Geodezija (5)

850 dokumentų
Horizontalaus ir pasvirusio žemės paviršiaus projektas
Kraštotvarkos fakultetas. Geodezijos katedra. Kursinio darbo užduotis. Anotacija. Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai. Lentelių sąrašas:. Įvadas. Pagrindinių savokų, santraupų sąrašas su paaiškinimais. Informacinių šaltinių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 05 03
Kadastriniai matavimai praktikos ataskaita
Įvadas. Praktikos struktūra, darbuotojų pavaldumas, atsakomybė. Praktikos atliekami darbai. Ataskaitų struktūra. Įstatyminė bazė, metodiniė medžiaga, reglamentuojanti darbus. Detalus praktikanto darbų aprašymas. Praktikos ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2015 04 27
Lietuvos koordinačių sistema LKS - 94
Įvadas. Lietuvos koordinačių sistemos lks-94 apibrėžimas. Lietuvos koordinačių sistemos lks-94 pagrindinia parametrai. Lietuvos koordinačių sistemos lks-94 lapų apiforminimas ir nomen-klatūra. Išvados. Informacijos šaltinių ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 12 02
Nekilnojamojo turto registro rodiklių analizė
Įvadas. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras. Nekilnojamojo turto kadastras. Nekilnojamojo turto registras. Ntr įregistruoti žemės sklypai šakių rajono savivaldybėje pagal nuosavybės teises. Ntr įregistruoti nekilnojamieji daiktai ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 04 01
Ryšių tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Sąvokos. Įvadas. Ryšių tinklai ir jų įrengimas. Ryšių kabeliai. Telekomunikaciniai šuliniai ir ryšių kanalizacijos šuliniai. Ryšių tinklų žymėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 06 02
Skirtingos paskirties žemės sklypų kadastriniai matavimai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Žemės sklypų ženklinimo ir formavimo reikalavimai. Kadastriniai matavimai. Žemės sklypų formavimas. Žemės sklypų plotų nustatymas. Ribų ženklinimas ...
Geodezijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 21 puslapis
2014 05 06
Teritorijos geodezija kartografavimo projektas
Įvadas. Teritorijos geodezinių darbų projektas. Geodeziniai prietaisai ir geodezinių matavimų metodai. Geodeziniai prietaisai. Geodezinių matavimų metodai. Geodezinių matavimų tikslumas. Geodezinių matavimų rezultatų apdorojimas. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 05 16
Butų rinkos tyrimas Kauno mieste
Įvadas. Kambario butų rinkos tyrimas kauno mieste 2013 metais. Kambario butų savybių įtaka vertei. Vieno kambario butų vietovės įtaka vertei. Kambario buto būklės įtaka vertei. Kambario buto ploto įtaka vertei. Kambario buto šildymo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 04 08
Geodeziniai matavimai
Geodezija. Sferinio paviršiaus, laikytino plokštuma, ribos. Taško geografinės koordinatės. Stačiakampių koordinačių skaičiavimas. Linijų orientavimo kampai. Matavimo sąvoka ir teorijos klaidų esmė. Matavimo klaidų klasifikacija. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2010 12 14
Geodezininkų profesinių žinių patikrinimas: klausimai ir atsakymai
Dėl geodezininkų profesinių žinių patikrinimo egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo. Naudotojas. Asmenys, pageidaujantys sukurti pridėtinės vertės produktus naudodamiesi valstybės kadastrų. Sudarius valstybinių georeferencinių ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 11 27
Geodezinių prietaisų ir matavimo metodų panaudojimas statybose
Įvadas. Geodezinių darbų tikslas statyboje. Taškų nužymėjimo būdai ir ženklinimas vietovėje. Taškų nužymėjimas. Taškų nužymėjimas vietovėje.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 05 05
Geografinių informacinių sistemų praktiniai darbai
Arcgis aplinka. Praktinio darbo tikslas susipažinti su trijų ArcGIS taikomųjų programų (ArcMap, ArcCatalog ir ArcToolbox) aplinka. Praktinio darbo uždaviniai. Susipažinti su ArcGIS taikomųjų programų vartotojo sąsaja. Išmokti naudoti ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 31 puslapis
2014 03 16
Kompleksinis kaimo vietovių tvarkymas
Įvadas. Esamos padėties analizė. Kalvarijos savivaldybė. Pasirinktos vietovės apžvalga. Dirvožemio analizė. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Požeminio ryšių kabelio apsaugos zona. Kelių apsaugos zonos. Elektros ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 04 05
Lietuvos skaitmeniniai žemėlapiai
Įvadas. Lietuvos skaitmeniniai žemelapiai. Sž panaudojimas. Duomenų sandara. Žemės pasaulio paviršiaus objektai. Skaitmeninio žemėlapio kokybė. Pradinių šaltinių duomenų klaidos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 12 06
Specialiųjų žemės ir miško sąlygų nustatymas
Įvadas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 11 27
Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų rengimas programa geomap ir informacine sistema geomatininkas
Įvadas. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų rengimas programa ,,geomap‘‘ ir informacinė sistema ,,geomatininkas‘‘. Programa ,,geomap‘‘. Iformacinė sistema ,,geomatininkas‘‘. Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos ...
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 04 19
Žemės sklypų planų parengimas
Įvadas. Pirmo žemės sklypo plano sudarymas „Geomap“ programine įranga. Pirmojo žemės sklypo kadastro duomenų formos pildymas programine įrangą “BYLA”. Pirmo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės skaičiavimas. Antro žemės ...
Geodezijos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 06 14
Žemės vidaus ir plutos sandara
Įvadas. Žemės vidinė sudėtis. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės susidarymas. Žemės pluta. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
Alytaus rajono bendrojo plano sprendinių analizė
Įvadas. Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys m1 50. Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas kraštovaizdžio tvarkymo zonos m1 120. Alytaus rajono ...
Geodezijos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 12 06
Fizinė ir kosminė geodezija
Įvadas. Kiek žemei metų? Žemės kilmė. Žemės sandara. Geografinės ypatybės. Žemė kaip magnetas. Žemės gravitacinis laukas. Žemės sukimasis aplink ašį. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 08
Geodezijos egzaminas testas atsakymai
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje? Kas yra niveliavimas? Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija? Kokia niveliacijos paklaida, Lietuvos teritorijoje 1872 – 1892 m. , buvo ...
Geodezijos testai, Testas, 16 puslapių
2016 11 17
Geodezijos egzamino klausimai: žemės forma, koordinatės, geodeziniai tinklai ir kt.
Geodezijos kontroliniai klausimai kas yra tikroji žemės forma ? Kas yra lygio paviršius. Kas yra geoidas. Kas yra kvazigeoidas. Kas yra normalė. Kas yra vertikalė. Kaip vadinamas orientuotasis elipsoidas. Koks elipsoidas sudaro LKS 94 ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 04 12
Geodeziniai prietaisai referatas
Įvadas. Geodeziniai prietaisai. Nivelyrai. Teodolitai. Elektroninis tacheometras. GPS prietaisai. GeoMap programa. Geodezinių prietaisų panaudojimas. Kadastrinių matavimų svarba. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 01 15
Geodeziniu prietaisu palyginimas
Įvadas. Teorinė dalis. Sprinter. Sprinter 150m ir sprinter 250m. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 10 07
Geoterminė energija skaidrės (3)
Geoterminė energija. Kaip atsiranda ši energija?. Geoterminės energijos privalumai. Geoterminės energijos trūkumai. Geoterminės energijos žemėlapis. Pagrindinės sritys kur naudojama geoterminė energija. Geoterminės jėgainės darbo ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 20
Nekilnojamojo turto kadastro samprata konspektas
Nekilnojamojo turto kadastro samprata nekilnojamasis turtas. Nekilnojamojo daikto priklausinys. Nekilnojamojo turto kadastras. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas. Nekilnojamojo turto kadastro ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2017 04 25
Skaitmeninė kartografija Žemėlapio sluoksnių kūrimas
Įvadas. Duomenų bazės kūrimas arcgis programinę įranga. Žemėlapio sluoksnių kūrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 05
Sodybos apželdinimas referatas
Įvadas. Želdynai ir jų priežiūra planuojamoje sodyboje. Mažosios architektūros elementai sodyboje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 09 10
Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo projektas
Įvadas. Pradinės medžiagos analizė. Žemėlapio charakterisitkos. Vietovės ir darbų objekto fizinės bei geografinės sąlygos. Lks. Stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros nustatymas. Esamo valstybinio ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 12 17
Topografinio plano rengimas (2)
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Topografinio plano rengimo reikalavimai. Gktr. Sutartinių topografinių planų ženklai“. Topografinio plano sudarymo lauko darbai. Lauko matavimai su GPNS imtuvu. Topografinės nuotraukos plano sudarymas ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2018 01 15
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo