Generolas Jonas Žemaitis


Generolas Jonas Žemaitis. Jonas Žemaitis gimė. 1920 m. J. Žemaitis pradėjo lankyti Raseinių valstybinę gimnaziją. Veikla iki 1940 m. Tėvas Jonukui patarė užsiimti pienininkyste. Sesuo Kotryna mokėsi Kauno mokytojų kursuose. 1929 m. baigė Karo mokyklos vienuoliktąją karininkų laidą ir jam suteikė jaunesniojo leitenanto laipsnį. Netrukus buvo pakeltas jo karinis laipsnis Jaunesnysis leitenantas tapo leitenantu. 1936 m. Generalinis štabas numatė siųsti J. 1940 m. , Sovietų armijai okupavus Lietuvą. Veikla ii-ojo pasaulinio karo metais. Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Sovietų Rusijos. Dėl finansinių problemų. Daug jaunimo telkėsi. Raseinių apskrities viršininkas. Gegužės 9 d. visiems batalionams buvo įsakyta pereiti vokiečių dispozicijon – tapti pagalbiniais policijos batalionais. Grįžęs į tėviškę. Rugsėjo viduryje buvo. J. Žemaičiui buvo pasiūlyta stoti į LLA ir kaip kariškiui imtis vadovauti partizanų daliniams. 1945 m. balandžio mėn. J. Žemaitis prisiekė ir tapo LLA nariu. Partizanavimo metai. Savo ilgame kovos. J. Žemaitis buvo paskirtas Žebenkšties rinktinės štabo viršininku. 1947 m. J. Žemaičio vadovaujama rinktinė (kuri iš Šerno pasivadino Savanorio rinktine. Vadas daug dėmesio skyrė partizanų mokymui. Sunkiomis sąlygomis, plačiai veikiant okupantų šnipams. JKA plečiantis, 1948 m. J. Žemaitis įkūrė Prisikėlimo apygardą (PA. J. Žemaitis vėliau ėmė burti vyriausiąją partizanų vadovybę. J. Žemaitis buvo išrinktas ginkluotųjų pajėgų vadu. 1949 m. į Radviliškio apylinkes susirinko visų Lietuvos sričių įgaliotiniai. Jau pirmajame posėdyje. Llks taryba j. 1949 m. pab. –1950 m. prad. J. Žemaitis Vyčio apygardoje, Ukmergės apskrities Vadoklių valsčiuje. 1951 m. gruodžio 8 d. jį ištiko insultas ir dalinis paralyžius. Balandžio 10 d. J. Žemaitį aplankė Kęstučio apygardos štabo viršininkas Jonas Vilčinskas - Algirdas. 1953 m. Sulaikytuosius tardė ir. Naktį iš gegužės. Sovietų nelaisvėje. Birželio 23 d. nuvežtas į Maskvą partizanų generolas buvo tardomas paties L. Tai, kad J. Žemaitis buvo nuvežtas į Maskvą „Derėtis“ su L. Pirmą kartą suimtas partizanų vadas buvo pavadintas ne „Banditu“. L. Beriją suėmus, žlugo ir jo galimas planas savo tikslams panaudoti J. 1954 m. birželio mėn. J. Žemaičiui buvo skirta mirties bausmė. Lietuvos partizanų leisti leidiniai. Nuo 1949 m. partizanai pradėjo leisti spaudą įvairiems adresatams plačiajai visuomenei. Vykdant naują strategiją. LLKS susikūrimas ir. Pietų Lietuvos sritis, be savo oficiozo Partizanas. „Spausdintas žodis buv

Tėvas Jonukui patarė užsiimti pienininkyste. Tačiau sūnus tėvo patarimų nepaisė. 1926 m. baigęs šešias Raseinių gimnazijos klases išvažiavo į Kauną ir įstojo į Karo mokyklą. Norėjo tapti artilerijos karininku.

Sesuo Kotryna mokėsi Kauno mokytojų kursuose, kuriuos baigusi mokytojavo Raseiniuose, vėliau – Šiluvoje. Ji ištekėjo už šaulių būrio vado eigulio Rapolo Juškos. Jiems gimė dukros Aušra ir Rūta bei sūnus Ramojus. 1941 m. Kotryna, jos vyras ir vaikai buvo ištremti į Komijos ASSR Kortkeroso rajoną. Į tėvynę grįžo po 22 metų, 1963 m.

1929 m. baigė Karo mokyklos vienuoliktąją karininkų laidą ir jam suteikė jaunesniojo leitenanto laipsnį. Buvo paskirtas į 2-ąjį artilerijos pulką, kuris dislokavosi Kėdainiuose. Jį sudarė keturios baterijos. J. Žemaitis pateko į 1-ąją haubicų bateriją. 1929 m. lapkričio 23 d. per Kariuomenės šventę j.ltn. J. Žemaitis pirmą kartą Kėdainių gatvėmis, lydimas orkestro, vedė savo būrį į bažnyčią.

1936 m. Generalinis štabas numatė siųsti J. Žemaitį į Prancūzijos Fontenblo (Fontainebleau) artilerijos mokyklą. 1938 m. vasarą, baigęs mokslus Prancūzijoje, grįžo į tėvynę. Jis buvo paskirtas 1-ojo artilerijos pulko baterijos vadu. Netrukus jam buvo suteiktas kapitono laipsnis. Vėliau buvo perkeltas į Žemaitijoje dislokuotą 4-ąjį artilerijos pulką.

1940 m., Sovietų armijai okupavus Lietuvą, buvo performuoti Lietuvos kariuomenės pulkai. J. Žemaitis pateko į 184-osios divizijos 67-ąjį artilerijos (haubicų) pulką dislokuotą Lentvaryje. J. Žemaitis paskiriamas pulko mokyklos viršininku. Tais metais jis susituokė su Elena Valionyte – Knygų rūmuose dirbusia mergina.

  • Istorija Skaidrės
  • MS PowerPoint 273 KB
  • 2014 m.
  • 59 puslapiai (2509 žodžiai)
  • Petras
  • Generolas Jonas Žemaitis
    10 - 3 balsai (-ų)
Generolas Jonas Žemaitis. (2014 m. Birželio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/generolas-jonas-zemaitis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 14:50
×