Geodezija (4)

774 dokumentai
Žemėlapiai ir jū nomenklatūra
Žemėlapiai ir jū nomenklatūra. Įvadas. Kas yra žemėlapis? Pagrindinės žemėlapio dalys. Žemėlapių klasifikavimas. Žemėlapių rušys. Kaip sudaromi žemėlapiai. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 21
Geografinės informacinės sistemos referatas
Geografinės informacinės sistemos. Skaitmeninio žemėlapio ir atributinių duomenų formavimas. Skaitmeninio žemėlapio geoobjektų sluoksnių kūrimas. Atributinių duomenų lentelių formavimas geoobjektų sluoksniams. Duomenų rinkimas iš ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 14
GPS imtuvai
Įvadas. Globalioji padėties nustatymo sistema (gps). GPS kosminis segmentas. Antžeminis GPS valdymo ir kontrolės segmentas. GPS vartotojų segmentas. Gps imtuvai. Koordinačių nustatymas. Koordinačių tikslumas. Matavimai ir jų planavimas. ...
Geodezijos analizės, Analizė, 14 puslapių
2015 05 14
Matininkas praktikos ataskaita
Gamybinės baigiamosios praktikos ataskaita. Įvadas. Individuali įmonė ,,matininkas“. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų apibūdinimas. Atstumą matuojantis „leica disto a3“. Darbų organizavimas. Konkrečiai mano ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 09 10
Praktika geodezijos įmonėje
Įvadas. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų apibūdinimas. Naudojami prietaisai. Paruošiamieji darbai. Darbas su žemės paviršiaus reljefu. Topografinė nuotrauka. Skaitmeniniai žemėlapiai (planai). Skaitmeninių ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2012 10 30
Praktikos atastaita GeoNT Projektai
Įvadas. Uab „GeoNT Projektai“. Uab „Geont projektai“ įmonės veikla. Įmonės atliekamų darbų apibūdinimas. Įmonėje Uab „Geont projektai“ naudojami prietaisai. Gps „Trimble 5800“. Tacheometras nikon npl-632. Darbų rūšys. ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 06 02
Teodolitiniai ėjimai. Poligono kraštinių horizontalių proekcijų skaičiavimas.
Teodolitiniai ėjimai. Poligono kraštinių horizontalių proekcijų skaičiavimas. Išvados. Apskaičiuoti kampinį nesąryšį ir patasyti kampus. Apskaočiuoti kraštinių direkcinius kampus ir rumbus, patikrinti, ar teisingai išmatuotos ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 03 27
Aukštoji geodezija savarankiškas darbas
Savarankiško darbo užduotis. Plokštuminių koordinačių susiejimas ir perskaičiavimas. Konforminio koordinačių perskaičiavimo teoriniai principai. Taškų Nr. Vietinė koordinačių sistema ,. LKS 94  koordinačių. X' y'. Pirmos eilės ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 04 13
Nekilnojamojo daikto vertės nustatymas dviem būdai: taikant masinio vertinimo modelį ir lyginamosios vertės metodu
Įvadas. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamojo turto vertinimas. Bendra rinkos analizė. Bendra informacija apie vertinamą Nekilnojamąjį objektą. Masinis vertinimo metodas. Nekilnojamojo turto masinio taikymo metodo skaičiavimai. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2016 05 05
Topografinė nuotrauka geodezinis pagrindas
Kursinio projekto užduotis. Įvadas. Pradinės medžiagos analizė. Žemėlapio charakteristikos. Vietovės ir darbų objekto fizinės bei geografinės sąlygos. Lks94 stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 09 29
Baigiamosios profesinės veiklos praktika UAB Geometra
Įvadas. Bendroji dalis. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų apbūdinimas. Techninė įranga. Elektroninis tacheometras Trimble M. GPS Imtuvas Trimble. Duomenų kaupiklis Trimble TSC. Programinė įranga. Darbų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 03 09
Deformacijų stebėjimas
Aiškinamasis raštas. Bendrosios žinios apie statinių deformacijas. Deformacijų atsiradimo priežastys. Nuosėdžių matavimų metodai. Ženklų įrengimo projekto parengimas. Sėdimo markių konstrukcijos. Sieninių markių įrengimas. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 05 16
Geodeziniai matavimai
Geodezija. Sferinio paviršiaus, laikytino plokštuma, ribos. Taško geografinės koordinatės. Stačiakampių koordinačių skaičiavimas. Linijų orientavimo kampai. Matavimo sąvoka ir teorijos klaidų esmė. Matavimo klaidų klasifikacija. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2010 12 14
Geografinių informacinių sistemų praktiniai darbai
Arcgis aplinka. Praktinio darbo tikslas susipažinti su trijų ArcGIS taikomųjų programų (ArcMap, ArcCatalog ir ArcToolbox) aplinka. Praktinio darbo uždaviniai. Susipažinti su ArcGIS taikomųjų programų vartotojo sąsaja. Išmokti naudoti ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 31 puslapis
2014 03 16
Horizontalios aikštelės projektavimas
Horizontaliosios ir pasvirosios aikštelėsprojektavimas ir ženklinimas. Įvadas. Sąvokos. Kursinio darbo aprašymas. Horizontaliosio aikštelės žemės darbų kartograma. Žemės darbų aukščių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 03 13
Lietaus ir buitinių nuotekų, vandentiekio ir drenažo trasų geodezinio plano sudarymas
8( 2 atsiliepimai )
Klaipėdos rajono kiškėnų kaimo teritorijos dalies lietaus ir buitinių nuotekų, vandentiekio ir drenažo trasų geodezinio plano sudarymas. Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Terminų sąrašas. Įvadas. Įmonės Uab „Topokadma“ ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2016 05 27
Specialiųjų žemės ir miško sąlygų nustatymas
Įvadas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 11 27
Statitinių geodeziniai matavimai
Pratarmė. Geodezinių darbų organizavimas statybos Aikštelėje. Geodezinių darbų tikslas statyboje. Geodezinių darbų organizavimas statyboje. Techninė dokumentacija geodeziniams darbams vykdyti. Miestų geodezinis darbo pagrindas. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2017 01 17
ArcMap žemėlapio kūrimas
Žygimantas gaurilčikas gt12d. Geografinės informacinės sistemos.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 05 27
Fizinė geodezija
Pagrindiniai geodezijos uždaviniai. Žemės gravitacijos laukas. Gravitacijos lauko poveikis geodeziniams matavimams. Visuotinė trauka. = *( mm ()/ r. 67259 10 1m3kg 1s. Materialiojo taško traukos laukas. Kūno traukos laukas. Paprastojo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 08 12
Fizinė ir kosminė geodezija
Įvadas. Kiek žemei metų? Žemės kilmė. Žemės sandara. Geografinės ypatybės. Žemė kaip magnetas. Žemės gravitacinis laukas. Žemės sukimasis aplink ašį. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 08
Geodezija ir žemėtvarka verslo planas
Verslo plano santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Rinka ir rinkodara. Rinkos abibūdinimas. Konkurencija. Marketingo tikslai ir strategija. Marketingo veiklos planas ir veiklos kaštai. Pardavimų prognozė. Paslaugos teikimo ...
Geodezijos verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2017 02 04
Geodezija mokomoji praktika
Įvadas. Teodolitų konstrukcija. Teodolitiniai ėjimai. Tiksliosios niveliacijos prietaisai. Nivelyrų sandaros ypatumai. Niveliavimo matuoklės. Trasos niveliavimas. Trasos niveliaviams. Literatūros sąrašas.
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2014 12 29
Geodeziniu prietaisu palyginimas
Įvadas. Teorinė dalis. Sprinter. Sprinter 150m ir sprinter 250m. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 10 07
Gps matavimų aukščių tikslumo analizė naudojant skirtingus geoido modelius
Gps matavimų aukščių tikslumo analizė naudojant skirtingus geoido modelius. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga, susijusi su gps matavimais naudojant ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2013 03 20
Horizontalaus ir pasvirusio žemės paviršiaus projektas
Kraštotvarkos fakultetas. Geodezijos katedra. Kursinio darbo užduotis. Anotacija. Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai. Lentelių sąrašas:. Įvadas. Pagrindinių savokų, santraupų sąrašas su paaiškinimais. Informacinių šaltinių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 05 03
Inžinerinė geodezija
Įvadas. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Projektavimo stadijos. Geodezinis pagrindas inžineriniams geodeziniams tyrinėjimams. Inžineriniai tyrinėjimai numatytame užstatyti plote. Trasavimo darbai. Pagrindinės taisyklės trasos ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2017 01 17
Nyvelyras ir jo panaudojimo aprašymas geodezijos praktika
Geodezijos praktikos nyvelyro ir jo panaudojimo aprašymas. Geodezijos instrumentas. Nivelyrai skirstomi. Hidrostatinis nivelyras. Nivelyrų konstrukcija. Niveliavimo matuoklės. Nivelyrų paruošimas matavimams. Nivelyrų tikrinimas ir ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 07 31
Ryšių tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Sąvokos. Įvadas. Ryšių tinklai ir jų įrengimas. Ryšių kabeliai. Telekomunikaciniai šuliniai ir ryšių kanalizacijos šuliniai. Ryšių tinklų žymėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 06 02
Teritorijos geodezija kartografavimo projektas
Įvadas. Teritorijos geodezinių darbų projektas. Geodeziniai prietaisai ir geodezinių matavimų metodai. Geodeziniai prietaisai. Geodezinių matavimų metodai. Geodezinių matavimų tikslumas. Geodezinių matavimų rezultatų apdorojimas. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 05 16
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema