Geodezijos egzaminas testas atsakymai


Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje? Kas yra niveliavimas? Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija? Kokia niveliacijos paklaida, Lietuvos teritorijoje 1872 – 1892 m. , buvo atliekamas niveliavimas? Apibūdinkite tarpukario niveliacijos tinklo sudarymo principus ir parametrus (perimetras, niveliavimo ženklų skaičius, tikslumas). Apibūdinkite Europos vertikalųjį tinklą. Kokie geodeziniai punktai Lietuvoje yra įtraukti į Europos vertikalųjį tinklą? Koks elipsoidas yra naudojamas sudarant Europos vertikalųjį tinklą? Koks gravitacijos laukas yra naudojamas sudarant Europos vertikalųjį tinklą? Koks aukščių skirtumas yra tarp Amsterdamo ir Kronštato mareografų? M. Kokių pagrindinių nuostatų būtina laikytis formuojant Lietuvos valstybinį geodezinį vertikalųjį tinklą. Kaip sujungtas Lietuvos ir Lenkijos vertikalieji tinklai? Kada buvo pradėti gaminti nivelyrai su švytuokliniais kompensatoriais? Kada ir kur buvo pradėti gaminti skaitmeniniai nivelyrai? Kada ir kur buvo pradėti gaminti preciziniai skaitmeniniai nivelyrai? Kokie privalumai yra matuojant skaitmeniniais nivelyrais? Koks skaitmeninių nivelyrų konstruktorių numatytas matavimų eiliškumas dirbant stotyje (matavimų eiga). Kokius žinote skaitmeninių nivelyrų duomenų apdorojimo metodus? Koks yra skaitmeninio nivelyro Leica Wild Na 3003 vienos dimensijos skaitmeninio vaizdo apdorojimo principas. Kaip apdorojamas skaitmeninio nivelyro Leica Wild Na 3003 signalas? Paaiškinkite, kaip niveliuojant atsiranda paklaida dėl refrakcijos. Kokias žinote pilnai veikiančias palydovines navigacines sistemas? Kas yra almanachas? Kas yra efemeridė? Kokius žinote geodezinius tinklus? Kas yra geodezinis punktas? Kas yra mastelis? Apibūdinkite GPS matavimų epochą. Kas yra trianguliacija? Nuo ko priklauso GPS prietaisais pamatuotų koordinačių tikslumas? Apibūdinkite GPS kosminį segmentą. Apibūdinkite antžeminį GPS valdymo ir kontrolės segmentą. Kokius žinote NAVSTAR GPS siunčiamus palydovų signalų dažnius? Kokiu laiko intervalu yra siunčiami NAVSTAR GPS palydovų efemeridžių duomenys? Kas padeda sinchronizuoti GPS imtuvų ir palydovų laiką NAVSTAR GPS? Kaip dažnai yra keičiamas P kodas NAVSTAR GPS? Kokiais nešančiaisiais dažniais yra perduodamas P kodas NAVSTAR GPS? Kokiais nešančiaisiais dažniais yra perduodamas C/A kodas NAVSTAR GPS? Kokius žinote NAVSTAR GPS matuojamuosius dydžius? Apibūdinkite palydovo siunčiamų ir imtuvo generuojamų atraminių virpesių paklaidų atsiradimo priežastis. Kokius žinote GPS geodezinių matavimo būdus (metodus)? Apibūdinkite statinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite greitąjį statinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite kinematinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite stovėjimo – judėjimo kinematinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite realaus laiko kinematinį GPS padėties nustatymo būdą. Apibūdinkite skirtuminį GPS padėties nustatymo būdą. Kuo gali pasitarnauti GPS palydovų išsidėstymo dangaus skliaute schema? Kam reikalinga galimybė planuoti matavimus naudojant palydovų almanachus? Kaip reikia pasirinkti GPS matavimų būdą? Kokie yra GPS matavimų paklaidų šaltiniai? Apibūdinkite GPS matavimuose naudojamų stovų paklaidas. Apibūdinkite GPS matavimuose laikrodžių paklaidas. Apibūdinkite GPS matavimuose atsirandančias natūralias bangų lūžimo paklaidas. Apibūdinkite GPS matavimuose atsirandančias natūralias reliatyvumo paklaidas. Apibūdinkite GPS matavimuose atsirandančias natūralias bangų išsisklaidymo paklaidas. Apibūdinkite P kodą. Apibūdinkite C/A kodą. Ką reiškia žodis LitPOS? Kokiu tikslu yra sukurta LitPOS sistema? Kokia yra LitPOS paskirtis? Kokia yra LitPOS esminė veikla? Kokia yra LitPOS struktūra? Pagal kokią technologiją skaičiuojamos pataisos LitPOS tinkle? Kas sudaro LitPOS duomenų paketą? Kaip vartotojai gali gauti LitPOS pataisas? Kokie yra reikalavimai norint vartotojams gauti LitPOS pataisas? Kokia yra elektroninio tacheometro paskirtis? Kaip elektroninis tacheometras apskaičiuoja matuojamų piketų koordinates? Kokias žinote pasaulio firmas, gaminančias elektroninius tacheometrus? Kaip matuojamas ir nustatomas atstumas elektroniniais tacheometrais? Kaip matuojamas kampas elektroniniais tacheometrais taikant kodinį limbų skleidimo metodą? Kaip matuojamas kampas elektroniniais tacheometrais taikant pozicinį kodų būdą? Kaip matuojamas kampas elektroniniais tacheometrais taikant inkrementinį būdą? Apibūdinkite kaip matuojamas atstumas elektroniniais tacheometrais naudojant fazinį metodą? Apibūdinkite kaip matuojamas atstumas elektroniniais tacheometrais naudojant impulsinį metodą? Kokius žinote pagrindinius elektroninių tacheometrų techninius parametrus? Kokiu tikslu elektroniniam tacheometrui reikalingas duomenų kaupiklis? Kuo skiriasi mechaniniai ir automatiniai elektroniniai tacheometrai? Kokie teisės aktai Lietuvoje įpareigoja atlikti geodezinių prietaisų metrologinę patikrą? Aprašykite kaip galima nustatyti vietovės taško erdvinę padėtį elektroniniais tacheometrais. Kas yra topografinis planas? Kokiais dokumentais vadovaujantis yra rengiami topografiniai planai? Ar topografiniame plane reikia įrašyti administracinių ir geografinių objektų pavadinimus. Apibūdinkite Lietuvos koordinačių sistemą LKS.


Atraminis gruntinis ženklas montuojamas 0,8 m skersmens ir ne mažesnio kaip 3,5 m gylio gręžinyje, užpilant gręžinį betono skiediniu. Monolito viršuje esančiame 1,0 m žemiau žemės paviršiaus, įtvirtinama markė ir uždengiama apsaugine plyta. Apie atraminį ženklą daromas stačiakampis apkasas, kurio viduje statomas toks pats sargelis, kaip ir šalia gruntinio ženklo.

Gruntiniai ženklai tvirtinami ne rečiau kaip kas 6 km. Atraminiai gruntiniai ženklai – kas 40 – 60 km. Šalia pastarųjų 50 – 150 m. atstumu statomi ženklai palydovai.

Kokiais nivelyrais niveliuojama sudarant Lietuvos valstybinį 1 klasės vertikalųjį tinklą?

Norint sudaryti vertikalųjį tinklą reikalingi matavimai, kurie atliekami automatiniais skaitmeniniais NA 3003 tipo ar jiems tolygūs nivelyrai, komplektuojami su invarinėmis precizinėmis matuoklėmis, turinčiomis temperatūros daviklius arba invarinės skalės temperatūrą ir precizinėmis kodinėmis matuoklėmis Wild GPCL3 su invarinėmis juostelėmis.

Lenkijos niveliacijos tinklus. Be to, padedant Lenkijos geodezininkams (GUGiK direktorius R.Pazus, Varšuva) gauti duomenys apie jungiamąsias Lenkijos ir Sovietų Sąjungos niveliacijos tinklų linijas. Tai leido tampriai susieti Baltijos valstybių aukščių tinklą su Lenkijos niveliacijos tinklu dar trijuose ruožuose: Mamonovo - Gronowo, Černiachovskas -Goldap ir Gardinas - Kuznica

- Sokolka. Norint atlikti Baltijos regione naudojamų aukščių sistemų analizę, papildomai buvo parengti duomenys apie niveliacijos linijas Rezekne -Kuznecovka - Pskov - Veimarn - Lomonosov

Jau nuo 1966 metų Oberkochene buvo pradedami gaminti nivelyrai Ni22 (1966), Ni20 (1972) ir Ni 3 (1980). Juos visus sieja tai, kad jie yra patobulinta nivelyro Ni 2, pagaminto 1950 m versija. Šio prietaiso pagrindas yra švytuoklinis kompensatorius, kuris automatiškai leidžia išlaikyti vizavimo ašies horizontalumą. Dar ir dabar yra populiarūs prietaisai, kurie yra pagaminti Ni 2 prietaiso pagrindu. Nivelyru Ni 2 galima pasiekti 1 mm/km vidutinę kvadratinę dvigubo ėjimo paklaidą.

Tikrą perversmą niveliavimo technologijoje padarė nauji prietaisai – skaitmeniniai nivelyrai, sukurti 1990 m. Šveicarijoje, Wild NA 2000

Tikrą perversmą niveliavimo technologijoje padarė nauji prietaisai – skaitmeniniai nivelyrai, sukurti 1991 m. Šveicarijoje. Wild NA 3003

nivelyras yra gulsčiuojamas, nukreipus žiūroną į pirmąją matuoklę, (visose stotyse),

vizuojame į atgalinės matuoklės invarinės juostelės vidurį ( atskaita BK1), nustatome ryškų vaizdą ir nuspaudžiame raudoną matavimų mygtuką. Jį atleidus, pasigirsta signalas. Praėjus maždaug 4 sekundėms matavimas baigiamas (ekrane pasirodo 4 rodyklės >>>>). Ekrane paeiliui pasirodo matavimų duomenys - antroji atskaita ir jos paklaida, trečioji atskaita ir jos paklaida ir t.t. Pasigirdus ilgam signalui, matome atskaitų vidurkį, pvz., Rod BK1 0.98712,

po 1 sekundės ekrane užsidega FR1. No 1, t. y. prašoma matuoti į priekinę matuoklę,

matuojame FR1. Jei dėl kokių nors priežasčių matavimas nėra įmanomas, pasigirsta dvigubas trumpas signalas ir displėjuje pasirodo klaidos kodas, pvz., ERR 51.

jei atstumai iki atgalinės ir priekinės matuoklių skiriasi daugiau nei užduota DIST TOL, pasigirdus dvigubam signalui, pasirodo gautoji atstumų nevienodumo reikšmė d ir tolerancijos dydis Tol. Nuspaudus mygtuką CE yra klausiama, ar stotis bus kartojama (repeat station ?). Kadangi atstumų nevienodumo reikšmė d nėra teisinga, nuspaudę No, tęsiame matavimus,

matuojame FR2 - antroji atskaitymų serija į priekinę matuoklę ir BK2 atskaita -antrasis matavimas atgal.

  • Geodezija Testas
  • Microsoft Word 143 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (4342 žodžiai)
  • Kolegija
  • Egle
  • Geodezijos egzaminas testas atsakymai
    10 - 3 balsai (-ų)
Geodezijos egzaminas testas atsakymai. (2016 m. Lapkričio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/geodezijos-egzaminas-testas-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 08:13
×