Geodezija (5)

809 dokumentai
Statitinių geodeziniai matavimai
Pratarmė. Geodezinių darbų organizavimas statybos Aikštelėje. Geodezinių darbų tikslas statyboje. Geodezinių darbų organizavimas statyboje. Techninė dokumentacija geodeziniams darbams vykdyti. Miestų geodezinis darbo pagrindas. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2017 01 17
Alytaus rajono bendrojo plano sprendinių analizė
Įvadas. Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys m1 50. Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas kraštovaizdžio tvarkymo zonos m1 120. Alytaus rajono ...
Geodezijos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 12 06
Fizinė geodezija
Pagrindiniai geodezijos uždaviniai. Žemės gravitacijos laukas. Gravitacijos lauko poveikis geodeziniams matavimams. Visuotinė trauka. = *( mm ()/ r. 67259 10 1m3kg 1s. Materialiojo taško traukos laukas. Kūno traukos laukas. Paprastojo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 08 12
Fizinė ir kosminė geodezija
Įvadas. Kiek žemei metų? Žemės kilmė. Žemės sandara. Geografinės ypatybės. Žemė kaip magnetas. Žemės gravitacinis laukas. Žemės sukimasis aplink ašį. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 08
Geodezijos egzaminas testas atsakymai
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje? Kas yra niveliavimas? Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija? Kokia niveliacijos paklaida, Lietuvos teritorijoje 1872 – 1892 m. , buvo ...
Geodezijos testai, Testas, 16 puslapių
2016 11 17
Geodezijos egzamino klausimai: žemės forma, koordinatės, geodeziniai tinklai ir kt.
Geodezijos kontroliniai klausimai kas yra tikroji žemės forma ? Kas yra lygio paviršius. Kas yra geoidas. Kas yra kvazigeoidas. Kas yra normalė. Kas yra vertikalė. Kaip vadinamas orientuotasis elipsoidas. Koks elipsoidas sudaro LKS 94 ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 04 12
Geodeziniu prietaisu palyginimas
Įvadas. Teorinė dalis. Sprinter. Sprinter 150m ir sprinter 250m. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 10 07
Inžinerinė geodezija
Įvadas. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Projektavimo stadijos. Geodezinis pagrindas inžineriniams geodeziniams tyrinėjimams. Inžineriniai tyrinėjimai numatytame užstatyti plote. Trasavimo darbai. Pagrindinės taisyklės trasos ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2017 01 17
Kadastriniai matavimai praktikos ataskaita
Įvadas. Praktikos struktūra, darbuotojų pavaldumas, atsakomybė. Praktikos atliekami darbai. Ataskaitų struktūra. Įstatyminė bazė, metodiniė medžiaga, reglamentuojanti darbus. Detalus praktikanto darbų aprašymas. Praktikos ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2015 04 27
Ryšių tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Sąvokos. Įvadas. Ryšių tinklai ir jų įrengimas. Ryšių kabeliai. Telekomunikaciniai šuliniai ir ryšių kanalizacijos šuliniai. Ryšių tinklų žymėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 06 02
Sodybos apželdinimas referatas
Įvadas. Želdynai ir jų priežiūra planuojamoje sodyboje. Mažosios architektūros elementai sodyboje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 09 10
Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo projektas
Įvadas. Pradinės medžiagos analizė. Žemėlapio charakterisitkos. Vietovės ir darbų objekto fizinės bei geografinės sąlygos. Lks. Stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros nustatymas. Esamo valstybinio ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 12 17
Topografinio plano rengimas (2)
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Topografinio plano rengimo reikalavimai. Gktr. Sutartinių topografinių planų ženklai“. Topografinio plano sudarymo lauko darbai. Lauko matavimai su GPNS imtuvu. Topografinės nuotraukos plano sudarymas ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2018 01 15
Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos analizė
Įvadas. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos bendrosios nuostatos. Žemėtvarkos projekto rengimas ir įgyvendinimas. Parengiamieji darbai. Žemėtvarkos projekto ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 05 02
Žemės sklypo ribų ženklinimas
Įvadas. Žemės sklypo ribų ženklinimas. Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės. Riboženkliai. Geodezinių riboženklių tipai. Žemės sklypo ribų ženklinimo dalyviai. Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas. Išvados. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 04 11
Žemės vidaus ir plutos sandara
Įvadas. Žemės vidinė sudėtis. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės susidarymas. Žemės pluta. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
 Žemės sklypų rinkos analizė
Įvadas. Žemės sklypų rinkos analizė kauno rajone 2016 m. sausio 1d. Masinis žemės vertinimas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių zonų žemėlapius. Žemės sklypų paskirtis. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 12
Butų rinkos tyrimas Kauno mieste
Įvadas. Kambario butų rinkos tyrimas kauno mieste 2013 metais. Kambario butų savybių įtaka vertei. Vieno kambario butų vietovės įtaka vertei. Kambario buto būklės įtaka vertei. Kambario buto ploto įtaka vertei. Kambario buto šildymo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 04 08
Fotogrametrija viso kurso konspektas
Fotogrametrinių matavimų rezultatai. Fotonuotraukų tipai. Fotogrametrijos mokslo taikymo sritis. Fotogrametrijos mokslo šakos. Fotonuotraukų dešifravimas interpretavimas. Antžeminė fotogrametrija –. Antžeminės fotogrametrijos metodai ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 10 27
Geodezinių prietaisų ir matavimo metodų panaudojimas statybose
Įvadas. Geodezinių darbų tikslas statyboje. Taškų nužymėjimo būdai ir ženklinimas vietovėje. Taškų nužymėjimas. Taškų nužymėjimas vietovėje.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 05 05
Geodezinių prietaisų konstrukcijos, techninių parametrų palyginimas, patikra ir priežiūra
Įvadas. Teorinė dalis. Darbas elektroniniu tacheometru. Ekrano klaviatūros mygtukų reikšmės. Lentelė. Kampų matavimo režimo mygtukų reikšmės. Lentelė. Atstumų matavimo režimo funkcinių mygtukų reikšmės. Lentelė. Koordinačių ...
Geodezijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 08 02
Geodezinių tinklų plokštuminių stačiakampių koordinačių perskaičiavimas į lks-94 koordinačių sistemą
Geodezinių tinklų plokštuminių stačiakampių koordinačių perskaičiavimas į koordinačių sistemą. Įvadas. Koordinačių sistemos. Koordinačių transfirmavimas. Žemės sklypo formos užpildymas. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 02 19
Geoterminė energija skaidrės (3)
Geoterminė energija. Kaip atsiranda ši energija?. Geoterminės energijos privalumai. Geoterminės energijos trūkumai. Geoterminės energijos žemėlapis. Pagrindinės sritys kur naudojama geoterminė energija. Geoterminės jėgainės darbo ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 20
Navigaciniai GPNS prietaisai skaidrės
Navigaciniai GPNS prietaisai. Navigacinės sistemos sandara. Kosminis segmentas. Valdymo segmentas. Vartotojo segmentas. Navigacijos rūšys. Automobilinė navigacija. Motociklo navigacija. Vandens navigacija. Perkeliama navigacija. Tmc – gpns ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 26
Skaitmeninio žemėlapio kūrimas
Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Skaitmeninio žemėlapio kurimas. Skaitmeninio žemėlapio sluoksnių kūrimas. Atributų lentelės pildymas. Skaitmeninio žemėlapio įforminimas. Literatūra.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 06
Teodolitas ir jo sandara
Teodolitų tipai. Teodolitas 2t. Teodolitas 2t5k. Pagrindiniai jų mazgai. Prietaiso pastatymas matuoti. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 11 13
Topografinio plano rengimas
Įvadas. Terminų sąrašas. Elektroninio tacheometro panaudojimas topografiniui planui sudaryti. Matavimo duomenų apdorojimas „Geomap 3d 2015” programa. Topografinio plano braižymas „Geomap 2015“ programine įranga. Išvados. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 05 11
Bendrieji planai. Derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas
Įvadas. Bendrieji planai. Teritorijų planavimo bendrieji dokumentai. Bendrojo plano uždaviniai. Bendrojo planavimo procesas. Bendrojo plano parengiamasis etapas. Bendrojo plano derinimo ir teikimo tvirtinti bendroji tvarka. Bendrojo plano ...
Geodezijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 08 06
Bepiločių lėktuvų panaudojimas geodezijoje
Užduotis. Įvadas. Darbo atlikimo metodika. Teorinė dalis. Bepiločių lėktuvų konstrukcinės savybės. Bepiločių lėktuvų techninės charakteristikos. Bepiločių lėktuvų valdymo metodika. Analitinė dalis. Bepiločių lėktuvų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 01 09
Drenažai
Įvadas. Drenažo privalumai ir trūkumai. Drenažo klasifikacija. Drenažo skirstymas pagal medžiagas. Statybinis drenažas. Išvados. Naudota literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 05 21
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo