Geodezija (5)

774 dokumentai
Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo projektas
Įvadas. Pradinės medžiagos analizė. Žemėlapio charakterisitkos. Vietovės ir darbų objekto fizinės bei geografinės sąlygos. Lks. Stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros nustatymas. Esamo valstybinio ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 12 17
Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos analizė
Įvadas. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos bendrosios nuostatos. Žemėtvarkos projekto rengimas ir įgyvendinimas. Parengiamieji darbai. Žemėtvarkos projekto ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 05 02
Žemės vidaus ir plutos sandara
Įvadas. Žemės vidinė sudėtis. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės susidarymas. Žemės pluta. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
 Žemės sklypų rinkos analizė
Įvadas. Žemės sklypų rinkos analizė kauno rajone 2016 m. sausio 1d. Masinis žemės vertinimas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių zonų žemėlapius. Žemės sklypų paskirtis. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 12
Butų rinkos tyrimas Kauno mieste
Įvadas. Kambario butų rinkos tyrimas kauno mieste 2013 metais. Kambario butų savybių įtaka vertei. Vieno kambario butų vietovės įtaka vertei. Kambario buto būklės įtaka vertei. Kambario buto ploto įtaka vertei. Kambario buto šildymo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 04 08
Drenažas
Įvadas. Kursinio projekto sudėtis. Drenažo projektavimas. Bendrosios nuostatos. Paruošiamieji drenažo tinklo projektavimo darbai. Drenažo tinklo projektavimas plane. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Vandens greičiai ir nuolydžiai ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2014 10 30
Fotogrametrija viso kurso konspektas
Fotogrametrinių matavimų rezultatai. Fotonuotraukų tipai. Fotogrametrijos mokslo taikymo sritis. Fotogrametrijos mokslo šakos. Fotonuotraukų dešifravimas interpretavimas. Antžeminė fotogrametrija –. Antžeminės fotogrametrijos metodai ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 10 27
Geodezinių prietaisų konstrukcijos, techninių parametrų palyginimas, patikra ir priežiūra
Įvadas. Teorinė dalis. Darbas elektroniniu tacheometru. Ekrano klaviatūros mygtukų reikšmės. Lentelė. Kampų matavimo režimo mygtukų reikšmės. Lentelė. Atstumų matavimo režimo funkcinių mygtukų reikšmės. Lentelė. Koordinačių ...
Geodezijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 08 02
Geodezinių tinklų plokštuminių stačiakampių koordinačių perskaičiavimas į lks-94 koordinačių sistemą
Geodezinių tinklų plokštuminių stačiakampių koordinačių perskaičiavimas į koordinačių sistemą. Įvadas. Koordinačių sistemos. Koordinačių transfirmavimas. Žemės sklypo formos užpildymas. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 02 19
Inžinerinės geodezijos mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Lankomumo žurnalas. Dienoraštis. Geodezinių prietaisų tikrinimas ir reguliavimas. Ruletės komparavimas. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Nivelyro tikrinimas ir reguliavimas. Tedeolitnis ėjimas. Trasos niveliavimas ir išilginio ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2014 07 04
Navigaciniai GPNS prietaisai skaidrės
Navigaciniai GPNS prietaisai. Navigacinės sistemos sandara. Kosminis segmentas. Valdymo segmentas. Vartotojo segmentas. Navigacijos rūšys. Automobilinė navigacija. Motociklo navigacija. Vandens navigacija. Perkeliama navigacija. Tmc – gpns ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 26
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro sistema
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro sistema. Anotacija. Įvadas. Nekilnojamojo turto registras. Nekilnojamojo turto registro funkcionavimas. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių ir žemės sklypų apskaitos duomenys. ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2016 05 16
Skaitmeninio žemėlapio kūrimas
Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Skaitmeninio žemėlapio kurimas. Skaitmeninio žemėlapio sluoksnių kūrimas. Atributų lentelės pildymas. Skaitmeninio žemėlapio įforminimas. Literatūra.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 06
Teodolitas ir jo sandara
Teodolitų tipai. Teodolitas 2t. Teodolitas 2t5k. Pagrindiniai jų mazgai. Prietaiso pastatymas matuoti. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 11 13
Topografinio plano rengimas
Įvadas. Terminų sąrašas. Elektroninio tacheometro panaudojimas topografiniui planui sudaryti. Matavimo duomenų apdorojimas „Geomap 3d 2015” programa. Topografinio plano braižymas „Geomap 2015“ programine įranga. Išvados. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 05 11
Bepiločių lėktuvų panaudojimas geodezijoje
Užduotis. Įvadas. Darbo atlikimo metodika. Teorinė dalis. Bepiločių lėktuvų konstrukcinės savybės. Bepiločių lėktuvų techninės charakteristikos. Bepiločių lėktuvų valdymo metodika. Analitinė dalis. Bepiločių lėktuvų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 01 09
Geodezija egzaminas
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje. Kas yra niveliavimas. Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija. Buvo atliekamas niveliavimas. Apibūdinkite tarpukario niveliacijos tinklo sudarymo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 03 24
Geodezijos egzaminas testas atsakymai
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje? Kas yra niveliavimas? Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija? Kokia niveliacijos paklaida, Lietuvos teritorijoje 1872 – 1892 m. , buvo ...
Geodezijos testai, Testas, 16 puslapių
2016 11 17
Geoterminė energija skaidrės (3)
Geoterminė energija. Kaip atsiranda ši energija?. Geoterminės energijos privalumai. Geoterminės energijos trūkumai. Geoterminės energijos žemėlapis. Pagrindinės sritys kur naudojama geoterminė energija. Geoterminės jėgainės darbo ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 20
Gyvenamųjų namų rinkos tyrimas Kauno mieste
Įvadas. Apie turto vertinimą ir rinkos tyrimus. Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2015 metais visoje Lietuvoje. Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga Kaune ir jos rajone. Gyvenamųjų namų skelbimai Kaune. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 05 16
Kartografija referatas
Ivadas. Kartografinio vaizdavimo būdai. Sutartiniai ženklai. Išvados. Naudota literatūra. Elipsoidas. Naudota literatūra. Kartografinio vaizdo generalizacija. Interpoliavimo būdai. Deterministinė ir statistinė interpoliavimo schemos. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 08 08
Kelio projektavimas žemėlapyje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai žemės darbams atlikti. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Vietinių kelių kategorijos. Vietinių kelių tinklo projektavimas. Kelio trasos projektavimas žemėlapyje. Trasavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 01 17
Kosmines geodezijos testo atsakymai
Kas yra palydovas ? Ir dirbtinis palydovas ? Kas yra kosminis žemėlapis ? Kas yra geodezinis tinklas ? Kas yra globalinė padėties nustatymo sistema ? Kas yra valstybinis geodezinis pagrindas ? LKS – 94 sandara. Litpos ir leica ? Po kiek ...
Geodezijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 12 14
Nekilnojamojo turto registro rodiklių analizė
Įvadas. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras. Nekilnojamojo turto kadastras. Nekilnojamojo turto registras. Ntr įregistruoti žemės sklypai šakių rajono savivaldybėje pagal nuosavybės teises. Ntr įregistruoti nekilnojamieji daiktai ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 04 01
Skaitmeninė kartografija Žemėlapio sluoksnių kūrimas
Įvadas. Duomenų bazės kūrimas arcgis programinę įranga. Žemėlapio sluoksnių kūrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 05
Sodybos apželdinimas referatas
Įvadas. Želdynai ir jų priežiūra planuojamoje sodyboje. Mažosios architektūros elementai sodyboje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 09 10
Teodolitinės nuotraukos planas
Teodolitinės nuotraukos planas. Daugiakampio ploto skaičiavimas. Skaičiavimo pagal koordinates ploto žiniaraštis. Projektuojamo pastato nužymėjimas.
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 03 28
Ūkininko sodybos gyvenamojo namo nužymėjimo plano parengimas
Įvadas. Suprojektuotų pastatų ir statinių nužymėjimas vietovėje. Projekto nužymėjimo geodezinis pagrindas. Pastaų ir statinių rūšys. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodeziniai darbai pastatų statyboje. Statybinis darbų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 28
Žemės sklypo ribų ženklinimas
Įvadas. Žemės sklypo ribų ženklinimas. Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės. Riboženkliai. Geodezinių riboženklių tipai. Žemės sklypo ribų ženklinimo dalyviai. Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas. Išvados. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 04 11
Deformacijų tyrimas, taikant geodezinius metodus
Aiškinamasis raštas. Deformacijos geodezijoje. Deformacijų atsiradimo priežastys. Nuosėdžių matavimo metodai. Ženklų įrengimo projekto parengimas. Atraminiai reperiai ir sėdimo markės. Sėdimo markių konstrukcijos. Nuosėdžių matavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 01 15
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema