Geodezija (26)

809 dokumentai
Širvintų rajono kraštovaizdžio kaitos analizė 2013 - 2019 metais
Širvintų rajono kraštovaizdžio kaitos analizė 2013-2019 metais. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tikslas - išnagrinėti. Pagrindinės sąvokos. Gamtinis kraštovaizdis– dėl gamtinių procesų įtakos atsiradęs ir tebesiformuojantis ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 02 18
Skaitmeninio nivelyro geometrinių salygų tikrinimas
Praktinis darbas Nr. Skaitmeninio nivelyro geometrinių salygų tikrinimas. Darbo esmė ir eiga. Sferinio gulsčiuko rektifikavimas. Kolimacinės paklaidos tikrinimas. Metodas B.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 01 10
Skaitmeninio plano rengimas praktikos ataskaita
Darbo eiga. Techniniai duomenys. MM. Klasikinė prizmė. Koordinačių žiniaraštis. Duomenys iš tachometro.
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 01 13
Skaitmeninio stereoskopinio modelio sudarymas ir stereoskopiniai matavimai
Skaitmeninio stereoskopinio modelio sudarymas ir stereoskopiniai matavimai. Darbą atliekame su skaitmenine programine fotogrametrinė sistema „LISA“ (programa yra diskelyje knygoje W. Linder „Digital fotogrametry“ Duota. Darbo eiga.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 01 21
Skaitmeninių žemėlapių analizė bei vertinimas
PRAKTINIS DARBAS Skaitmeninių žemėlapių analizė bei vertinimas Darbo tikslas. Skaitmeninio žemėlapio pavadinimas. PRAKTINIS DARBAS Erdvinių duomenų valdymas internete. Darbo tikslas. Išvados.
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2018 12 12
Sklypo ribų ištiesinimas ir paženklinimas
Sklypo ribų ištiesinimas ir paženklinimas. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Papildoma medžiaga praktinio darbo atlikimui. Praktinio darbo vertinimas. Pažymys ir trumpas žinių ir gebėjimų apibūdinimas. Išsamus žinių ir ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 04 19
Skridimo – fotografavimo žemėlapio projektavimas, aerofotografinių nuotraukų geometrinės savybės
Savarankiško darbo užduotis. Skridimo – fotografavimo žemėlapio projektavimas , aerofotografinių nuotraukų. Geometrinės savybės tyrimas. Kaunas , 2015 Įvadas. Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo uždaviniai. Skridimo ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 20
Skridimo fotografavimo projekto skaičiavimas, projektavimas
Skridimo fotografavimo projekto skaičiavimas, projektavimas. Dalyko tikslas. Darbo tikslas suprojektuoti skridimo fotografavimo žemėlapį. Darbo uždaviniai. Ojektiniai duomenys. Projektiniai skaičiavimai. Įvertinti atliktą darbą ir ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 10 17
Sodo namo įteisinimo procedūra ir mainų sutarties sudarymas
Savokos. Santrauka. Įvadas. Objekto tyrimo metodika. Mokslinės ir profesinės literatūros apžvalga. Reglamentuojamų dokumentų apžvalga. Gyvenamo namo įteisinimas. Mainų sutartis. Analitinė dalis. Pastato kadastriniai matavimai. Pastato ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 02 21
Stereoefekto gavimo būdai
Praktinis darbas nr. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo atlikimui naudojami inovatyvūs metodai. Praktinio darbo vertinimas. Pateikiami pradiniai duomenys. Darbo eiga. Stereoefekto gavimas stereoskopo pagalba. Eksperimentiniai ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 04 06
Sunkio laukas
Sunkio laukas. Šiuolaikinį geodezinį pagrindą sudaro geodeziniai tinklai. Geodezinis pagrindas reikalingas darant topografines nuotraukas ir kitus žemės matavimo darbus. Matavimo informacinė sistema. Matavimo informacinė sistema – tai ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 04
Svorio centro koordinačių skaičiavimas
Skaičiuojamas svorio centro koordinatės. Skaičiuojami trasformavimo parametrai. Tinklų tarpusavio atitikčiai įvertinti , apskaičiuojamos identiškų taškų , kurių koordinatės žinomos abiejose sistemose koordinatės. Įvertinamas ...
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 04 13
Taikomoji geodezija, praktinis darbas
Praktinis darbas nr. Trasos išilginio ir skersinio profilio sudarymas. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Trasos niveliavimas ir niveliavimo žurnalo skaičiavimas. Tarpinių taškų altitudžių skaičiavimas. Trasos išilginio ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2019 06 14
Taško koordinačių nukėlimas nuo taško M į tašką B
Taško koordinačių nukėlimas nuo taško M į tašką B.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 12 03
Taško koordinačių nukėlimas nuo taško m į tašką b (2)
Taško koordinačių nukėlimas nuo taško m į tašką b. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo atlikimui naudojami inovatyvūs metodai. Praktinio darbo vertinimas. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 puslapiai
2016 01 10
Taško koordinavimas matuojant dvi kryptis ir dvi kraštines
Taško koordinavimas matuojant dvi kryptis ir dvi kraštines. Tikslas apskaičiuoti taško koordinates, kai duotis dvi krytys ir dvi kraštinės. Užduotys. Apskaičiuoti atraminių punktų A ir B koordinates sąlyginėje sistemoje. Rasti mastelio ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 08 10
Teksto ir grafikos pateikimas žemėlapyje
Išmokaus pakeisti restoranų ir miestų užrašų simbolius spalvą ir dydį naudojant Placement Properties. Atlikau užrašų matomumo pakeitimus. Padariau aiškiau matomus restoranų pavadinimus pakeičiau užrašų vietą prie sutartinio ...
Geodezijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2017 01 24
Teniso aikštyno įrengimas
Užduoties identifikavimo numeris Užduoties pavadinimas. Teniso aikštyno reklama. Parengimas teniso aikštyno atidarymui. Išteklių pavadinimai Ištekliaus tipas Maksimali ištekliaus panaudojimo galimybė Valandinis įkainis , Eur val. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 05 03
Teodolitinio ėjimo metu atsirandančios paklaidos ir jų analizė
Raktažodžiai Teodolitas paklaida, matavimo dydziu vienetas Įvadas. Kad matavimo rezultatus mažiau įtakotų paklaidos , naudojami tokie veiksmai. Atsitiktine paklaida Atsitiktine paklaida.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 12 18
Teritorijų planavimas Rokiškio rajono savivaldybėje
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2020 04 23
Teritorijų planavimo įstatymas ir jo taikymas
Teritorijų planavimo įstatymas ir jo taikymas. Aplinka. Socialinė. Planų rūšys ir hierarchija Lietuvoje ir es. Planai, turintys teisines pasekmes fiziniams ir juridiniams asmenims. Pasekmės. Stichiška urbanizacija, neracionalus žėmės ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2019 03 21
Teritorijų planavimo kursinis darbas
Įvadas. Parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertė. Žemės įvertinimo metodikos taikymas. Parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 06 14
Teritorijų planavimo praktiniai darbai: Erdvinis planavimas
Kauno rajono savivaldybės, raudondvario apylinkės, senūjų bernatonių kaimo dalies bendrojo plano sprendiniai. Aiškinamasis raštas. Bendri duomenys. Esamos būklės analizė. Sprendiniai. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2020 05 04
Tiesioginė kampinė sankirta
Tiesioginė kampinė sankirta. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo atlikimui naudojami inovatyvūs metodai. Praktinio darbo vertinimas. Trumpas žini ų ir Išsamus žini ų ir supratimo apibūdinimas gebėjimų. ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2018 01 19
Topcon optiniai nivelyrai
Topcon optinių nivelyrų serija AT. Topcon AT B4 – populiariausias optinis nivelyras. Topcon AT B3 – precizinis nivelyras už prieinamą kainą. Topcon AT B2 – optinis nivelyras preciziniams matavimams.
Geodezijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2018 06 20
Topografija ir kartografija
Geodezijos tyrimų svarbiausios sritys. Pagal tyrimų sritis. Pagal tyrimams naudojamus metodus. Svarbiausi markšeiderystės tikslai. Topografijos ir geodezijos skirstymas. Naudojami šie būdai. Tektoninių judesių greičiai Lietuvoje. Pagal ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2019 10 11
Topografija: atsakymai ir klausimai
Topografinių planų žemėlapių skaidymas (LKS-94 koordinačių sistemoje) lapais bazinis žemėlapio mastelis M 1:10000. – Topografinių planų žemėlapių skaidymas (LKS-94) lapais, bazinis žemėlapio mastelis N 1:1000. Lietuvos ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 10 11
Topografijos kontrolinio darbo klausimai ir atsakymai
Topografija. Kontrolinio klausimai Kas yra lygio paviršius. Kokia yra Žemės formą? Kas yra elipsoidinis aukštis? Kas yra absoliutinis aukštis ir absoliutinė aukščių sistema. Koks aukštis vadinamas sąlyginių aukščiu. Kas yra ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 01 14
Topografijos pagrindai
Niveliavimas tai. Kuo skiriasi nivelyras nuo teodolito? Geometrinis niveliavimas. Prietaisas - NIVELYRAS Kokius žinote niveliavimo būdus? Trigonometrinis niveliavimas Prietaisas – TEODOLITAS. Barometrinis niveliavimas Prietaisas – ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 05 17
Topografinių nuotraukų ypatumai
Savarankiškas darbas baigiamojo darbo sąvokų ir įvadinės dalies parengimas bei pristatymas. Duomenų rinkimo bei analizės metodai. Topografinių duomenų bazė . Topografinių žemėlapių nomenklatūra . Žemėlapio arba plano mastelis. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 05 08
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo