Geodezija (24)

759 dokumentai
Rekreacinės teritorijos
Rekreacinės teritorijos. Kas numatyta padaryti? Plėtoti rekreacinį Pajūrio. Rekreacinių teritorijų diferencijavimas. Rekreacinio aptarnavimo centrai. Pagal arealų patrauklumo kategorijas ir rekreacinės plėtros potencialą nustatyta, kad. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 01 05
Riboženklių tikslumas analizė
Ir jų tikslumą. Riboženklių apsaugos instrukcija. Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės. Riboženklių standartai. Matavimų planavimas ir matavimai. Žemės sklypų riboženklių tikslumo analizė. Tikrinimui atrinkti Molėtų rajono ...
Geodezijos analizės, Analizė, 14 puslapių
2017 05 10
Rokiškio rajono dirvožemio apžvalga
Įvadas. Uždaviniai. Dėstymas. Išsiaiškinti geomorfologinę vietovės charakteristiką(Lietuvos dirvožemio raj. ), dirvodarines uolienas. Aptarti vietovės dirvožemius. (grupė, sistematiniai vienetaiAptarti dirvožemio granuliometrinė ...
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 04 30
Semiometrija
Suvokimo žemėlapio sudarymas. angl. - Brand Mapping. Suvokimo žemėlapis. Kur naudojamas suvokimo žemėlapis? Suvokimo žemėlapio sudarymo procedūra. Skalės. Atributų vidurkis kiekvienam prekės ženklui. Semiometrie metodas. Metodo esmė ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 05 19
Si sistema (2)
Įvadas. Fizikinių dydžių vienetų sistemos. Matai senovėje. Pagrindiniai SI sistemos vienetai. SI sistemoje vartojami priešdėliai. Išvestiniai SI sistemos vienetai. Išvados. Naudota literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 05 26
Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto registro rodiklių analizė
Šilalės rajonos savivaldybės nekilnojamojo turto registro rodiklių analizė. Darbo tikslas ir uždaviniai savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo uždaviniai. TEORINĖ DALIS Nekilnojamojo turto kadastras. Nekilnojamojo turto rūšys. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 01 09
Šilutės rajono savivaldybės žemėlapio analizė
Ortofotografinis žemėlapis. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinys. Apleistos žemės. Saugomų teritorijų kadastro duomenys. Miškų kadastro duomenys. Kultūros vertybių registras. Ekologinių ūkių ...
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 12 18
Skaitmeninio nivelyro geometrinių salygų tikrinimas
Praktinis darbas Nr. Skaitmeninio nivelyro geometrinių salygų tikrinimas. Darbo esmė ir eiga. Sferinio gulsčiuko rektifikavimas. Kolimacinės paklaidos tikrinimas. Metodas B.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 01 10
Skaitmeninio plano rengimas praktikos ataskaita
Darbo eiga. Techniniai duomenys. MM. Klasikinė prizmė. Koordinačių žiniaraštis. Duomenys iš tachometro.
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 01 13
Skaitmeninio stereoskopinio modelio sudarymas ir stereoskopiniai matavimai
Skaitmeninio stereoskopinio modelio sudarymas ir stereoskopiniai matavimai. Darbą atliekame su skaitmenine programine fotogrametrinė sistema „LISA“ (programa yra diskelyje knygoje W. Linder „Digital fotogrametry“ Duota. Darbo eiga.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 01 21
Skaitmeninis fotogrametrinis kartografavimas
Įvadas. Fotonuotraukų taisymas ,,tcc distortion correct” programa. Naujo projekto kūrimas skaitmeninės programinės įrangos aplinkoje ,,Fotomod 5 Lite” programoje ir skaitmeninių nuotraukų importavimas. Vidinis ir išorinis vaizdų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 04 06
Skaitmeninis mastelis
Skaitmeninis mastelis. Darbo tikslas. Išmokti įvertinti bei taikyti praktikoje įvairius mastelius. Darbo eiga. Pagal lentelėje duotus mastelius apskaičiuokite, kiek metrų vietovėje sudaro 1 cm ir 1 mm atkarpos plane.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2015 01 19
Skaitmeninių žemėlapių analizė bei vertinimas
PRAKTINIS DARBAS Skaitmeninių žemėlapių analizė bei vertinimas Darbo tikslas. Skaitmeninio žemėlapio pavadinimas. PRAKTINIS DARBAS Erdvinių duomenų valdymas internete. Darbo tikslas. Išvados.
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2018 12 12
Sklypo ribų ištiesinimas ir paženklinimas
Sklypo ribų ištiesinimas ir paženklinimas. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Papildoma medžiaga praktinio darbo atlikimui. Praktinio darbo vertinimas. Pažymys ir trumpas žinių ir gebėjimų apibūdinimas. Išsamus žinių ir ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 04 19
Skridimo – fotografavimo žemėlapio projektavimas, aerofotografinių nuotraukų geometrinės savybės
Savarankiško darbo užduotis. Skridimo – fotografavimo žemėlapio projektavimas , aerofotografinių nuotraukų. Geometrinės savybės tyrimas. Kaunas , 2015 Įvadas. Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo uždaviniai. Skridimo ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 20
Skridimo fotografavimo projekto skaičiavimas, projektavimas
Skridimo fotografavimo projekto skaičiavimas, projektavimas. Dalyko tikslas. Darbo tikslas suprojektuoti skridimo fotografavimo žemėlapį. Darbo uždaviniai. Ojektiniai duomenys. Projektiniai skaičiavimai. Įvertinti atliktą darbą ir ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 10 17
Sodo namo įteisinimo procedūra ir mainų sutarties sudarymas
Savokos. Santrauka. Įvadas. Objekto tyrimo metodika. Mokslinės ir profesinės literatūros apžvalga. Reglamentuojamų dokumentų apžvalga. Gyvenamo namo įteisinimas. Mainų sutartis. Analitinė dalis. Pastato kadastriniai matavimai. Pastato ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 02 21
Statinio aukščio nustatymas
Statinio aukščio nustatymas. praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo atlikimui naudojami metodai. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Papildoma medžiaga praktinio darbo atlikimui. Statinio aukščio ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 01 29
Statinių deformacijos tyrimas
Statinių deformacijų tyrimas. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo atlikimui naudojami metodai. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Papildoma medžiaga praktinio darbo atlikimui. Statinio nuosėdžių ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2019 04 04
Stereoefekto gavimo būdai
Praktinis darbas nr. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo atlikimui naudojami inovatyvūs metodai. Praktinio darbo vertinimas. Pateikiami pradiniai duomenys. Darbo eiga. Stereoefekto gavimas stereoskopo pagalba. Eksperimentiniai ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 04 06
Sunkio laukas
Sunkio laukas. Šiuolaikinį geodezinį pagrindą sudaro geodeziniai tinklai. Geodezinis pagrindas reikalingas darant topografines nuotraukas ir kitus žemės matavimo darbus. Matavimo informacinė sistema. Matavimo informacinė sistema – tai ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 04
Svorio centro koordinačių skaičiavimas
Skaičiuojamas svorio centro koordinatės. Skaičiuojami trasformavimo parametrai. Tinklų tarpusavio atitikčiai įvertinti , apskaičiuojamos identiškų taškų , kurių koordinatės žinomos abiejose sistemose koordinatės. Įvertinamas ...
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 04 13
Taikomoji geodezija, praktinis darbas
Praktinis darbas nr. Trasos išilginio ir skersinio profilio sudarymas. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Trasos niveliavimas ir niveliavimo žurnalo skaičiavimas. Tarpinių taškų altitudžių skaičiavimas. Trasos išilginio ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2019 06 14
Taško koordinačių nukėlimas nuo taško M į tašką B
Taško koordinačių nukėlimas nuo taško M į tašką B.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 12 03
Taško koordinačių nukėlimas nuo taško m į tašką b (2)
Taško koordinačių nukėlimas nuo taško m į tašką b. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo atlikimui naudojami inovatyvūs metodai. Praktinio darbo vertinimas. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 puslapiai
2016 01 10
Taško koordinavimas matuojant dvi kryptis ir dvi kraštines
Taško koordinavimas matuojant dvi kryptis ir dvi kraštines. Tikslas apskaičiuoti taško koordinates, kai duotis dvi krytys ir dvi kraštinės. Užduotys. Apskaičiuoti atraminių punktų A ir B koordinates sąlyginėje sistemoje. Rasti mastelio ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 08 10
Teksto ir grafikos pateikimas žemėlapyje
Išmokaus pakeisti restoranų ir miestų užrašų simbolius spalvą ir dydį naudojant Placement Properties. Atlikau užrašų matomumo pakeitimus. Padariau aiškiau matomus restoranų pavadinimus pakeičiau užrašų vietą prie sutartinio ...
Geodezijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2017 01 24
Telšių savivaldybės žemės fondo analizė
Geografiniai, administracinio padalijimo, demografiniai ir ekonominiai Geografiniai, administracinio padalijimo, demografiniai ir ekonominiai duomenys. Žemės fondo ir žemės rinkos duomenys.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 04 16
Teniso aikštyno įrengimas
Užduoties identifikavimo numeris Užduoties pavadinimas. Teniso aikštyno reklama. Parengimas teniso aikštyno atidarymui. Išteklių pavadinimai Ištekliaus tipas Maksimali ištekliaus panaudojimo galimybė Valandinis įkainis , Eur val. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 05 03
Teodolitinio ėjimo metu atsirandančios paklaidos ir jų analizė
Raktažodžiai Teodolitas paklaida, matavimo dydziu vienetas Įvadas. Kad matavimo rezultatus mažiau įtakotų paklaidos , naudojami tokie veiksmai. Atsitiktine paklaida Atsitiktine paklaida.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 12 18
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!