Geodezija (2)

759 dokumentai
Geodeziniai darbai kelių statyboje
Kursinio darbo užduotis. Anotacija. Įvadas. Pagrindinių savokų, santraupų sąrašas su paaiškinimais. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis (literatūros apžvalga). Automobilių kelių projektavimo ir ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 05 16
Žemės kadastro formavimas
Santrauka. Įvadas. Žemės sklypo ir statinių kadastriniai matavimai. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų bendrosios nuostatos. Geodezinių prietaisų parinkimas. Kadastro duomenų nustatymas. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 84 puslapiai
2013 02 27
GPNS imtuvai
Įvadas. Gpns. GPNS imtuvas skirtas geodeziniams matavimams. Lietuvos respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklas. Gpns veikimo principas. Geodezinių matavimų GPNS imtuvais metodai. GPNS imtuvų veikimo ...
Geodezijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 02 09
Navstar ir Glonass gps sistemų panašumai ir trūkumai
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Navstar palydovinė sistema. Glonass. Glonass ir navstar panašumai. Navstar ir glonass trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 08 04
Horizontaliosios ir pasvirosios aikštelės projektavimas ir ženklinimas
Horizontaliosios ir pasvirosios aikštelės. Projektavimas ir ženklinimas. Kursinio darbo užduotis. Anotacija. Įvadas. Sąvokos. Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Tyrimo metodika. Teorinė ir ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 03 25
Geodezija kursinis darbas
Įvadas. Pradinės medžiagos analizė. Žemėlapio charakteristikos. Vietovės ir darbų objekto fizinės bei geografinės sąlygos. Lks. Stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros nustatymas. Esamo valstybinio ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 04 29
Topografiniu nuotraukų ypatumai sąvartyno teritorije
Baigiamojo darbo užduotis. Anotacija. Annotation. Įvadas. Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai. Paveikslų sąrašas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis. Teisiniai dokumentai ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2015 03 12
Geodezinės kontrolinės nuotraukos sudarymas Plungės požeminės komunikacijos
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga požeminių inžinerinių tinklų nuotraukai sudaryti. Plungės miesto kaštonų ir rietavo gatvių požeminių ...
Geodezijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2014 08 25
Hipoteka, jos samprata
Įvadas. Hipotekos samprata ir objektas. Hipotekos rūšys. Hipotekos įregistravimas ir perleidimas. Hipotekos registras. Hipotekos įkeitimas, teisė ir sutartis. Atvirkštinė hipoteka. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 02 17
Tacheometrai ir tacheometrų palyginimas
Įvadas. Elektroniai tacheometrai. Elektroninis tacheometras Trimble VX. Elektroninis tacheometras Trimble. Elektroninis tacheometras Sokkia SRX. Elektronių tacheometrų timble vx, trimble 5600 ir sokkia srx duomenų analizė. Išvados. ...
Geodezijos analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 11 28
Geodezinė įmonė verslo planas
9( 2 atsiliepimai )
Verslo srities aprašymas (PEST analizė). Verslo idėjos aprašymas (SWOT analizė). Įmonės misija, vizija, tikslai. Rinkodaros planas Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Rinkodaros komplekso parinkimas. Įmonės valdymas Savininkai ir ...
Geodezijos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2014 12 09
Geodezijos profesinės veiklos baigiamoji praktika
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai. Praktikos gamyboje vadovo įvertinimas. Darbovietės apibūdinimas. Firmoje naudojamos programinės įrangos ir matavimo prietaisai. Darbų organizavimas. Mano atliktų darbų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2015 03 24
Žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas
Baigiamojo darbo tema. Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos privataus žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Teorinis pagrindas ...
Geodezijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 puslapis
2015 04 30
Taikomieji tyrimai daugiakriterinė analizė
Optinio nivelyro pasirinkimas daugiakriterinės analizės būdu. Įvadas. Literatūros apžvalga „Optinis nivelyras“. Praktinė dalis. Lyginamųjų objektų apibūdinimas. Kriterijų apibūdinimas. Skaičiavimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 04 17
Aukstoji Geodezija. Gps sutankinamojo tinklo projektas
Kursinio projekto tikslas – suprojektuoti GPS sutankinimo tinklą. GPS sutankinimo tinklas buvo atliekamas Šiaulių rajone. Tinklas sutankinamas laikantis įstatymuose numatytų techninių reikalavimų .GPS tinklas sudaromas 5 imtuvais (ASHTECH M ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2010 12 19
Geodeziniai darbai kelių statyboje savarankiškas darbas
Įvadas. Lietuvos kelių tinklas. Kelio projektavimo rengimo tvarka. Privalomieji dokumentai kelio projektui rengti. Ašies niveliavimas. Ašies projektinės linijos sudarymas. Kelio tiesimo ir rekonstravimo projektavimas. Kelio projekto dalys. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2014 07 04
Topografijos Ištęstas teodolitinis ėjimas
Ištęstas teodolitinis ėjimas. Pradinės ir galinės linijų direkcinių kampų skaičiavimas. Ištęsto teodolitinio ėjimo kampų nesąryšio skaičiavimas ir kampų reikšmių taisymas. Kraštinių direkcinių kampų ir rumbų skaičiavimas. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 10 03
Geodezijos baigiamoji praktika
Baigiamoji praktika savarankiško darbo užduotis. Vį “Valstybės žemės fondas” veiklos aprašymas. Įmonės ar padalinio vadovo funkcijos bei darbų organizavimas ir pasiskirstymas. Įmonės ar padalinio vadovo funkcijos. Darbų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2016 08 05
Geodezijos veiklos baigiamoji praktika
Baigiamosios profesinės praktikos metodiniai nurodymai. Praktokos gamyboje vadovo vertinimas. Įvadas. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietėje naudojami prietaisai, programos bei jų charakteristikos. Darbui naudojami prietaisai. Programinė ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2016 04 01
Žemės sklypo kadastro duomenų bylos sudarymas
Įvadas. Kadastro duomenų surinkimas ir apdorojimas. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Darbas su programine įranga „Geomatininkas“. Darbinis ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 05 06
Geodezijos egzamino atsakymai VGTU
Teodolitas. Ką galima išmatuoti šiuo prietaisu ? Išvardinkite prietaiso dalis ir aprašykite jų funkcijas. Vertikalusis skritulys. Kaip teodolitu matuojamas horizontalusis kampas ? Kas yra SK padėtis ir SD padėtis ? Kaip teodolitu ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 04 07
Geodezijos klausimai atsakymai
Geodezijos konspektas klausimai atsakymai. Geodezijos klausimai ir atsakymai. Atstumu matavimo prietaisai. Atstumu matavimo budai. Kokiu tikslumu galima ismatuoti atstuma. Linijos nusmaigymas. Kas tai? Kuo matuojant ir kada ivedama komparavimo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 04 04
Detaliojo plano rengimas
Geodezijos diplominis bakalauras. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo ypatumai. Baigiamasis darbas. Anotacija. Annotation. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas su paaiškinimais. ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2013 05 22
Kėdainių savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Žemės fondas. Žemės fondo sudėtis ir naudojima. Kėdainių savivaldybės žemės fondas. Valstybinės žemės kėdainių savivaldybėje analizė. Privačios žemės kėdainių savivaldybės analizė. ...
Geodezijos analizės, Analizė, 20 puslapių
2015 05 06
Geodezijos lauko praktika
Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 11 02
Geodezijos špera konspektas
Įvadas. Koardinačių sistema ir linijų oreantavimas. Taško koordinatės. Topografiniai planai ir ir žemėlapiai. Kampų matavimas. Atstumų matavimas. Niveliavimas. Matavimo klaidų teorijos pagrindai. Inžineriniai geodeziniai matavimai. ...
Geodezijos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 04 24
Sklypų kadastriniai matavimai
Įvadas. Žemės sklypo plano rengimas naudojantis „geomap“ programa. Žemės sklypo formos užpildymas. Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 06 07
Glonass palydovinės sistemos analizė
Savarankiško darbo užduotis. Geodezinių matavimo rezultatų apdorojimas. Savarankiško darbo duomenys, reikalavimai. Savarankiškame darbe pademonstruoti profesines kompetencijas. Savarankiškas darbas atliekamas naudojantis moksline medžiaga, ...
Geodezijos analizės, Analizė, 14 puslapių
2014 02 05
Kadastriniai matavimai verslo planas
Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė veikla. Verslo raida. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Projekto įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Makroekonomonė analizė. Konkurencijos ...
Geodezijos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2014 04 17
Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo sudarymo darbų organizavimas
Užduotis. Įvadas. Objekto fizinė – geografinė charakteristika. Geodezinio pagrindo techninės charakteristikos. Esamas valstybinis geodezinis pagrindas. Horizontalusis geodezinis pagrindas. Aukščių geodezinis pagrindas. Geodezinių atramos ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 05 27
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema