Geodezija (3)

809 dokumentai
Geografinės informacinės sistemos referatas
Geografinės informacinės sistemos. Skaitmeninio žemėlapio ir atributinių duomenų formavimas. Skaitmeninio žemėlapio geoobjektų sluoksnių kūrimas. Atributinių duomenų lentelių formavimas geoobjektų sluoksniams. Duomenų rinkimas iš ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 14
Kadastriniai matavimai verslo planas
Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė veikla. Verslo raida. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Projekto įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Makroekonomonė analizė. Konkurencijos ...
Geodezijos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2014 04 17
Kėdainių savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Žemės fondas. Žemės fondo sudėtis ir naudojima. Kėdainių savivaldybės žemės fondas. Valstybinės žemės kėdainių savivaldybėje analizė. Privačios žemės kėdainių savivaldybės analizė. ...
Geodezijos analizės, Analizė, 20 puslapių
2015 05 06
Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo sudarymo darbų organizavimas
Užduotis. Įvadas. Objekto fizinė – geografinė charakteristika. Geodezinio pagrindo techninės charakteristikos. Esamas valstybinis geodezinis pagrindas. Horizontalusis geodezinis pagrindas. Aukščių geodezinis pagrindas. Geodezinių atramos ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 05 27
Geodezijos špera konspektas
Įvadas. Koardinačių sistema ir linijų oreantavimas. Taško koordinatės. Topografiniai planai ir ir žemėlapiai. Kampų matavimas. Atstumų matavimas. Niveliavimas. Matavimo klaidų teorijos pagrindai. Inžineriniai geodeziniai matavimai. ...
Geodezijos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 04 24
Glonass palydovinės sistemos analizė
Savarankiško darbo užduotis. Geodezinių matavimo rezultatų apdorojimas. Savarankiško darbo duomenys, reikalavimai. Savarankiškame darbe pademonstruoti profesines kompetencijas. Savarankiškas darbas atliekamas naudojantis moksline medžiaga, ...
Geodezijos analizės, Analizė, 14 puslapių
2014 02 05
Matavimo vienetai
Įvadas. Matavimo vienetai. Matavimų klasifikacija. Matavimų metodai. Matavimų priemonės. Matavimo paklaidų klasifikacija. Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (si) matavimo vienetų naudojimo lietuvos respublikoje tvarka. Išvados.
Geodezijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 03 06
Topografija
Įvadas. Pagrindinė dalis. Koordinačių sistemos. Lietuvos koordinačių sistema lks. Pasaulio koordinačių sistema wgs. Svarbiausi wgs parametrai. Koordinačių sistemos kartografijoje. Universali skersinė cilindrinė merkatoriaus projekcija ...
Geodezijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 10
Kadastriniai matavimai magistrinis
Kadastrinių matavimų analizė kauno rajone. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Kadastrinių matavimų reikalavimai. Žemės sklypų formavimas. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bendrieji ...
Geodezijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2014 05 06
5 dirbtiniai palydovai
Dirbtinių žemės palydovų analizė. LituanicaSAT-1 palydovas. Sputnik-1 palydovas. Terra palydovas. Grace palydovai. NROL-32 palydovas. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 09 12
Baigiamosios praktikos ataskaita VĮ ,,Valstybės žemės fondas”
Įvadas. VĮ ,,Valstybės žemės fondas” veiklos aprašymas. Įmonės atliekamų darbų apžvalga. Įmonės ar padalinio vadovo funkcijos, darbų organizavimas ir pasiskirstymas. Geodeziniai matavimo prietaisai, kuriais atliekami matavimai, jų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2014 05 16
Gps sutankinamojo tinklo projektas
Santrauka. Įvadas. Teisinių ir normatyvinių dokumentų techninės literatūros analizė. Vietovės fizinių-geografinių sąlygų analizė. Duomenų apie esamą geodezinį pagrindą surinkimas ir analizė. Punktų parinkimo GPS matavimams ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 01 15
Gruntinio vandens apsauga
Įvadas. Požeminiai vandenys. Požeminio vandens taršos šaltiniai. Požeminio vandens apsauga. Išvados. Literatūra. Žmonių gyvenimas ir išgyvenimas priklauso nuo vandens. Daugėjantn pasaulio gyventojų, švaraus vandens poreikis didėja. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 03
Koordinačių sistemos
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Geografinės koordinatės. Astronominių koordinačių sitemos. Geodezinės (elipsoidinės) koordinatės. Koordinačių sistemos geodezijoje. Stačiakampės koordinatės. Polinės koordinatės. Lietuvos koordinačių sistema (LKS 94). ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 12 31
Navstar valdymo ir kontrolės segmento analizė
Navstar valdymo ir kontrolės segmento analizė. Paveikslai. Lentelės. Užduotis. Įžanga. Navstar sistema. Navstar valdymo ir kontrolės segmentas. Pirmoji praktinė užduotis. Antroji praktinė užduotis. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 05 03
Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Plotų niveliavimas. Ploto niveliavimas kvadratais. Aikštelės niveliavimas. Aikštelės nužymėjimas. Žemės paviršiaus ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas. Niveliavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 08 02
Žaliavų tūrių skaičiavimai ir žemėlapių sudarymas
Įvadas. Geoinformacinės sistemos sąvoka ir jų pritaikymo galimybės. Pagrindinės GIS pritaikymo galimybės. GIS naudojami duomenų modeliai (vektorinis, rastrinis). Masių tūrių matavimo ir skaičiavimo metodai panaudojant šiuolaikines ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 04 07
Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys
Įvadas. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paskirtis. Valstybiniai erdviniai duomenų rinkiniai. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra. Žemės informacinės sistemos. Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M1 ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 03 31
Geodeziniai tinklai
Įvadas. Geodeziniai punktai, jų vietos parinkimas ir apsauga. Geodezinis tinklas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 01 05
Kartografijos pirmo tarpinio klausimai ir atsakymai
7,5( 2 atsiliepimai )
Ką vadiname kartografiją. Kas yra žemėlapis? Radvilos LDK žemėlapis. Žemėlapių leidyba tarpukaryje. Seniausias Lietuvos kartografinis vaizdas. Geografiniai žemėlapiai ir jų klasifikacija. Teminiai žemėlapiai. Specialieji žemėlapiai. ...
Geodezijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 08 10
Teodolitinio ėjimo taškų koordinačių skaičiavimas ir plano parengimas
Tema. Uždarojo teodolitinio ėjimo taškų koordinačių skaičiavimas ir plano parengimas. Tikslas. Išmokti skaičiuoti uždaro teodolitinio ėjimo taškų koordinates, parengti planą nurodytu masteliu, gebėti daryti išvadas apie atliktų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 09 12
Lietaus ir buitinių nuotekų, vandentiekio ir drenažo trasų geodezinio plano sudarymas
8( 2 atsiliepimai )
Klaipėdos rajono kiškėnų kaimo teritorijos dalies lietaus ir buitinių nuotekų, vandentiekio ir drenažo trasų geodezinio plano sudarymas. Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Terminų sąrašas. Įvadas. Įmonės Uab „Topokadma“ ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2016 05 27
Šilumos tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Įvadas. Šilumos tinklai. Šilumos tinklų įrengimo bendrieji reikalavimai. Šilumos tinklų priežiūros (eksplotavimo) bendrieji reikalavimai. Šilumos tinklų vamzdynų atidavimas naudoti vandens vamzdynai. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 36 puslapiai
2013 12 11
Statinių kadastriniai matavimai
Įvadas. Nekilnojamojo turto kadastro sistema. statinių klasifikavimas. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų surinkimas. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 10 14
Aukštoji geodezija savarankiškas darbas
Savarankiško darbo užduotis. Plokštuminių koordinačių susiejimas ir perskaičiavimas. Konforminio koordinačių perskaičiavimo teoriniai principai. Taškų Nr. Vietinė koordinačių sistema ,. LKS 94  koordinačių. X' y'. Pirmos eilės ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 04 13
Baigiamosios profesinės veiklos praktika UAB Geometra
Įvadas. Bendroji dalis. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų apbūdinimas. Techninė įranga. Elektroninis tacheometras Trimble M. GPS Imtuvas Trimble. Duomenų kaupiklis Trimble TSC. Programinė įranga. Darbų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 03 09
Žemėlapiai ir jū nomenklatūra
Žemėlapiai ir jū nomenklatūra. Įvadas. Kas yra žemėlapis? Pagrindinės žemėlapio dalys. Žemėlapių klasifikavimas. Žemėlapių rušys. Kaip sudaromi žemėlapiai. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 21
Žemės sklypų gyvenamajai statybai rinkos tyrimas Kauno rajone
Įvadas. Bendrosios nekilnojamo turto nuostatos. Nekilnojamojo turto tikslinė naudojimo paskirtis. Masinis vertinimas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių žemėlapius. Lietuvos nekilnojamojo turto rinka. Lietuvos nekilnojamojo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 12
Kaimo plėtra Lietuvoje
Kaimo plėtros įgyvendinimas lietuvoje. Įvadas. Kryptis „žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“. Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Jaunųjų ūkininkų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 13
Namų valdos įregistravimas ir įkeitimas
Santrauka. Įvadas. Nekilnojamojo turto registro esmė ir struktūra. Nekilnojamojo turto registro duomenys. Žemės sklypo įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Statinių registravimas nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 01 23
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo