Gelžbetoninės konstrukcijos kursinis darbas


Aiškinamasis raštas. Konstrukcijos elementų parinkimas. Pastato statinė analizė. Skaičiuotinės schemos parinkimas. Vidurinės kolonos įrąžų skaičiavimas. Kolonų įrąžos veikiant horizontaliai kranų apkrovai. A ir B ašies kolonų įrąžų suvestinė. Rėmo įrąžų deriniai. Įrąžų derinių skaičiuotinių reikšmių skaičiavimas. Briaunuotos perdangos plokštės projektavimas. Duomenys briaunotosios perdangos plokštės projektavimui. Tarpinės lentynos skaičiuotiniai ilgiai ir skaičiuojamoji schema. Kraštinės lentynos skaičiuotiniai ilgiai ir skaičiuojamoji schema. Lentynos armatūros skaičiavimas. Skersinės briaunos projektavimas. Išilginės briaunos projektavimas. Pleišėtumo skaičiavimas. Įlinkio skaičiavimas. Kolonos projektavimas. Bendrieji duomenys. Betono ir armatūros rodikliai. Betono apsauginis sluoksnis. Antros eilės efektai. A ašies kolonos projektavimas. Antros eilės efektų įvertinimas. Projektavimas taikant vardinio kreivio metodą. Skerspjūvio armavimas. Kolonos stiprumas statmena rėmo plokštumai linkme. A ašies kolonos pamato projektavimas. Įrąžos. Pado plokštės matmenys. Pakalonio matmenys. Pakopos matmenys. Pado plokštės armavimas.

Šiame kursiniame projekte suprojektuota vienaaukščio pramoninio pastato surenkama briaunota plokštė, atremta ant stogo sijų. Stogo sijos remiasi ant kolonų šarnyriškai. Kolonos remiasi į seklųjį pamatą ir jungiamos standžiai. Pastatas sudarytas iš dviejų tarpatramių, kurių atstumas 24,0 m. Rėmų žingnis 6,0 m.

Briaunotos plokštės betonas C30/37 klasės, strypynų armatūra B500-B klasės. Plokštės ilgis 6,0 m, plotis 1,5 m. Išilginės briaunos aukštis 0,4 m, o skersinės - 0,15 m.

Gelžbetoninės kolonos betonas 35/45 klasės, strypynų armatūra B400-B klasės. Kolonos matmenys 0,40 x 0,35 m. Projektuojama kraštinė kolona, todėl daroma su galvena sijoms atremti, kurios skerspjūvio aukštis 0,6 m. Kolonos aukštis 9,15 m.

Monolitinio sekliojo pamato betonas 30/37 klasės, strypynų armatūra B400-B klasės. Pamato aukštis 1,20 m, pakopos aukštis 0,30 m. Pamato viršaus altitudė -0,15m nuo žėmės paviršiaus.

Pastato sienos -iš trisluoksnių plokščių (vidinis ir išorinis sluoksniai - gelžbetonio, tarp jų viduje polistireninis putplastis). Sieninės plokštės yra tvirtinamos prie kolonų įdėtinėmis detalėmis. Ploščių storis – 24 cm, plotis - 90, 120, 180 cm, svoris 12 kPa. Tarp kolonos krašto ir sienos ploščių paliekamas 3cm tarpas. Langai dedami ištisinėmis juostomis. Apatinės sienų ir langų juostos remiasi į pamatų siją, kurios svoris 10 kN.

Parenkami preliminarūs kolonos skerspjūvio matmenys. Atlikus stogo sijos skaičiavimą, gaunamas sijos plotis Vidurinės kolonos skerspjūvio plotis:

Patikrinus šias sąlygas parenkami kolonų matmenys: kraštinių – 400 x 350 mm, vidurinių – 450 x 350 mm. Vidurinės kolonos daromos su galvenomis sijomos atremti, galvenos skerspjūvio aukštis imamas h2 = 600 mm.

Pastatas, skersiniame pjūvyje sudarytas iš dviejų tarpatramių rėmo, išilgine linkme gali būti komponuojamas iš keleto ar keliolikos tokių pat rėmų, nutolusių vienas nuo kito atstumu B. Rėmai tarpusavyje jungiami ryšiais, kurie su kitomis konstrukcijomis užtikrina pastato standumą, statmena plokštumai linkme.

rtot – atstojamoji 4, 6 ir 10-tojo mazgų reakcija, kai fiktyvi atrama pasislenka poslinkiu u = 1;

Rf,tot – atstojamoji 4, 6 ir 10-tojo mazgų reakcija, sukelta esamos apkrovos.

Ši jėga nuolatinės apkrovos išdėstymo schemoje pridedama 4-ajame pjūvyje. Pjūvyje 6 šios apkrovos reikšmė dvigubėja, kadangi į vidurinę koloną remiasi dvi stogo sijos.

Taigi, viršutinės sienos juostos, esančios tarp altitudžių 8.1 m bei 10.5 m svorio jėga kolonai yra tokia:

Čia, kaip ir sijos ir kranų apkrovos skaičiavimo atveju, sienos svoris (2.0 kPa) yra dauginamas iš sienos ploto (1.8 x 6.0), gaunat koncentruotąją jėgą plokštės tarpatramio centre, kuri per pusę ,,atitenka‘‘ dviems ją laikančioms kolonoms. Kadangi skaičiuojamasis rėmas nėra kraštinis todėl prie šio rėmo kolonos yra pritvirtintos dvi sijos, todėl jėga tenkanti kolonai yra dvigubai didesnė.

Iš pusiausvyros sąlygos, nustatysime atstojamąją fiktyvios atramos reakciją . Tuo tikslu turime išpjauti strypą bei pridėti pjūvio vietose skersines jėgas. Skersinės jėgos visuomet bus nukreiptos priešinga linkme nei reakcijos. Be to, akivaizdu, kad , nes kolonos ašyje C veiks priešingo ženklo lenkimo momentai. Dėl apkrovų simetrijos rėmo centre vidurinės B ašies kolonoje lenkimo momentai lygūs nuliui, todėl . Galiausiai, atstojamoji fiktyvios atramos reakcija, veikiant nuolatinei apkrovai, . Todėl poslinkis iš (1) lygties, taip pat u = 0.

Gavome, kad u = 0. Tai logiška, nes nuolatinės apkrovos išdėstymas yra simetrinis rėmo centro atžvilgiu, todėl ir rėmo horizontalaus poslinkio nėra. Jeigu u = 0, tuomet rėmo įrąžos poslinkių metodo pagrindinėje sistemoje yra lygios rėmo įrąžoms.

Apskaičiuojame rėmo įrąžas kolonų pjūviuose 1, 2, ... 10. Įrąžų skaičiavimui taikysime pjūvio metodą. Ašines jėgos kolonų pjūviuose yra tokios:

kur (  – sniego apkrovos formos koeficientas, imamas ( = 0.8 pagal [4], kai šlaitinio stogo posvyrio kampas 0-300, Ce – atodangos koeficientas, kurio reikšmė pagal [4] imama lygi 1.0, Ct – terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės įtakos, kurio reikšmė pagal [4] paprastai imama lygi 1.0.

Žinant fiktyvios atramos reakciją, sukeltą sniego apkrovos išsidėstymo tarparamyje A-B, pasinaudoję (1) lygtimi, nustatome rėmo horizontalųjį poslinkį

  • Microsoft Word 3324 KB
  • 2015 m.
  • 95 puslapiai (12807 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovydas
  • Gelžbetoninės konstrukcijos kursinis darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
Gelžbetoninės konstrukcijos kursinis darbas. (2015 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/gelzbetonines-konstrukcijos-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 21 d. 02:37
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo