Geodezija (3)

774 dokumentai
Glonass palydovinės sistemos analizė
Savarankiško darbo užduotis. Geodezinių matavimo rezultatų apdorojimas. Savarankiško darbo duomenys, reikalavimai. Savarankiškame darbe pademonstruoti profesines kompetencijas. Savarankiškas darbas atliekamas naudojantis moksline medžiaga, ...
Geodezijos analizės, Analizė, 14 puslapių
2014 02 05
Kadastriniai matavimai magistrinis
Kadastrinių matavimų analizė kauno rajone. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Kadastrinių matavimų reikalavimai. Žemės sklypų formavimas. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bendrieji ...
Geodezijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2014 05 06
Kadastriniai matavimai verslo planas
Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė veikla. Verslo raida. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Projekto įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Makroekonomonė analizė. Konkurencijos ...
Geodezijos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2014 04 17
5 dirbtiniai palydovai
Dirbtinių žemės palydovų analizė. LituanicaSAT-1 palydovas. Sputnik-1 palydovas. Terra palydovas. Grace palydovai. NROL-32 palydovas. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 09 12
Geoinformacinės sistemos Gis
Geoinformacinės sistemos. Geografiniai duomenys. Geografinė informacinė sistema. Gis komponentai. Duomenų vaizdavimo modeliai, skaitmeniniai duomenys. Grafinis objektų vaizdavimas. Rastrinis modelis. Vektorinis modelis. Rastrinės — ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2014 11 19
Gps sutankinamojo tinklo projektas
Santrauka. Įvadas. Teisinių ir normatyvinių dokumentų techninės literatūros analizė. Vietovės fizinių-geografinių sąlygų analizė. Duomenų apie esamą geodezinį pagrindą surinkimas ir analizė. Punktų parinkimo GPS matavimams ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 01 15
Koordinačių sistemos
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Geografinės koordinatės. Astronominių koordinačių sitemos. Geodezinės (elipsoidinės) koordinatės. Koordinačių sistemos geodezijoje. Stačiakampės koordinatės. Polinės koordinatės. Lietuvos koordinačių sistema (LKS 94). ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 12 31
Navstar valdymo ir kontrolės segmento analizė
Navstar valdymo ir kontrolės segmento analizė. Paveikslai. Lentelės. Užduotis. Įžanga. Navstar sistema. Navstar valdymo ir kontrolės segmentas. Pirmoji praktinė užduotis. Antroji praktinė užduotis. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 05 03
Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Plotų niveliavimas. Ploto niveliavimas kvadratais. Aikštelės niveliavimas. Aikštelės nužymėjimas. Žemės paviršiaus ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas. Niveliavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 08 02
Topografija
Įvadas. Pagrindinė dalis. Koordinačių sistemos. Lietuvos koordinačių sistema lks. Pasaulio koordinačių sistema wgs. Svarbiausi wgs parametrai. Koordinačių sistemos kartografijoje. Universali skersinė cilindrinė merkatoriaus projekcija ...
Geodezijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 10
Žaliavų tūrių skaičiavimai ir žemėlapių sudarymas
Įvadas. Geoinformacinės sistemos sąvoka ir jų pritaikymo galimybės. Pagrindinės GIS pritaikymo galimybės. GIS naudojami duomenų modeliai (vektorinis, rastrinis). Masių tūrių matavimo ir skaičiavimo metodai panaudojant šiuolaikines ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 04 07
Žemės sklypų kadastriniai matavimai praktikos ataskaita
Įvadas. Žemės sklypų kadastriniai matavimai. Kadastrinių matavimų atlikimo tvarka. Matavimo rezultatų apdorojimas ir tikslumo įvertinimas. Kadastrinių matavimų dokumentacijos sutvarkymas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 01 06
Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys
Įvadas. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paskirtis. Valstybiniai erdviniai duomenų rinkiniai. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra. Žemės informacinės sistemos. Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M1 ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 03 31
Geodeziniai tinklai
Įvadas. Geodeziniai punktai, jų vietos parinkimas ir apsauga. Geodezinis tinklas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 01 05
Kartografijos pirmo tarpinio klausimai ir atsakymai
7,5( 2 atsiliepimai )
Ką vadiname kartografiją. Kas yra žemėlapis? Radvilos LDK žemėlapis. Žemėlapių leidyba tarpukaryje. Seniausias Lietuvos kartografinis vaizdas. Geografiniai žemėlapiai ir jų klasifikacija. Teminiai žemėlapiai. Specialieji žemėlapiai. ...
Geodezijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 08 10
Baigiamosios praktikos ataskaita VĮ ,,Valstybės žemės fondas”
Įvadas. VĮ ,,Valstybės žemės fondas” veiklos aprašymas. Įmonės atliekamų darbų apžvalga. Įmonės ar padalinio vadovo funkcijos, darbų organizavimas ir pasiskirstymas. Geodeziniai matavimo prietaisai, kuriais atliekami matavimai, jų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2014 05 16
Šilumos tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Įvadas. Šilumos tinklai. Šilumos tinklų įrengimo bendrieji reikalavimai. Šilumos tinklų priežiūros (eksplotavimo) bendrieji reikalavimai. Šilumos tinklų vamzdynų atidavimas naudoti vandens vamzdynai. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 36 puslapiai
2013 12 11
Statinių kadastriniai matavimai
Įvadas. Nekilnojamojo turto kadastro sistema. statinių klasifikavimas. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų surinkimas. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 10 14
Teodolitinio ėjimo taškų koordinačių skaičiavimas ir plano parengimas
Tema. Uždarojo teodolitinio ėjimo taškų koordinačių skaičiavimas ir plano parengimas. Tikslas. Išmokti skaičiuoti uždaro teodolitinio ėjimo taškų koordinates, parengti planą nurodytu masteliu, gebėti daryti išvadas apie atliktų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 09 12
Žemės sklypų gyvenamajai statybai rinkos tyrimas Kauno rajone
Įvadas. Bendrosios nekilnojamo turto nuostatos. Nekilnojamojo turto tikslinė naudojimo paskirtis. Masinis vertinimas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių žemėlapius. Lietuvos nekilnojamojo turto rinka. Lietuvos nekilnojamojo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 12
Kaimo plėtra Lietuvoje
Kaimo plėtros įgyvendinimas lietuvoje. Įvadas. Kryptis „žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“. Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Jaunųjų ūkininkų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 13
Matavimo vienetai
Įvadas. Matavimo vienetai. Matavimų klasifikacija. Matavimų metodai. Matavimų priemonės. Matavimo paklaidų klasifikacija. Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (si) matavimo vienetų naudojimo lietuvos respublikoje tvarka. Išvados.
Geodezijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 03 06
Namų valdos įregistravimas ir įkeitimas
Santrauka. Įvadas. Nekilnojamojo turto registro esmė ir struktūra. Nekilnojamojo turto registro duomenys. Žemės sklypo įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Statinių registravimas nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 01 23
Žemės sklypų gyvenamajai statybai rinkos tyrimas Klaipėdos mieste
Įvadas. Nekilnojamasis turtas. Nekilnajamojo turto rinka 2015 m. Lietuvoje. Naujos statybos butų rinka. Metų mėnesinės ataskaitos. Miestiečiai keliasi į priemiesčius. Stebimas atsigavimas žemės sklypų pardavime. Sulėtėjęs ...
Geodezijos analizės, Analizė, 17 puslapių
2017 01 02
Geodezijos 3 namų darbas. Vertikalus statybinės aikštelės projektavimas
Užduotis: nustatyti horizontalios aikštelės projektinę altitudę, išlaikant žemės darbų balanso sąlygą. Sudaryti žemės darbų kartogramą m. :. Išeities duomenimis šiam darbui atlikti yra pirmo darbo ploto niveliavimo planas. ...
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2011 12 27
Geodezinis pagrindas
Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Geodezinis pagrindas. Geodezinio pagrindo paskirtis ir naudojimas. Lietuvos geodezinis pagrindas. Geodezinio pagrindo skirstymas. Horizontalusis geodezinis pagrindas. Aukščio ...
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 04 16
GPNS istorija, sandara ir matavimų metodika
Įvadas. Gpns istorija. Gpns sandara. Gpns matavimų metodika. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 02 10
Gruntinio vandens apsauga
Įvadas. Požeminiai vandenys. Požeminio vandens taršos šaltiniai. Požeminio vandens apsauga. Išvados. Literatūra. Žmonių gyvenimas ir išgyvenimas priklauso nuo vandens. Daugėjantn pasaulio gyventojų, švaraus vandens poreikis didėja. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 03
Navigaciniai GPNS prietaisai
Įvadas. Navigacinės sistemos sandara. Kosminis segmentas. Valdymo segmentas. Vartotojo segmentas. Gpns navigacija ir jos rūšys. Automobilinė navigacija. Motociklo navigacija. GPNS vandens navigacija. GPS perkeliama navigacija. Tmc – gpns ...
Geodezijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 09 11
Nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymas pagal masinio vertinimo žemėlapius
Įvadas. Aprašoji dalis. Savarankiško darbo užduotis nr. Verčių zonos planas ir vertinimo modelis. Žemės sklypo vidutinės rinkos vertės apskaičiavimas. Vidutinės rinkos vertės skaičiavimo metodikos paaiškinimas. Išvada. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 04 01
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema