilginį kelio profilį atsižvelgiame į jau suprojektuotą trasos planą, kad apskritiminės kreivės neeitų per didelio nuolydžio tieses, kur gali susidaryti didelės išcentrinės jėgos. Išilginio profilio pagrindiniai elementai yra žemės paviršiaus linija ir projektinė linija. Projektinę liniją braižome atsižvelgdami į techninius reikalavimus: užtikrinti kontrolinių taškų fiksuotumą (trasą kertančių kelių bei pradžios ir galo taškus), leistiną nuolydį, pylimų aukščius, iškasų gylius. Kelius ir kanalus trasa turi kirsti 90o kampu, vietose kur to padaryti negalima, jie kertami mažiausiai 60o kampu. Išilginiame profilyje pateikiame duomenis apie trasos planą, žemės paviršių, projektinę liniją, darbų aukščius.

Toliau skaičiuoju traukinio trauką. Traukos skaičiavimams reikalingus duomenis ir koeficientus imu iš lentelių pagal savo lokomotyvo (2M 62), kelio tipo (grandininis), vagonų guolių ( rutuliniai), vagonų tipo (prekiniai) ir stabdžių kaladėlių (kompozitinės) tipus. Apskaičiavęs visus reikiamus dumenis nubraižau grafikus.

Išvada. Palyginus trasos variantus, pasirenku AB trasą, nes techniniu ekonominiu vertinimu ji yra geresnė.

Taškų A, 1 ir B koordinatės nustatomos naudojantis programos „AutoCAD Civil 3D“ pateikiamais duomenimis. Taškų koordinates surašau į 2.1 lentelę.

Traukos skaičiuotė yra teorinės mechanikos mokslo sritis, nagrinėjanti traukinį veikiančių jėgų kaitą, jų pusiausvyrą ir nustatanti traukinio važiavimo parametrus: važiavimo greitį, važiavimo laiką, traukinio masę, energijos sąnaudas ir kt. Šie rodikliai plačiai taikomi projektuojant bėgių kelio planą ir išilginio profilio elementus, išdėstant skiriamuosius punktus, sudarant riedmenų ūkio išdėstymo schemą. Eksploatuojant geležinkelius, traukos skaičiuotės rezultatais grindžiamas traukinių eismo grafikai, energetinio ūkio išdėstymo schemos, gali būti planuojami remonto darbai. Trauka skaičiuojama remiantis paprastais metodais, daugeliu apibendrintų rodiklių. Naudojami ne absoliutūs jėgų dydžiai, o jų santykinės reikšmės, nepaisoma traukinio geometrinių parametrų, naudojama daug empirinių koeficientų. Taip prastinant skaičiavimus išvengiama bereikalingo darbo, o gauti rezultatai atitinka praktikoje keliamus reikalavimus.

Traukos skaičiuotė yra pirmoji geležinkelio linijos projektavimo dalis. Pagal parinktos trasos išilginį profilį ir traukinio elementus patikriname pagrindinius elementus ir po to ruošiamas detalus bėgių kelio projektas.

Traukinio važiavimą stabdančios jėgos vadinamos varžos (pasipriešinimo) jėgomis W ir matuojamos N. Pagrindinės lokomotyvų ir vagonų santykinės varžos jėgos yra skirtingos, todėl jos nustatomos atskirai, po to sumuojamos čia - varža, tenkanti lokomotyvo vienam kN ir - varža, tenkanti vagono vienam kN.

  • Microsoft Word 222 KB
  • 2016 m.
  • 22 puslapiai (2614 žodžiai)
  • Universitetas
  • R
  • Geležinkelių projektavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Geležinkelių projektavimas. (2013 m. Spalio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/gelezinkeliu-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 05:13
×