Geodezija (24)

713 dokumentų
Vieno dydžio nevienodo tikslumo matavimo rezultatų matematinis apdorojimas
Bazinės linijos matavimo rezultatų apdorojimas. Linijos. Matavimų rezultatai Pagal matavimo rezultatus parenkama. Apskaičiuojami skirtumai. Apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojama apvalinimo paklaida. Nustatoma išmatuotos ...
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2018 03 29
Vietovės geografinių koordinačių nustatymas
,, Skrudaliena” vietovės geografinių koordinačių nustatymas. Pradiniai duomenys Topografinis žemėlapis M 1 200 Nomenklatūra N-35-III (ZarasaiDarbo tikslas Gebėti analizuoti įvairių mastelių topografiniuose žemėlapiuose, taško ar ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 01 19
Vietovės nužymėjimas ir parengiamieji darbai
Vietovės nužymėjimas ir parengiamieji darbai.
Geodezijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2017 09 19
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas projektas
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas. Darbo tikslas. Klimatinis žemlapis. Žemėlapio matematinio pagrindo analizė. Žemėlapio kompanuotė. Žemėlapio paskirtis. Kartografinis vaizdas. Semiotinė analizė. Lietuvos žemėlapis. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 02 22
Žemėlapių matematinis pagrindas
Žemės forma. Elipsoido orientavimas. Žemės forma. Elipsoido paplokštumas apskaičiuojamas. Žemės elipsoidas. Žemės elipsoido elementai. Geografinės koordinatės. Geografinė platuma. Geografinė ilguma. Žemės paviršiaus ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2017 11 29
Žemės Elipsoidas
G17 1 studentas. Dėstytoja lina kuklienė. Žemės forma. Sukimosi elipsoido paviršiaus atvaizdavimo plokštumoje principai.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 02 22
Žemės elipsoidas Geografinė platuma ir ilguma
Įvadas. Elipsoidas. Žemės elipsoido brėžinys. išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 02 17
Žemės elipsoidas referatas
Įvadas. Žemės elipsoidas – ties ašigaliais suplotas rutulys. Darbo objektas - Žemės elipsoidas. Darbo tikslas – išnagrinėti žemės elipsoidą. Darbo uždaviniai. Nubraižyti žemės elipsoidą. Išanalizuoti žemės elipsoido ...
Geodezijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 04 25
Žemės fondo palyginimas Klaipėda - Vilnius
Įvadas. Klaipėdos apskrities socialinė, ekonominė ir kultūrinė situacija. Ekonominė situacija. Kultūrinė situacija. Socialinė situacija. Vilniaus apskrities socialinė, ekonominė ir kultūrinė situacija. Ekonominė situacija. ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2016 05 16
Žemės gravitacijos laukas. Darbo tikslas išanalizuoti Žemės gravitacijos lauką. Žemės gravitacijos lauką veikiantys veiksniai. Žemės gravitacijos lauko svarba geodezijoje. Žemės gravitacinio lauko kosminiai tyrinėjimai. Gravitacijos ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 01 04
Žemės išteklių informacinių sistemų konspektas
Klasikinio ir daugiafunkcinio žemės kadastro sąvokos. Žemės registras , skirtingos žemės registravimo sistemos. Apibūdinkite “ Torenso sistemą ”, kuo ji skyrėsi nuo anksčiau egzistavusių. *. Kokios yra nekilnojamojo turto registro ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 03 05
Žemės kondolidacijos projekto rengimo ir taikymo procesas
Įvadas. Konsolidacijos projektų rengimo metodikos analizė. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ištraukos parengimas. Parinktos vietos konsolidacijos projektui rengti analizė. Kelių projektavimas. Konsolidacijos projekto plano ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 11 04
Žemės konsolidacijos projektų rengimas ir įgyvendinimas
Įvadas. Žemės konsolidacija. Žėmės konsolidacijos pradžia. Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo. Taisyklės. Sprendimo dėl tikslingumo rengti projektą priėmimas. Projekto įgyvendinimas. Išvados.
Geodezijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 11 12
Žemės matavimai
Įvadas. Bendroji dalis. Veiklos Valstybiniame Miškotvarkos Institute praktikos metu aprašymas. Žemės sklypų kadastriniai matavimai. Praktikos metu atlikti kadastriniai matavimai. Pastabos apie Valstybinį Miškotvarkos Institutą, profesinės ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 05 16
Žemės naudojimo analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Panevėžio rajonas. Panevėžio rajono žemės ūkio paskirties analizė. Žemės ūkio paskirties žemės kaita. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 07
Žemės naudojimo ypatumai sodų bendrijų teritorijose
Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Išvados. Literatūra.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 01 31
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams paimamo proceso vertinimas
Terminų paaiškinimų sąrašas. Įvadas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams paimamo proceso vertinimas. Paimtos visuomenės poreikiams žemės projektų viešinimas. Išvados. Informacijos ...
Geodezijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2019 03 04
Žemės sklypas tarpinis atsiskaitymas konspektas
Tarpinio atsiskaitymo atsakymai. Tarpinio atsiskaitymo atsakymai. Tarpinio atsiskaitymo atsakymai. Tarpinis atsiskaitymo atsakymai. Tarpinis atsiskaitymo atsakymai.
Geodezijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2017 04 28
Žemės sklypo formavimo reikalavimų analizė
Žemės sklypo formavimo reikalavimų analizė. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo atlikimui naudojami inovatyvūs metodai. Sklypų formavimo ir pertvarkymo principai. Žemės sklypai turi būti racionalių ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2018 07 19
Žemės sklypo ribų paženklinimas
Įvadas. Ribų paženklinimo taisyklės. Riboženklių standartai. Planų braižymas geomap 2017 programa. Piketų tvarkymas. Komunikacijų braižymas. Lentelių užkrovimas ir pildymas. Bylos sudarymas programa byla. Išvados. Informacijos ...
Geodezijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 11 28
Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas
Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas AKTAS. Žemės sklypo ribos nustatytos savininkui. Analizė. Žemės sklypo ribas paženklino ir riboženklių įtvirtinimo vietas pažymėj. Nustatant žemės sklypo ribas, buvo kviesti ...
Geodezijos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 11 02
Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarka ir reikalavimai
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Kadastro duomenų surinkimas. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos sudarymas. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 01 08
Žemės sunkio laukas
Įvadas. Žemės sunkio lauko svarba. Žemės normalinis sunkio laukas. Normaliojo sunkio lauko parinkimas. Vienalytis normalinis laukas. Sunkio matavimai. Sunkio pagreičio matavimai. Gravimetriniai žemėlapiai. Gravimetriniai tinklai. Sunkio ...
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 01 15
×