Geodeziniai matavimai kursinis


Geodezijos kursinis darbas. Fizinė metodo esmė. Imtuvas. Matavimo. Siųstuvas. Reflektorius. Atstumų matavimo metodų klasifikacija. Elektromagnetinių virpesių moduliavimo paskirtis. Refliaktorius. Moduliavimo. Matavimo. Nešančiųjų. Moduliavimo. Elektroninių tacheometrų veikimo principas. Valdymo. Darbinės. Mikrokompiuteris. Toliamatis. Elektroninis. Anotacija. Summary. Informacinių šaltinių sąrašas.


1. Didelę reikšmę geodeziniai matavimai turi statybos, krašto apsaugos, transporto, žemės reformos, melioracijos ir kitose srityse. Ypatingai jie svarbūs žemės reformos darbuose. Žmogaus veiklos sferoje pirmasis žingsnis yra surinkti informaciją apie žemę. Kiekvienas įgyvendinamas projektas keičia kraštovaizdį ir žemės paviršių. Tai liečia tiek naują statomą gyvenamąjį namą, tiek sodo namelį. Vieta, žemės paviršius, sklypo situacija – tai informacija be kurios negalima apsieiti, siekiant, kad žemės naudojimas būtų planingas, sudaro esmines prielaidas, geriau žemę tvarkyti ir naudoti.

2. Ir vietovės topografinė nuotrauka,ir sklypų matavimas nėra paprastas dalykas. Kiekvienu atveju reikalinga atrama, kuria rementis teisingai ir tiksliai pavaizduojama informacija plane. Paprastai daromi tokie darbai: trianguliacija arba poligonometrija, sklypų matavimas,žemės sklypo padalijimo projekto geodeziniai matavimai , topografinė nuotrauka ir atnaujinimas. Tikslūs planai užtikrina valdų saugumą registre. Atlikus visus matavimus, sudaromas kadastrinis planas, kuris dažniausiai naudojamas sprendžiant įvairius uždavinius. Valdų ribos yra svarbiausias plano elementas. Be šių kadastrinių planų reikalingi žemėlapiai, kuriuose atliekamas generalinis planavimas.

3. Žemės apskaitai rekia nuolat naujų duomenų. Topografinės nuotraukos labai sparčiai sensta ir turi būti atnaujinamos. Nereikia pamirsti ir geodezinių matavimų kokybės reikalavimų. Kadastro kokybės reikalavimai yra tiksliai suformuluojami į atskiras pakopas: atramos taškai, riboženkliai ir situacijos taškai. Esamas geogezinis pagrindas turi būti priimtas labai tiksliai. Čia jokie nukrypimai neleistini. Reikia daryti viską, kad matavimai būtų patikimi, o tam daug reikšmės duoda šiuolaikinė nauja geodezinė įranga.

4. Šiuo metu vis plačiau matavimuose taikomos naujausios techninės priemonės, kurių pagalba gaunama kiekybinė informacija, o apdorojus gaunama kokybinė informacija. Atliekant antžeminius geodezinius matavimus elektroniniu tacheomitru “Nikon DTM-332” rezultatas gaunamas nepalyginamai greičiau, nei juos vykdant kitais matavimo instrumentais: plienine juosta, teodolitu, kitų firmų elektroniniais tacheometrais. Elektroniniu tacheometru “Nikon DTM-332” taškų koordinatės ir altitudės gali būti gaunamos iš karto, reikalinga vesti tik abrisą, nes visi matavimo duomenys įrašomi į mikro kompiuterio atmintį, kurie po to lengvai perrašomi. O tai keliariopai sumažina laiko ir transporto sąnaudas. Duomenys gaunami iš kelių matavimų vidurkių. Nepatiriant dėl to žymesnių laiko nuostolių. Naudojant šį prietaisą išvengiama klaidų dėl reljiefo nelygumo, daug kartinės juostos perdėjimo iš vienos vietos į kitą, nes linija dažniausiai, yra ilgesnė už matavimo juostą, nevienodo juostos įtempimo, o taip pat matininko individualių savybių netobulumo.

5. Patogus šis prietaisas fiziniu požiūriu. Nereikia to paties atstumo nueiti po keletą kartų, kas yra neišvengiama matuojant plienine juosta. Nesunku atstumą matuoti per sunkiai įveikiamas kliūtis: vandens telkinius, daubas, judrias automagistrales,gatves ir kt.

6.Geodezinių matavimų darbai dėl to tampa pigesni, kas labai aktualu. Vyksta žemės reformos darbai, matuojama gražinama ar gražinta nuosavybė,atliekami žemės sklypo padalijimo projekto geodeziniai matavimai. Daugelio žemės naudotojų ribos nusistovi vietovėje ir tada matavimus reikia atlikti atsižvelgiant į Europos valstybių standartus ir reikalavimus. Todėl elektroninių geodezinių prietaisų naudojimas tampa neišvengiamas.

Elektroniniai tachiometrai , jų galimybės žemės sklypo matavimuose.Atstumų matavimo galimybės , naudojant elektromagnetinius virpesius.Matavimo elektromagnetiniais virpesiais principas.Atstumų matavimuose taikomi tokie pagrindiniai metodai:fizinis , dažninis ir impulsinis.Atstumų matavimų klasifikacija.Atsižvelgiant į nešančiųjų virpesių dažnių diapazonus elektroniniai tacheometrai skirstomi į dvi klases-elektrooptiniai (šviesos ir radijo toliamačiai).

Elektroninių tachiometrų veikimo principas.Elektromagnetinių virpesių sklidimas ir atmosfeos įtaka matavimų elektroniniais toliamačiais rezultatams.Saugaus darbo taisyklės matuojant elektroniniais toliamačiais.Skaitmeninių planų techniniai reikalavimai.Naudojant skaitmenines technologijas topografiniams planams braižyti , sutartiniai ženklai ir jų vaizdavimas spalvomis.Geodezinis pagrindas,reljefas,administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės,hidrografiniai geoobjektai,hidrotechniniai ir vandens transporto geoobjektai,augalija ir žemėnaudos,automobilių kelių ir gatvių infrastruktūros geoobjektai,geležinkelių transporto infrastruktūros geoobjektai,tiltai,pastatai ir jų dalys,kiti statiniai,bendri tinklai ir įrenginiai.Sutartinių ženklų grafinis vaizdavimas.

Verčių zonų paieška pagal savivaldybes.Žemės sklypų masinio vertinimo modeliuose naudojamų mato vienetų ir ženklų paaiškinimai , vertės apvalinimas.Vidutinės rinkos skaičiavimo pavyzdžiai.Kretingos raj.sav. žemės sklypų vertinimai.

Elektroninis tacheometras – šiuolaikinis prietaisas, kuriuo galima matuoti atstumus, horizontalius bei vertikalius kampus ir vietoje apskaičiuoti stoties bei matuojamų taškų koordinates ir altitudes. Pasaulinėje praktikoje tokie prietaisai dažnai vadinami totalinėmis stotimis (total station), arba vektometrai.

 • Geodezija Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Indrė
 • 42 puslapiai (6102 žodžiai)
 • Universitetas
 • Geodezijos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 43 KB
 • Geodeziniai matavimai kursinis
  10 - 9 balsai (-ų)
Geodeziniai matavimai kursinis. (2015 m. Lapkričio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/geodeziniai-matavimai-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 21:58