Geodezija (5)

759 dokumentai
Drenažas
Įvadas. Kursinio projekto sudėtis. Drenažo projektavimas. Bendrosios nuostatos. Paruošiamieji drenažo tinklo projektavimo darbai. Drenažo tinklo projektavimas plane. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Vandens greičiai ir nuolydžiai ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2014 10 30
Fotogrametrija viso kurso konspektas
Fotogrametrinių matavimų rezultatai. Fotonuotraukų tipai. Fotogrametrijos mokslo taikymo sritis. Fotogrametrijos mokslo šakos. Fotonuotraukų dešifravimas interpretavimas. Antžeminė fotogrametrija –. Antžeminės fotogrametrijos metodai ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 10 27
Geodezinių prietaisų konstrukcijos, techninių parametrų palyginimas, patikra ir priežiūra
Įvadas. Teorinė dalis. Darbas elektroniniu tacheometru. Ekrano klaviatūros mygtukų reikšmės. Lentelė. Kampų matavimo režimo mygtukų reikšmės. Lentelė. Atstumų matavimo režimo funkcinių mygtukų reikšmės. Lentelė. Koordinačių ...
Geodezijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 08 02
Inžinerinės geodezijos mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Lankomumo žurnalas. Dienoraštis. Geodezinių prietaisų tikrinimas ir reguliavimas. Ruletės komparavimas. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Nivelyro tikrinimas ir reguliavimas. Tedeolitnis ėjimas. Trasos niveliavimas ir išilginio ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2014 07 04
Navigaciniai GPNS prietaisai skaidrės
Navigaciniai GPNS prietaisai. Navigacinės sistemos sandara. Kosminis segmentas. Valdymo segmentas. Vartotojo segmentas. Navigacijos rūšys. Automobilinė navigacija. Motociklo navigacija. Vandens navigacija. Perkeliama navigacija. Tmc – gpns ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 26
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro sistema
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro sistema. Anotacija. Įvadas. Nekilnojamojo turto registras. Nekilnojamojo turto registro funkcionavimas. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių ir žemės sklypų apskaitos duomenys. ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2016 05 16
Skaitmeninio žemėlapio kūrimas
Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Skaitmeninio žemėlapio kurimas. Skaitmeninio žemėlapio sluoksnių kūrimas. Atributų lentelės pildymas. Skaitmeninio žemėlapio įforminimas. Literatūra.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 06
Teodolitas ir jo sandara
Teodolitų tipai. Teodolitas 2t. Teodolitas 2t5k. Pagrindiniai jų mazgai. Prietaiso pastatymas matuoti. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 11 13
Topografinio plano rengimas
Įvadas. Terminų sąrašas. Elektroninio tacheometro panaudojimas topografiniui planui sudaryti. Matavimo duomenų apdorojimas „Geomap 3d 2015” programa. Topografinio plano braižymas „Geomap 2015“ programine įranga. Išvados. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 05 11
Bepiločių lėktuvų panaudojimas geodezijoje
Užduotis. Įvadas. Darbo atlikimo metodika. Teorinė dalis. Bepiločių lėktuvų konstrukcinės savybės. Bepiločių lėktuvų techninės charakteristikos. Bepiločių lėktuvų valdymo metodika. Analitinė dalis. Bepiločių lėktuvų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 01 09
Fizinė geodezija
Pagrindiniai geodezijos uždaviniai. Žemės gravitacijos laukas. Gravitacijos lauko poveikis geodeziniams matavimams. Visuotinė trauka. = *( mm ()/ r. 67259 10 1m3kg 1s. Materialiojo taško traukos laukas. Kūno traukos laukas. Paprastojo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 08 12
Geodezija egzaminas
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje. Kas yra niveliavimas. Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija. Buvo atliekamas niveliavimas. Apibūdinkite tarpukario niveliacijos tinklo sudarymo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 03 24
Geodezija ir žemėtvarka verslo planas
Verslo plano santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Rinka ir rinkodara. Rinkos abibūdinimas. Konkurencija. Marketingo tikslai ir strategija. Marketingo veiklos planas ir veiklos kaštai. Pardavimų prognozė. Paslaugos teikimo ...
Geodezijos verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2017 02 04
Geodezijos egzaminas testas atsakymai
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje? Kas yra niveliavimas? Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija? Kokia niveliacijos paklaida, Lietuvos teritorijoje 1872 – 1892 m. , buvo ...
Geodezijos testai, Testas, 16 puslapių
2016 11 17
Geoterminė energija skaidrės (3)
Geoterminė energija. Kaip atsiranda ši energija?. Geoterminės energijos privalumai. Geoterminės energijos trūkumai. Geoterminės energijos žemėlapis. Pagrindinės sritys kur naudojama geoterminė energija. Geoterminės jėgainės darbo ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 20
Gyvenamųjų namų rinkos tyrimas Kauno mieste
Įvadas. Apie turto vertinimą ir rinkos tyrimus. Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2015 metais visoje Lietuvoje. Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga Kaune ir jos rajone. Gyvenamųjų namų skelbimai Kaune. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 05 16
Kartografija referatas
Ivadas. Kartografinio vaizdavimo būdai. Sutartiniai ženklai. Išvados. Naudota literatūra. Elipsoidas. Naudota literatūra. Kartografinio vaizdo generalizacija. Interpoliavimo būdai. Deterministinė ir statistinė interpoliavimo schemos. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 08 08
Kelio projektavimas žemėlapyje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai žemės darbams atlikti. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Vietinių kelių kategorijos. Vietinių kelių tinklo projektavimas. Kelio trasos projektavimas žemėlapyje. Trasavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 01 17
Kosmines geodezijos testo atsakymai
Kas yra palydovas ? Ir dirbtinis palydovas ? Kas yra kosminis žemėlapis ? Kas yra geodezinis tinklas ? Kas yra globalinė padėties nustatymo sistema ? Kas yra valstybinis geodezinis pagrindas ? LKS – 94 sandara. Litpos ir leica ? Po kiek ...
Geodezijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 12 14
Nekilnojamojo turto registro rodiklių analizė
Įvadas. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras. Nekilnojamojo turto kadastras. Nekilnojamojo turto registras. Ntr įregistruoti žemės sklypai šakių rajono savivaldybėje pagal nuosavybės teises. Ntr įregistruoti nekilnojamieji daiktai ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 04 01
Skaitmeninė kartografija Žemėlapio sluoksnių kūrimas
Įvadas. Duomenų bazės kūrimas arcgis programinę įranga. Žemėlapio sluoksnių kūrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 05
Sodybos apželdinimas referatas
Įvadas. Želdynai ir jų priežiūra planuojamoje sodyboje. Mažosios architektūros elementai sodyboje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 09 10
Teodolitinės nuotraukos planas
Teodolitinės nuotraukos planas. Daugiakampio ploto skaičiavimas. Skaičiavimo pagal koordinates ploto žiniaraštis. Projektuojamo pastato nužymėjimas.
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 03 28
Ūkininko sodybos gyvenamojo namo nužymėjimo plano parengimas
Įvadas. Suprojektuotų pastatų ir statinių nužymėjimas vietovėje. Projekto nužymėjimo geodezinis pagrindas. Pastaų ir statinių rūšys. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodeziniai darbai pastatų statyboje. Statybinis darbų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 28
Žemės sklypo ribų ženklinimas
Įvadas. Žemės sklypo ribų ženklinimas. Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės. Riboženkliai. Geodezinių riboženklių tipai. Žemės sklypo ribų ženklinimo dalyviai. Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas. Išvados. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 04 11
 Žemės sklypų rinkos analizė
Įvadas. Žemės sklypų rinkos analizė kauno rajone 2016 m. sausio 1d. Masinis žemės vertinimas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių zonų žemėlapius. Žemės sklypų paskirtis. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 12
Baigiamosios profesinės veiklos praktika UAB Geometra
Įvadas. Bendroji dalis. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų apbūdinimas. Techninė įranga. Elektroninis tacheometras Trimble M. GPS Imtuvas Trimble. Duomenų kaupiklis Trimble TSC. Programinė įranga. Darbų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 03 09
Drenažai
Įvadas. Drenažo privalumai ir trūkumai. Drenažo klasifikacija. Drenažo skirstymas pagal medžiagas. Statybinis drenažas. Išvados. Naudota literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 05 21
Geodezijos praktika (2)
Praktikos kelialapis. Įvadas. Praktikos bazės struktūra, padalinių ir darbuotojų pavaldumas, pareigos, atsakomybė. Techninė įranga. Praktikos bazėje atliekami darbai. Ataskaitų struktūra. Įstatyminė bazė, normatyvinė ir metodinė ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 05 22
Geodezinių prietaisų ir matavimo metodų panaudojimas statybose
Įvadas. Geodezinių darbų tikslas statyboje. Taškų nužymėjimo būdai ir ženklinimas vietovėje. Taškų nužymėjimas. Taškų nužymėjimas vietovėje.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 05 05
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!