Geodezija (5)

713 dokumentų
Bepiločių lėktuvų panaudojimas geodezijoje
Užduotis. Įvadas. Darbo atlikimo metodika. Teorinė dalis. Bepiločių lėktuvų konstrukcinės savybės. Bepiločių lėktuvų techninės charakteristikos. Bepiločių lėktuvų valdymo metodika. Analitinė dalis. Bepiločių lėktuvų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 01 09
Fizinė geodezija
Pagrindiniai geodezijos uždaviniai. Žemės gravitacijos laukas. Gravitacijos lauko poveikis geodeziniams matavimams. Visuotinė trauka. = *( mm ()/ r. 67259 10 1m3kg 1s. Materialiojo taško traukos laukas. Kūno traukos laukas. Paprastojo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 08 12
Geodezija egzaminas
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje. Kas yra niveliavimas. Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija. Buvo atliekamas niveliavimas. Apibūdinkite tarpukario niveliacijos tinklo sudarymo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 03 24
Geodezija ir žemėtvarka verslo planas
Verslo plano santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Rinka ir rinkodara. Rinkos abibūdinimas. Konkurencija. Marketingo tikslai ir strategija. Marketingo veiklos planas ir veiklos kaštai. Pardavimų prognozė. Paslaugos teikimo ...
Geodezijos verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2017 02 04
Geodezijos egzaminas testas atsakymai
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje? Kas yra niveliavimas? Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija? Kokia niveliacijos paklaida, Lietuvos teritorijoje 1872 – 1892 m. , buvo ...
Geodezijos testai, Testas, 16 puslapių
2016 11 17
Geoterminė energija skaidrės (3)
Geoterminė energija. Kaip atsiranda ši energija?. Geoterminės energijos privalumai. Geoterminės energijos trūkumai. Geoterminės energijos žemėlapis. Pagrindinės sritys kur naudojama geoterminė energija. Geoterminės jėgainės darbo ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 20
Gps matavimų aukščių tikslumo analizė naudojant skirtingus geoido modelius
Gps matavimų aukščių tikslumo analizė naudojant skirtingus geoido modelius. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga, susijusi su gps matavimais naudojant ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2013 03 20
Gyvenamųjų namų rinkos tyrimas Kauno mieste
Įvadas. Apie turto vertinimą ir rinkos tyrimus. Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2015 metais visoje Lietuvoje. Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga Kaune ir jos rajone. Gyvenamųjų namų skelbimai Kaune. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 05 16
Inžinerinė geodezija
Įvadas. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Projektavimo stadijos. Geodezinis pagrindas inžineriniams geodeziniams tyrinėjimams. Inžineriniai tyrinėjimai numatytame užstatyti plote. Trasavimo darbai. Pagrindinės taisyklės trasos ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2017 01 17
Kartografija referatas
Ivadas. Kartografinio vaizdavimo būdai. Sutartiniai ženklai. Išvados. Naudota literatūra. Elipsoidas. Naudota literatūra. Kartografinio vaizdo generalizacija. Interpoliavimo būdai. Deterministinė ir statistinė interpoliavimo schemos. ...
Geodezijos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 08 08
Kelio projektavimas žemėlapyje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai žemės darbams atlikti. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Vietinių kelių kategorijos. Vietinių kelių tinklo projektavimas. Kelio trasos projektavimas žemėlapyje. Trasavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 01 17
Kosmines geodezijos testo atsakymai
Kas yra palydovas ? Ir dirbtinis palydovas ? Kas yra kosminis žemėlapis ? Kas yra geodezinis tinklas ? Kas yra globalinė padėties nustatymo sistema ? Kas yra valstybinis geodezinis pagrindas ? LKS – 94 sandara. Litpos ir leica ? Po kiek ...
Geodezijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 12 14
Ryšių tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Sąvokos. Įvadas. Ryšių tinklai ir jų įrengimas. Ryšių kabeliai. Telekomunikaciniai šuliniai ir ryšių kanalizacijos šuliniai. Ryšių tinklų žymėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 06 02
Skaitmeninė kartografija Žemėlapio sluoksnių kūrimas
Įvadas. Duomenų bazės kūrimas arcgis programinę įranga. Žemėlapio sluoksnių kūrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 05
Teritorijos geodezija kartografavimo projektas
Įvadas. Teritorijos geodezinių darbų projektas. Geodeziniai prietaisai ir geodezinių matavimų metodai. Geodeziniai prietaisai. Geodezinių matavimų metodai. Geodezinių matavimų tikslumas. Geodezinių matavimų rezultatų apdorojimas. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 05 16
Ūkininko sodybos gyvenamojo namo nužymėjimo plano parengimas
Įvadas. Suprojektuotų pastatų ir statinių nužymėjimas vietovėje. Projekto nužymėjimo geodezinis pagrindas. Pastaų ir statinių rūšys. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodeziniai darbai pastatų statyboje. Statybinis darbų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 28
 Žemės sklypų rinkos analizė
Įvadas. Žemės sklypų rinkos analizė kauno rajone 2016 m. sausio 1d. Masinis žemės vertinimas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių zonų žemėlapius. Žemės sklypų paskirtis. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 12
Baigiamosios profesinės veiklos praktika UAB Geometra
Įvadas. Bendroji dalis. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų apbūdinimas. Techninė įranga. Elektroninis tacheometras Trimble M. GPS Imtuvas Trimble. Duomenų kaupiklis Trimble TSC. Programinė įranga. Darbų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 03 09
Deformacijų stebėjimas
Aiškinamasis raštas. Bendrosios žinios apie statinių deformacijas. Deformacijų atsiradimo priežastys. Nuosėdžių matavimų metodai. Ženklų įrengimo projekto parengimas. Sėdimo markių konstrukcijos. Sieninių markių įrengimas. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 05 16
Drenažai
Įvadas. Drenažo privalumai ir trūkumai. Drenažo klasifikacija. Drenažo skirstymas pagal medžiagas. Statybinis drenažas. Išvados. Naudota literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 05 21
Geodezijos praktika (2)
Praktikos kelialapis. Įvadas. Praktikos bazės struktūra, padalinių ir darbuotojų pavaldumas, pareigos, atsakomybė. Techninė įranga. Praktikos bazėje atliekami darbai. Ataskaitų struktūra. Įstatyminė bazė, normatyvinė ir metodinė ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 05 22
Geodezinių tinklų plokštuminių stačiakampių koordinačių perskaičiavimas į lks-94 koordinačių sistemą
Geodezinių tinklų plokštuminių stačiakampių koordinačių perskaičiavimas į koordinačių sistemą. Įvadas. Koordinačių sistemos. Koordinačių transfirmavimas. Žemės sklypo formos užpildymas. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 02 19
Inžinerinės geodezijos mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Lankomumo žurnalas. Dienoraštis. Geodezinių prietaisų tikrinimas ir reguliavimas. Ruletės komparavimas. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Nivelyro tikrinimas ir reguliavimas. Tedeolitnis ėjimas. Trasos niveliavimas ir išilginio ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2014 07 04
Kvalifikacinių pažymėjimų palyginimai
Įvadas. Šilutės ir skuodo rajone geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų palyginimas. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas. Šilutės ir skuodo rajone matininko kvalifikacijos pažymėjimų palyginimas. ...
Geodezijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 04 27
Nekilnojamojo daikto vertės nustatymas dviem būdai: taikant masinio vertinimo modelį ir lyginamosios vertės metodu
Įvadas. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamojo turto vertinimas. Bendra rinkos analizė. Bendra informacija apie vertinamą Nekilnojamąjį objektą. Masinis vertinimo metodas. Nekilnojamojo turto masinio taikymo metodo skaičiavimai. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2016 05 05
Pereinamosios kreivės skaičiavimas ir žymėjimas vietovėje
Pereinamosios kreivės skaičiavimas ir žymėjimas vietovėje laboratorinis.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 03 07
Stačiakampių plokštuminių koordinačių x ir y skaičiavimas iš geodezinių koordinačių b ir l
Geodezija ir kadastras Dalykas. Stačiakampių plokštuminių koordinačių x ir y skaičiavimas iš geodezinių koordinačių b ir darbo tikslas. Darbo užduotis.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 01 12
Bendrieji planai. Derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas
Įvadas. Bendrieji planai. Teritorijų planavimo bendrieji dokumentai. Bendrojo plano uždaviniai. Bendrojo planavimo procesas. Bendrojo plano parengiamasis etapas. Bendrojo plano derinimo ir teikimo tvirtinti bendroji tvarka. Bendrojo plano ...
Geodezijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 08 06
Geodezinių matavimų mokomoji praktika
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Geodeziniai matavimo prietaisai. Darbo aprašymas. Priedai.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2015 11 27
Išilginio profilio sudarymas ir vertikalus projektavimas
Išilginio profilio sudarymas ir vertikalus projektavimas. Stotys Taškų Nr. Atstu mai Matuoklės atskaitos hvid. Instru mento hori zontas. Atgal tarpe pirmyn. Piketai Atstumai Muolydžiai Aukščių skirtumai Projektinės altitudės Žemes ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 11 13
×