Geodezijos skaidrės

79 dokumentai
Navigaciniai GPNS prietaisai skaidrės
Navigaciniai GPNS prietaisai. Navigacinės sistemos sandara. Kosminis segmentas. Valdymo segmentas. Vartotojo segmentas. Navigacijos rūšys. Automobilinė navigacija. Motociklo navigacija. Vandens navigacija. Perkeliama navigacija. Tmc – gpns ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 26
Geoterminė energija skaidrės (3)
Geoterminė energija. Kaip atsiranda ši energija?. Geoterminės energijos privalumai. Geoterminės energijos trūkumai. Geoterminės energijos žemėlapis. Pagrindinės sritys kur naudojama geoterminė energija. Geoterminės jėgainės darbo ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 20
Kartografiniai vaizdavimo būdai
Kartografiniai vaizdavimo būdai. Įvadas Kartografinio vaizdavimo būdai Sutartiniai. Įvadas. Visi žemėlapiai yra sudaryti iš skirtingų turinio elementų. Kartografinio vaizdavimo būdai. Visi žemėlapio elementai yra vaizduojami žemėlapio ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 26
Geodezininkų profesinių žinių patikrinimas: klausimai ir atsakymai
Dėl geodezininkų profesinių žinių patikrinimo egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo. Naudotojas. Asmenys, pageidaujantys sukurti pridėtinės vertės produktus naudodamiesi valstybės kadastrų. Sudarius valstybinių georeferencinių ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 11 27
Kėdainių ir Panevėžio rajonų savivaldybių teritorijų bendrųjų planų lyginamoji analizė
Kėdainių ir Panevėžio rajonų savivaldybių teritorijų bendrųjų planų lyginamoji analizė. Kėdainių ir panevėžio rajonų savivaldybių administracinės ribos. Kėdainių rajono savivaldybės urbanistinis karkasas ir jo plėtra. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 06 28
Geoterminis šildymas
Geoterminis šildymas Lietuvoje. Darbo uždaviniai. Geoterminis šildymas. Šilumos siurblio montavimas. Gruntas – Vanduo (horizontalus). Šilumos siurblys ir jo veikimo principas. Kodėl verta rinktis geoterminį šildymo būdą?. Pagrindiniai ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 23
Topografiniu nuotraukų ypatumai sąvartyno teritorije (pristatymas ppt)
Baigiamojo darbo tikslas Įvertinti topografinės nuotraukos atlikimo sąvartyno teritorijoje ypatumus. Tyrimo objektas – Marijampolės regioninis sąvartynas. Analizuojamos vietovės apibūdinimas. Sokkia grx. Parengtas planas. Atlikdamas ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
Reljefo vaizdavimas planuose ir žemėlapiuose skaidrės
Reljefo vaizdavimas planuose ir žemėlapiuose. Darbo tikslas. Reljefas. Pagrindiniai reljefo elementai. Reljefo vaizdavimas aukščio taškais. Reljefo vaizdavimas horizontalėmis. Horizontalių savybės. Horizontalių brėžimo būdai. Juostinis ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 07
Horizontalių kampų matavimo principai
Horizontalių kampų matavimo principai. Teodolitas. Jo konstrukcija. Horizontaliųjų kampų matavimas. Vertikalių kampų matavimas. Teodolito konstrukcija. Teodolito atskaitymo mikroskopų matymo laukas. Teodolito centravimas. Teodolito ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 06 29
Lietuvos Respublikos žemės fondo tyrimas Klaipėdos ir Alytaus apskritičių lyginimas
Lietuvos Respublikos žemės fondo tyrimas. Klaipėdos ir Alytaus apskritičių lyginimas. ĮVADAS Visa LR teritorijoje esanti žemė sudaro LR žemės fondą ir užima 6530 tūkst. Tikslas palyginti Klaipėdos ir Marijampolės apskričių žemės ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 07
Savivaldybių geodezijos ir kartografijos darbai
Savivaldybių geodezijos ir kartografijos darbai. Įvadas. Darbo uždaviniai. Geodezijos ir kartografijos darbai. Geodezinių ir kartografinių darbų skirstymas. Savivaldybės ir valstybės geodeziniai ir kartografijos darbai. Lietuvos respublikos ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 05 20
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas.  . Darbo tikslas. Išmokti analizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą, atpažinti taikytus ženklų metodus, naudotis žemėlapio klasifikacija. Duota. Atlikti. Pateikti žemėlapio matematinio. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 17
Erdvinių objektų identifikavimas ir kodavimas skaidrės
Erdvinių objektų identifikavimas ir kodavimas. Įvadas. Objektas – Erdviniai. Erdviniai objektai. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kadastro įstatyme paminėta. Geografinių duomenų šaltiniai. Yra dviejų tipų duomenų šaltiniai, ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 04
Gps istorija, sandara, matavimų metodai
Gpns istorija, sandara ir matavimų metodika. savarankiškas darbas. Darbo objektas GPNS istorija, sandara ir matavimų metodika. Gpns istorija. Gpns sandara. Kosminis segmentas. Kontrolinis segmentas. Vartotojų segmentas. Gpns matavimų metodika. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Kartografijos pagrindai skaidrės
Kartografijos. pagrindai. Valdymas. Informacija apie autorių. Temų sąrašas. Naudojimo instrukcija. Versija. Kartografija Žemėlapio samprata. Veiksmo mygtukai. Eiti į priekį gįžti. Programa skirta kaip priemonė naujos temos pateikimui ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 93 puslapiai
2017 11 14
Šiaulių ir Radviliškio rajonų bendrųjų planų lyginamoji analizė
Esama padėtis. Užstatyta teritorija. Žemės naudmenos. Žemės ūkio naudmenos (ha). Miškų pasiskirstymas pagal grupes. Žemės ūkio našumo balai. Transporto infrastruktūra. Gamtinio karkaso teritorijų plotai (ha). Saugomos teritorijos ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 28
Suvalkijos žymiausi rašytojai
Suvalkijos žymiausi rašytojai. Salomėja Nėris(Bačinskaitė-Bučienė). Gimusi 1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose, Alvito valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1945 m. Jonas Basanavičius. Gimė 1851 m. lapkričio 23 d. , Ožkabaliuose, ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 5 puslapiai
2014 04 15
Kartografinė generalizacija
Kartografinė generalizacija ir jos metodai. Įvadas. Darbo objektas: kartografinė generalizacija. Darbo tikslas: išnagrinėti kartografinę generalizaciją. Generalizacijos atlikimas. Žemėlapių projektavimo procesą įtakoja šie faktoriai. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 02 28
Nemuno deltos regioninio parko žemelapio analizė
Darbo tikslas. Išanalizuoti ir pateikti informaciją apie nemuno deltos regioninio parko žemėlapį. Žemėlapių panaudojimas turi kai kurių ypatybių, nes daugumai uždavinių spręsti neužtenka bendrojo topografinio turinio - būtinas ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 19
Prienų ir Utenos rajonų palyginamoji analizė
Prienų ir utenos rajonų palyginamoji analizė. Darbo objektas Prienų ir Utenos rajonų teritorijų bendrieji planai. Darbo tikslas Atlikti Prienų ir Utenos rajonų bendrųjų planų analizę. Darbo uždaviniai Išanalizuoti ir palyginti rajonų ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 06 28
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Aerouostų apsaugos zona. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 06
Žemės paskirties keitimas
Žemės paskirties keitimo tvarka. Kaunas. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar būdas keičiami žemės savininkų. Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar būdą teikiamas institucijai. Sprendimas pakeisti ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 02 22
Byla ir inventorizacija
Byla ir inventorizacija. Programinis paketas, skirtas matininkams ir kadastro specialistams. Inventorizacijos. Galimybės. Pastatų ir statinių. Automatiškai atnaujinami naujausi masinio vertinimo modeliai. Automatinis vidutinės rinkos vertės ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 04 13
Darvinas skaidrės
Biografija. Darvino teorijos užuomazgos. Natūralios atrankos evoliucijos teorija.
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 19
Erdvinių duomenų rinkinių standartizavimas
Erdvinių duomenų rinkinių standartizavimas. Darbo uždaviniai Išnagrinėti erdvinių duomenų rinkinių standartus. Darbo tikslas Išanalizuoti erdvinių duomenų rinkinių standartizavimą. Tam tikros teritorijos geodezinio pagrindo. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 05 04
Linijų orientavimas geodezijoje
Linijų orientavimas. Linijų orientavimo prasmė. Azimutai. Rumbai. Kai duoti azimutai ir reikia rasti rumbus. Kai duoti rumbai, galima apskaičiuoti azimutus. Tiesioginis (At. ) ir atvirkštinis (Aat. ) azimutai. Tiesioginis ir atvirkštinis ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 03 11
Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos paslaugų, užsakomų internetu analizė
Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos paslaugų, užsakomų internetu analizė. Kaunas. Įvadas. Darbo tikslas Išanalizuoti Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos pateikiamus duomenis internetu. Nekilnojamojo turto ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 06
Nekilnojamojo turto vertės ir vertinimo metodai
Nekilnojamojo turto vertės ir vertinimo metodai. Nekilnojamojo turto verčių rūšys. Įkainojant (perkainojant) nekilnojamąjį turtą, nustatoma. Turto vertinimo metodai. ir jų taikymas. Atkūrimo (kaštų) metodas ir jo taikymas. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 07 06
Spygliuočių miškai skaidrės
Spygliuočių miškai. Spygliuočių miškai(taiga) Europoje. Klimatas. Spygliuočių miškų. Natūralioji augalija. Taigos augalijos tipe vyrauja spygliuočių medžiai. Taigoje yra daug gyvūnų. Čia gyvena lokiai, lūšys, briedžiai. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 04
Aerofotografavimo techninės priemonės
Aerofotografavimo techninės priemonės. Aerofotografavimo techninės priemonės (lėktuvas. Lėktuve turi būti įrengta giroskopinė stabilizavimo sistema optinės ašies posvyriui sumažinti. Orlaivis. Lėktuvo tipo parinkimas priklauso nuo ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 04 26
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema