Geodezija (3)

707 dokumentai
Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys
Įvadas. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paskirtis. Valstybiniai erdviniai duomenų rinkiniai. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra. Žemės informacinės sistemos. Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M1 ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 03 31
Geodezijos špera konspektas
Įvadas. Koardinačių sistema ir linijų oreantavimas. Taško koordinatės. Topografiniai planai ir ir žemėlapiai. Kampų matavimas. Atstumų matavimas. Niveliavimas. Matavimo klaidų teorijos pagrindai. Inžineriniai geodeziniai matavimai. ...
Geodezijos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 04 24
Geodeziniai tinklai
Įvadas. Geodeziniai punktai, jų vietos parinkimas ir apsauga. Geodezinis tinklas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 01 05
Geoinformacinės sistemos Gis
Geoinformacinės sistemos. Geografiniai duomenys. Geografinė informacinė sistema. Gis komponentai. Duomenų vaizdavimo modeliai, skaitmeniniai duomenys. Grafinis objektų vaizdavimas. Rastrinis modelis. Vektorinis modelis. Rastrinės — ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2014 11 19
Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Plotų niveliavimas. Ploto niveliavimas kvadratais. Aikštelės niveliavimas. Aikštelės nužymėjimas. Žemės paviršiaus ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas. Niveliavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 08 02
Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo sudarymo darbų organizavimas
Užduotis. Įvadas. Objekto fizinė – geografinė charakteristika. Geodezinio pagrindo techninės charakteristikos. Esamas valstybinis geodezinis pagrindas. Horizontalusis geodezinis pagrindas. Aukščių geodezinis pagrindas. Geodezinių atramos ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 05 27
Geodezijos lauko praktika
Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos darbas nr. Geodezijos mokomosios praktikos ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 11 02
Hipoteka, jos samprata
Įvadas. Hipotekos samprata ir objektas. Hipotekos rūšys. Hipotekos įregistravimas ir perleidimas. Hipotekos registras. Hipotekos įkeitimas, teisė ir sutartis. Atvirkštinė hipoteka. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 02 17
Navstar valdymo ir kontrolės segmento analizė
Navstar valdymo ir kontrolės segmento analizė. Paveikslai. Lentelės. Užduotis. Įžanga. Navstar sistema. Navstar valdymo ir kontrolės segmentas. Pirmoji praktinė užduotis. Antroji praktinė užduotis. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 05 03
Statinių kadastriniai matavimai
Įvadas. Nekilnojamojo turto kadastro sistema. statinių klasifikavimas. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų surinkimas. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 10 14
Žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas
Baigiamojo darbo tema. Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos privataus žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Teorinis pagrindas ...
Geodezijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 puslapis
2015 04 30
Detaliojo plano rengimas
Geodezijos diplominis bakalauras. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo ypatumai. Baigiamasis darbas. Anotacija. Annotation. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas su paaiškinimais. ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2013 05 22
Kartografijos pirmo tarpinio klausimai ir atsakymai
7,5( 2 atsiliepimai )
Ką vadiname kartografiją. Kas yra žemėlapis? Radvilos LDK žemėlapis. Žemėlapių leidyba tarpukaryje. Seniausias Lietuvos kartografinis vaizdas. Geografiniai žemėlapiai ir jų klasifikacija. Teminiai žemėlapiai. Specialieji žemėlapiai. ...
Geodezijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 08 10
Šilumos tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Įvadas. Šilumos tinklai. Šilumos tinklų įrengimo bendrieji reikalavimai. Šilumos tinklų priežiūros (eksplotavimo) bendrieji reikalavimai. Šilumos tinklų vamzdynų atidavimas naudoti vandens vamzdynai. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 36 puslapiai
2013 12 11
Matavimo vienetai
Įvadas. Matavimo vienetai. Matavimų klasifikacija. Matavimų metodai. Matavimų priemonės. Matavimo paklaidų klasifikacija. Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (si) matavimo vienetų naudojimo lietuvos respublikoje tvarka. Išvados.
Geodezijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 03 06
Namų valdos įregistravimas ir įkeitimas
Santrauka. Įvadas. Nekilnojamojo turto registro esmė ir struktūra. Nekilnojamojo turto registro duomenys. Žemės sklypo įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Statinių registravimas nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 01 23
Žemės sklypų gyvenamajai statybai rinkos tyrimas Klaipėdos mieste
Įvadas. Nekilnojamasis turtas. Nekilnajamojo turto rinka 2015 m. Lietuvoje. Naujos statybos butų rinka. Metų mėnesinės ataskaitos. Miestiečiai keliasi į priemiesčius. Stebimas atsigavimas žemės sklypų pardavime. Sulėtėjęs ...
Geodezijos analizės, Analizė, 17 puslapių
2017 01 02
Žemės sklypų kadastriniai matavimai praktikos ataskaita
Įvadas. Žemės sklypų kadastriniai matavimai. Kadastrinių matavimų atlikimo tvarka. Matavimo rezultatų apdorojimas ir tikslumo įvertinimas. Kadastrinių matavimų dokumentacijos sutvarkymas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 01 06
GPNS istorija, sandara ir matavimų metodika
Įvadas. Gpns istorija. Gpns sandara. Gpns matavimų metodika. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 02 10
Navigaciniai GPNS prietaisai
Įvadas. Navigacinės sistemos sandara. Kosminis segmentas. Valdymo segmentas. Vartotojo segmentas. Gpns navigacija ir jos rūšys. Automobilinė navigacija. Motociklo navigacija. GPNS vandens navigacija. GPS perkeliama navigacija. Tmc – gpns ...
Geodezijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 09 11
Nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymas pagal masinio vertinimo žemėlapius
Įvadas. Aprašoji dalis. Savarankiško darbo užduotis nr. Verčių zonos planas ir vertinimo modelis. Žemės sklypo vidutinės rinkos vertės apskaičiavimas. Vidutinės rinkos vertės skaičiavimo metodikos paaiškinimas. Išvada. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 04 01
Teodolitinio ėjimo taškų koordinačių skaičiavimas ir plano parengimas
Tema. Uždarojo teodolitinio ėjimo taškų koordinačių skaičiavimas ir plano parengimas. Tikslas. Išmokti skaičiuoti uždaro teodolitinio ėjimo taškų koordinates, parengti planą nurodytu masteliu, gebėti daryti išvadas apie atliktų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 09 12
Žemės sklypų gyvenamajai statybai rinkos tyrimas Kauno rajone
Įvadas. Bendrosios nekilnojamo turto nuostatos. Nekilnojamojo turto tikslinė naudojimo paskirtis. Masinis vertinimas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių žemėlapius. Lietuvos nekilnojamojo turto rinka. Lietuvos nekilnojamojo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 12
Kadastriniai matavimai magistrinis
Kadastrinių matavimų analizė kauno rajone. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Kadastrinių matavimų reikalavimai. Žemės sklypų formavimas. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bendrieji ...
Geodezijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2014 05 06
Kaimo plėtra Lietuvoje
Kaimo plėtros įgyvendinimas lietuvoje. Įvadas. Kryptis „žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“. Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Jaunųjų ūkininkų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 13
Geodezijos 3 namų darbas. Vertikalus statybinės aikštelės projektavimas
Užduotis: nustatyti horizontalios aikštelės projektinę altitudę, išlaikant žemės darbų balanso sąlygą. Sudaryti žemės darbų kartogramą m. :. Išeities duomenimis šiam darbui atlikti yra pirmo darbo ploto niveliavimo planas. ...
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2011 12 27
Geodezinis pagrindas
Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Geodezinis pagrindas. Geodezinio pagrindo paskirtis ir naudojimas. Lietuvos geodezinis pagrindas. Geodezinio pagrindo skirstymas. Horizontalusis geodezinis pagrindas. Aukščio ...
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 04 16
Geografinės informacinės sistemos referatas
Geografinės informacinės sistemos. Skaitmeninio žemėlapio ir atributinių duomenų formavimas. Skaitmeninio žemėlapio geoobjektų sluoksnių kūrimas. Atributinių duomenų lentelių formavimas geoobjektų sluoksniams. Duomenų rinkimas iš ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 14
Gruntinio vandens apsauga
Įvadas. Požeminiai vandenys. Požeminio vandens taršos šaltiniai. Požeminio vandens apsauga. Išvados. Literatūra. Žmonių gyvenimas ir išgyvenimas priklauso nuo vandens. Daugėjantn pasaulio gyventojų, švaraus vandens poreikis didėja. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 03
Metodologijos egzaminui
Darbo objektas. Darbo tikslas. Liter. Saltinio analizė. Tyrimo metodai. Liter. Apžvalgos skyriai gali būti trejopi. Teksto uzdavinys. Inforimacijos saraso sudarymo salygos. Pazinimo proceso elementai. Pazinimo tikslas. Pazinimo budai. Pazinimo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 02 22
×